Afdelingshoofd Klant Specifieke Diensten

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 23 januari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BABD 490-21
 • Plaatsingsdatum 3 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Opgave voor het afdelingshoofd
In jouw rol van afdelingshoofd Klant Specifieke Diensten (KSD) geef je leiding aan vier teamleiders en ben je integraal verantwoordelijk voor de sturing op realisatie van de doelstellingen binnen de strategische richting van Datacenter Services. Als onderdeel van het Management Team van Datacenter Services draag je bij aan de ontwikkeling van die strategische richting, en de daaruit voortvloeiende tactische doelstellingen stem je daarop af.

Samen met jouw teamleiders én medewerkers zorg je voor de vertaalslag van de bestuurlijke doelen naar de uitvoering op de werkvloer. Je stimuleert hen om te handelen op basis van gemeenschappelijke belangen. Je maakt heldere afspraken, bent transparant en je doet wat is afgesproken, waarin je voorbeeldgedrag vertoont. Je biedt perspectief en stimuleert jouw collega’s om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. En je voorziet hen periodiek van duidelijke en opbouwende feedback op basis van de door hun behaalde resultaten.


Een belangrijke opgave is het versterken van de resultaat- en klantgerichtheid van jouw medewerkers, in de meest brede zin. Daarnaast ombuigen van de huidige sterke taakgerichtheid van de afdeling naar een meer gezamenlijke IV-focus op resultaten.

Het voornemen is om in 2022 de activiteiten op het gebied van applicatie exploitatie te centraliseren en in deze afdeling onder te brengen, hiervoor is meer onderzoek nodig. Eén van de taken van het nieuwe afdelingshoofd is om hiervoor een plan te ontwikkelen en vervolgens te realiseren.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Informatievoorziening (IV)
De directie Informatievoorziening (IV) is verantwoordelijk voor alle systemen van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. De directie IV is een van de negen primair proces directies van de Belastingdienst. De Belastingdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week in beweging. De directie IV is een van de grootste ICT-werkgevers van Nederland. Onze ICT-systemen zijn voor iedere Nederlandse burger en voor elk Nederlands bedrijf beschikbaar en er komt dagelijks circa één miljard euro aan belastinggeld binnen.


De Belastingdienst, Toeslagen en Douane kennen hierbij een omvangrijke veranderopgave. Allereerst het aanpassen van de systemen voor nieuwe nationale en Europese wetgeving. Daarnaast het verbeteren van onze digitale processen ten behoeve van burgers, bedrijven en onze eigen medewerkers en tot slot ook het aanpassen van de systemen aan de actuele technische ontwikkelingen en eisen.
Ook communiceren miljoenen Nederlanders alleen nog maar digitaal met de Belastingdienst. Tijdens de aangifteperiode doen vaak ruim 70.000 mensen tegelijkertijd aangifte. Dat stelt zeer hoge eisen aan de continuïteit, beschikbaarheid, performance en betrouwbaarheid van de ICT-systemen. Kortom: bij IV wordt gewerkt aan ICT met impact.


De directie IV bestaat uit meerdere organisatieonderdelen die onder één paraplu gezamenlijk de voortbrenging en exploitatie van IV-producten en -diensten voor de Belastingdienst, Toeslagen en Douane verzorgen. In totaal werken er ruim 3500 mensen bij de directie. Het applicatielandschap is hierbij ingericht op basis van 13 ketens ten behoeve van de Belastingdienst, Toeslagen, Douane en de FIOD.

Datacenter Services (DCS)
Het IV-onderdeel DCS levert en exploiteert ICT-dienstverlening op het gebied van infrastructuur en hosting. Daarmee wordt de 24/7 beschikbaarheid van de ICT-systemen van de Belastingdienst én daarmee de continuïteit van de ‘BV Nederland’ geborgd. Tevens is DCS verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van de werkplek. DCS levert Belastingdienstbreed ook diensten zoals de Servicedesk en securitydiensten vanuit het Security Operating Center.
Als één van de Overheidsdatacentra (ODC) levert DCS een aantal diensten aan andere onderdelen van de Rijksoverheid.
DCS telt vijf afdelingen die integraal worden aangestuurd door afdelingshoofden. Zij rapporteren aan de directeur DCS en vormen met de directeur het Management Team van DCS. Binnen de afdelingen zijn diverse teams werkzaam, die integraal worden aangestuurd door teamleiders.

De afdeling Klant Specifieke Diensten
De afdeling Klant Specifieke Diensten (KSD) is in oprichting en wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van ‘diensten op maat’ voor dienstonderdelen binnen de Belastingdienst en aan andere onderdelen die binnen de directie Informatievoorziening (IV) vallen. Belangrijke diensten zijn de hostingplatformen voor de FIOD en Toeslagen. Daarnaast staat de afdeling opgesteld voor het in beeld brengen, beoordelen en analyseren van de behoeften van de klant en het zorgdragen voor een adequate afhandeling daarvan. De afdeling telt zo’n 110 professionals, verdeeld over vier teams met allemaal een eigen expertise. Ieder team staat onder leiding van een teamleider.

Het ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.
Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en wordt ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.
Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.
De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning- en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.
Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Belastingdienst
De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.
De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs- of strafrechtelijk af.
Het DG Belastingdienst (DGBD) is sterk in ontwikkeling, met op dit moment circa 25.000 medewerkers. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken. Vakmanschap staat hoog in het vaandel.
De Belastingdienst wil een organisatie zijn met meer oog en oor voor burgers en bedrijven en daarbij passende dienstverlening. We werken daarom aan het versterken van onze dienstverlening en aan de vernieuwing van onze ICT. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht.
Lees meer over de Belastingdienst.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Henk Klapwijk

06-18 60 66 18

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Controller IBS

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inkoopadviseur

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 26 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Redacteur/ Specialist brieven

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon