Afdelingshoofd Milieu hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BABD 70-21
 • Plaatsingsdatum 15 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave

Als afdelingshoofd Milieu zet jij je met jouw team in om, met de (rechts)middelen en mogelijkheden die we hebben, maatschappelijke problemen aan te pakken en maatschappelijke ambities vorm te geven. Als afdelingshoofd stimuleer jij de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen Milieu, tussen de overige afdelingen van HBJZ en met de beleidsdirecties. Je ontwikkelt een visie op de afdeling: hoe kan de afdeling met het oog op de toekomst het beste worden vormgegeven.

Als afdelingshoofd heb je een functie met verschillende opdrachten. Voorop staat dat je een enthousiaste, deskundige en betrokken leidinggevende bent van ca. 20 juridische professionals. Je plant en structureert het werk van de afdeling en stuurt op kwaliteit en voortgang van de productie. In een andere belangrijke rol ben je bestuurlijk-juridisch adviseur voor de collega’s, de ambtelijke leiding en de bewindslieden.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van je?

Kennis en ervaring

 • Je bent een deskundig bestuurlijk-juridisch adviseur en kunt het juridisch vakgebied voor anderen toegankelijk maken.
 • Je hebt ervaring als leidinggevende of hebt laten zien dat dit voor jou een logische volgende stap is, bijvoorbeeld omdat je momenteel als plaatsvervanger fungeert of coördinerende taken vervult.
 • Je hebt kennis van (de totstandkoming van) wetgeving en regelgeving binnen het Rijk.
 • Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Gevraagde persoonlijke typering

 • Je kunt inspirerend, integer en strategisch leidinggeven.
 • Je bent in staat binnen en buiten HBJZ de kernwaarden juridische kwaliteit, resultaatgerichtheid en verbindend vermogen in de praktijk te brengen en hierin zelf als rolmodel op te treden.
 • Je bent een goede teamspeler, een collegiaal MT-lid en kunt het algemeen belang voor het eigenbelang stellen.
 • Je kunt verantwoordelijkheid nemen, ook onder druk, en doortastend en helder optreden in geval van crisis of (politieke) urgentie.
 • Je kunt diplomatiek, gewogen en met overwicht opereren in een breed netwerk.
 • • Je vindt goede relaties met collega’s en derden belangrijk, legt en onderhoudt contacten voor de eigen organisatie en zoekt actief de samenwerking met betrokken partijen op.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek Leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:
• onze visie op publiek leiderschap;
• de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
• het profiel van een ABD'er.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

• Een selectieassessment en het opvragen van referenties kunnen deel uitmaken van de procedure.
• De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuurdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie
De hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) is een centrale dienst binnen de bestuurskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). HBJZ ressorteert samen met enkele andere centrale diensten direct onder de secretaris-generaal.

HBJZ is verantwoordelijk voor de wetgeving van het ministerie en voor alle bestuurlijk-juridische producten en advisering op de IenW-beleidsterreinen. Onze advisering en productie richt zich primair op de beleidscollega’s, de SG en de bewindslieden. HBJZ levert ook een aandeel in besluiten en overeenkomsten, behandelt bezwaren en klachten, is verantwoordelijk voor de procesvoering in geschillen en coördineert de afhandeling van Wob-verzoeken.
HBJZ heeft daarnaast een overkoepelende controlfunctie voor het juridisch handelen van het ministerie, met als doel de juridische kaders van het rechtstatelijk handelen te helpen bewaken en versterken. Voor de juridische collega’s van Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport levert HBJZ waar nodig adviezen in de vorm van second opinions.

Er werken circa 120 professionals bij HBJZ. Het personeelsbestand is een mooie mix van beginnende en meer ervaren juristen, paralegals en ondersteuners. De cultuur kenmerkt zich door gedrevenheid en professionaliteit. De werksfeer is open, informeel en collegiaal.
Het managementteam (MT) van HBJZ bestaat naast de hoofddirecteur HBJZ en directeur HBJZ, die samen het directieteam vormen, uit vijf afdelingshoofden en een directiesecretaris, tevens hoofd Ondersteuning. Het afdelingshoofd Milieu valt onder de directeur HBJZ.

De afdeling

De afdeling Milieu verzorgt wet- en regelgeving en bestuurlijk-juridische advisering voor het Directoraat-Generaal Milieu & Internationaal en voor de directie Duurzame Mobiliteit binnen het Directoraat-Generaal Mobiliteit.
Onderwerpen zijn veelzijdig en vaak politiek actueel. Recentelijk heeft de afdeling bijvoorbeeld bijgedragen aan de invoering van statiegeld op plastic flesjes en blikjes, het vuurwerkwerkverbod rondom Oudjaar alsmede subsidieregelingen ter stimulering van elektrisch vervoer (auto’s, busjes en trucks). Ook wordt onderzocht hoe de afvalstoffenregelgeving in brede zin meer circulair en toekomstbestendig kan worden gemaakt. In algemene zin is de afdeling verantwoordelijk voor onder meer luchtkwaliteit, circulaire economie, afval, vuurwerk, externe veiligheid, biobrandstoffen en geluid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar werkt IenW aan.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer mr. ir. G.A. Jurgens

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw R.J.C. Flapper

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT-lid tevens plaatsvervangend concerndirecteur Informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur directie Beleid en Bestuursondersteuning

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Financiën medeoverheden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon