Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd Milieu en Gezondheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 4 september
 • Vacaturenummer M&V-DMG-060
 • Plaatsingsdatum 1 augustus 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een verstandig gebruik van onze leefomgeving, nu en in de toekomst. Daar staat het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG) voor. Een van de vier afdelingen binnen het Centrum is de afdeling Milieu & Gezondheid. De afdeling houdt zich bezig met de effecten van blootstelling aan omgevingsfactoren in de woonomgeving op humane gezondheid en welbevinden. Daarbij kan gedacht worden aan factoren als geluid, luchtkwaliteit (bv ultrafijnstof, nanodeeltjes), electromagnetische velden en (binnen)klimaat. Hiervoor worden binnen de afdeling verschillende methoden gebruikt, zoals epidemiologisch veldonderzoek, gezondheidseffectschattingen, onderzoek met statistische databestanden, hinder- en belevingsonderzoek, citizens science. Een deel van het werk is laboratoriumwerk.

Het onderzoek wordt zowel in Nederland in opdracht van rijk, provincie en/of gemeenten als in internationaal kader (bijvoorbeeld voor de EU, WHO) uitgevoerd. Veelal wordt er in onderzoek samengewerkt met (inter)nationale kennisinstituten en universiteiten. Als afdelingshoofd Milieu en Gezondheid stimuleer je de medewerkers in hun professionaliteit. Je zorgt voor een klimaat waarin ruimte is voor initiatief en innovatie binnen de door de organisatie gestelde kaders, maar je geeft richting en feedback waar nodig. Je stuurt de activiteiten en werkprocessen van de afdeling op hoofdlijnen. Je sturing is gericht op optimalisering van het resultaat, kwaliteit en efficiency zijn hierbij de steekwoorden.

Als hoofd van de afdeling Milieu en Gezondheid ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en aansturing van de afdeling en de ongeveer twintig professionals die werken aan verschillende vormen van onderzoek, kennisduiding en beleidsondersteuning. Je hebt als afdelingshoofd een strategische en richtinggevende rol in de opgave die er ligt: het vormgeven van de rol die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op het thema milieu en gezondheid. Je betrekt de medewerkers daarbij en bent in staat om hen te inspireren. Je bouwt in- en extern actief verder aan het Centrum als partner in het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken op het gebied van milieu en gezondheid.

Als MT-lid van het Centrum DMG lever je een actieve bijdrage aan het managementteam en gezamenlijke producten, zoals het jaarplan en de begroting van het centrum. Je draagt bij aan de visie en strategie van het Centrum en draagt deze uit. Je hebt gevoel voor wat er speelt binnen de afdeling en onderkent zaken die relevant zijn voor de strategie en visie van het centrum en het RIVM. Je geeft mede vorm aan het veranderingsproces van het RIVM naar een krachtig, samenwerkend kennisinstituut dat midden in de samenleving staat. Dit vraagt ook om het doorontwikkelen van de structuur en organisatie van de afdelingsactiviteiten om slagvaardig, flexibel en betrouwbaar onderzoek uit te voeren met en voor de direct betrokkenen.

Naast jouw managementtaken vervul je ook de rol van generalist en verbinder die de hoofdlijnen en de maatschappelijke en beleidsmatige implicaties op het thema milieu en gezondheid in volle breedte overziet.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een relevante opleiding op academisch niveau.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met of ervaring in leiding geven aan hoogopgeleide professionals en kunt snel schakelen in managementstijlen.
 • Ervaring met wetenschappelijk onderzoek op een relevant domein, zoals gezondheidswetenschappen, epidemiologie of milieukunde, is een pré.
 • Je hebt oog voor talent en stimuleert groei en ontwikkeling van de medewerkers.
 • Je hebt strategische stuurkracht, zelfinzicht, inspiratie- en verbindingskracht.
 • Je brengt een effectieve dialoog en samenwerking tot stand, zowel tussen stakeholders binnen het RIVM als in het politiek-bestuurlijke, wetenschappelijke en maatschappelijke veld. Je overtuigingskracht en open, constructieve communicatiestijl helpen je hierbij.
 • Je bent besluitvaardig en resultaatgericht en hebt kennis van bedrijfsvoeringsprocessen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We ontvangen jouw sollicitatie graag digitaal, waarbij je je motivatiebrief kan richten aan René van der Ent, Centrumhoofd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Werken voor het centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het RIVM
Het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG) staat voor het verduurzamen van de samenleving, zodat onze leefomgeving nu en in de toekomst verstandig kan worden gebruikt. Hiervoor worden onze kennis en inzichten over de invloed van de kwaliteit van de leefomgeving op de mens (gezondheid en welzijn) en op ecosystemen ingezet.
De afdeling Milieu & Gezondheid onderzoekt en adviseert over de (humane) gezondheidseffecten van de blootstelling aan omgevingsfactoren zoals luchtkwaliteit, stoffen waaronder nanodeeltjes, geluid en groen. Ook (hinder) beleving en de mogelijke gezondheidseffecten zijn onderdeel van het taakveld. Stakeholderparticipatie is een belangrijk thema, tevens wordt er ingezet op onderzoek naar risicoperceptie en –communicatie over potentiële gezondheidseffecten en de toepassing hiervan in de praktijk.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk
Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

René van der Ent, Centrumhoofd

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Asmae Uali (vacaturebeheer)

030-274 2054

Danielle de Bruin (vacaturebeheer)

030-274 2575

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Een inspirerend afdelingshoofd Onderzoek en Innovatie Milieukwaliteit

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur internationale projecten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Datamanager / Applicatiebeheerder

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 11 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon