Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd leefafdeling penitentiaire inrichting

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.824 - €3.990
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 11 december
 • Vacaturenummer 7724
 • Plaatsingsdatum 19 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Leidinggeven in een penitentiaire inrichting (PI) is een stevige verantwoordelijkheid die durf, veerkracht en humor vereist. Ben jij klaar voor die uitdaging? Als afdelingshoofd van onze PI Almelo draag je bij aan de kwaliteit van de zorg, de ontwikkeling van collega’s én de veiligheid van de Nederlandse samenleving.
De PI Almelo biedt plaats aan 227 justitiabelen, verdeeld over verschillende regimes.
Werken bij een justitiële inrichting is niet alledaags en zeer afwisselend. Onze bewoners kennen een gedwongen verblijf en het is onze taak om dat verblijf zo zinvol mogelijk te maken. Dat gebeurt met betrokken en gemotiveerde medewerkers die eigenaarschap tonen en vanuit een goede balans tussen afstand en nabijheid de orde, rust en veiligheid handhaven en bewaken. Samen tekenen we voor een open en laagdrempelige cultuur die ruimte biedt voor eigen initiatief en een actieve inbreng in de besluitvorming. Transparantie, verbinding en vertrouwen staan bij ons hoog in het vaandel. Dat vertalen we in ‘ja, tenzij’.

Als afdelingshoofd en operationeel manager ben je de spil van de organisatie. In samenwerking met je collega’s richt je je op de dagelijkse zorg voor de justitiabelen, op zowel groepsniveau als individueel niveau. Daarbij is het detentie- en re-integratieplan voor de gedetineerde leidend. Zo draag je door het terugdringen van de recidive ook actief bij aan de veiligheid van de samenleving.

Als ervaren en stevige manager die een stootje kan hebben en over humor, veerkracht, en lef beschikt, zorg je voor het bedenken en uitvoeren van onconventionele oplossingen. Je coacht je collega’s vanuit de overtuiging dat leiderschap dienstbaar is. Je doet wat het beste is voor de organisatie, met een scherp oog voor de belangen van je team. Voor jou als afdelingshoofd is situationeel leiderschap en werken vanuit vertrouwen een vanzelfsprekendheid.

In je stijl van leidinggeven staan de kernwaarden van PI Almelo centraal: veiligheidsbewustzijn, integriteit, samenwerking, mensgericht, verantwoordelijkheid nemen en geven (zelfredzaamheid) en flexibiliteit. Aan het begrip ‘zelfredzaamheid’ geef je zowel bij je teamleden als bij de justitiabelen maximaal invulling. Bij de re-integratie van justitiabelen stel je ons uitgangspunt ‘binnen beginnen om buiten te blijven’ voorop.

Je geeft leiding aan de medewerkers en draagt de verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) de dagelijkse gedetineerdenzorg binnen jouw afdelingen. Je borgt de kwaliteit en uitvoering van het primaire proces. Ook maak je taakstellende afspraken met de (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur en de medewerkers. Je monitort de uitvoering hiervan en stuurt waar nodig bij. Andere belangrijke verantwoordelijkheden zijn:

 • afstemming met andere leidinggevenden over de werkwijze binnen de vestiging;
 • coördinatie van de uitvoering van de dagelijkse gedetineerdenzorg, zowel operationeel als registratief;
 • richting geven aan de bedrijfsvoering binnen de afdeling;
 • initiëren van het teamoverleg, zorgen voor continuïteit hierin, en voorzitten van het multidisciplinair overleg;
 • preventief en handelend optreden bij calamiteiten;
 • afstemming van dagprogramma’s met medewerkers van de ondersteunende zorgafdelingen;
 • vaststellen van concrete activiteiten op basis van de vestigingsrichtlijnen voor de gedetineerdenzorg;
 • beheren en verantwoord besteden van het aan de afdeling toegekende (deel)budget. 

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een hbo-diploma.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het leiden van een uitvoeringsgericht team van medewerkers.
 • Je hebt kennis van de relevante inhoudelijke en procesmatige aspecten van detentie en de ondersteunende zorgafdelingen.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en inzicht in de beleidsterreinen van detentie en hiermee samenhangende ontwikkelingen.
 • Je bent aantoonbaar ontwikkelingsgericht, zowel voor de organisatie als persoonlijk.
 • Je verwerft makkelijk inzicht in de onderlinge samenhang van verschillende processen en producten van de afdeling.
 • Je bent vaardig in het leiden van een afdeling, het op inhoudelijk en bedrijfsmatig niveau afstemmen van processen en het aanbrengen van prioriteiten.
 • Je bent vaardig in het voeren van operationeel overleg en het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden.
 • Je bent bereid om onregelmatig te werken. In de praktijk kom dit neer op circa maandelijks één avonddienst en maandelijks één weekenddienst. 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.824 Max. €3.990 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
   

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Almelo biedt plaats aan 182 gedetineerden en kent diverse regimes: een huis van bewaring, een gevangenis, een extrazorgvoorziening en een zeer beperkt beveiligde inrichting. Dit biedt extra mogelijkheden en kansen tot ontwikkeling. Werken bij de PI Almelo biedt afwisseling, veranderingen en spanning. Dit vraagt loyaliteit, betrokkenheid en flexibiliteit van onze medewerkers.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. Bultens, Portefeuillehouder Leefafdelingen

06-27068123

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Penitentiaire Inrichting Lelystad

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Krimpen aan den IJssel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 27 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

GZ Psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon