Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd modellen en applicaties

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.908
 • Salaris­niveau schaal 13, schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Personeel en organisatie, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 22 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer WVL-616
 • Plaatsingsdatum 7 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Nederland kent een complexe infrastructuur en dat leidt tot ingewikkelde keuzes met betrekking tot de te nemen beleidsmaatregelen en de taken van uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld over de aanpassing van een knooppunt of de aanleg van een weg. Gelukkig zorgt jouw afdeling voor modellen en applicaties op het gebied van verkeer-en vervoer-, scheepvaart en water. Hiermee kan informatie worden verkregen die nodig is voor het maken van beleidskeuzes. Daarnaast zorgt de afdeling voor het verstrekken van advies over de toepassing van deze modellen en applicaties en de interpretatie van de uitkomsten. Dankzij jou als hoofd is het lijnmanagement en de aansturing van deze afdeling op orde. Je geeft effectief leiding en zet mensen en middelen efficiënt in.

Jij bent het boegbeeld van de afdeling richting opdrachtgevers bij Rijkswaterstaat en de beleidsdirecties van het Ministerie van IenW en richting externe opdrachtgevers zoals mede –overheden. Dankzij jou realiseert de afdeling Modellen en Applicaties de gewenste doelen, producten en diensten en passen deze binnen de integrale visie van Rijkswaterstaat. Daarbij stel je de klant centraal, bewaak je de kwaliteit en voortgang en heb je oog voor veiligheid en integriteit. Via lean-managemement initieer je veranderingen en verbeteringen in de uitvoerende en ondersteunende processen en voert je deze door. Zo werk je met je afdeling toe naar een organisatie waarin optimale effectiviteit, efficiency in de werkprocessen en de realisatie van producten en diensten voorop staan.

Als afdelingshoofd realiseer je een hechte samenwerking met andere afdelingen, afdelingshoofden en het directieniveau. Je verbindt zowel in- als extern op tactisch niveau. Dit doe je vanuit een natuurlijke belangstelling voor mensen en met begrip voor de belangen van de samenwerkende partijen.

Binnen je afdeling werken teams op specifiek inhoudelijke themavelden. Jij borgt en stimuleert de uniformering van werkprocessen en zorgt dat medewerkers teamoverstijgend leren van elkaar en samenwerken. Via dienend leiderschap benut je de talenten van de medewerkers optimaal. Je coacht en faciliteert hen door te sturen op inhoud, ontwikkeling en mobiliteit. Daarbij heb je oog voor de capaciteiten, spreek je hen aan en geef je respectvol feedback.

Je vertaalt tactische en strategische kaders van Rijkswaterstaat naar operationalisering, visie en uitvoeringslijnen voor je afdeling, en voor het meerjarenperspectief. Daarnaast stel je jaarplannen op en lever je verantwoordings- en stuurinformatie. Worden er nieuwe versies van modellen en applicaties in gebruik genomen? Dan lever je input voor de besluitvorming hierover. Is er discussie met de opdrachtgever of gebruiker over de kwaliteit en interpretatie van de uitkomsten van modellen? Dan speel je een rol binnen de escalatieladder. Je adviseert de directie en het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving over de te voeren strategie en de werkprocessen. De in- en externe omgeving beïnvloed je proactief en je draagt het gewenste imago van Rijkswaterstaat consistent uit.

 

Functie-eisen

 • Je hebt een WO werk en denkniveau
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als leidinggevende.
 • Je hebt ervaring in het aansturen van en samenwerken met kennisinstellingen en bedrijven.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met de informatievoorziening governance van modellen en applicaties binnen de netwerken verkeer, vervoer, scheepvaart, water en leefomgeving.
 • Je bent succesvol in het aansturen van meerdere processen en houdt je staande in adviesprocessen met een sterk politiek-bestuurlijke component. Je hebt gevoel voor de belangrijke beleidsthema’s op het werkveld van de afdeling.
 • Je bent in staat om mensen te verbinden en medewerkers tot optimale ontwikkeling te brengen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13, schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.908 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 28 oktober.
 • Je standplaats is Rijswijk, Utrecht of Lelystad; de definitieve plek stellen we gezamenlijk vast.
 • Op dit moment vindt er een herwaardering naar schaal 14 plaats van deze functie.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Modellen en Applicaties zorgt dat actuele en relevante kennis op het gebied van water, verkeer, vervoer en leefomgeving beschikbaar is in modellen en applicaties. Hierbij gaat het om strategische verkeers- en vervoer-, scheepvaart- en watermodellen en applicaties voor deze thema’s en voor leefomgeving. We werken in de volle inhoudelijke breedte van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Regionale en landelijke onderdelen van Rijkswaterstaat, de beleidskern van IenW en medeoverheden kunnen rekenen op de betrokkenheid van onze ruim veertig medewerkers.

We adviseren over de toepassing van de modellen en applicaties en over het gebruik van de uitkomsten voor beleid en uitvoering. Beslissingen over beleid en uitvoering worden mede genomen op basis van de kennis die aan onze modellen en applicaties is gekoppeld. Dit kan alleen als de kwaliteit van onze modellen en de bijbehorende uitkomsten niet ter discussie staan. We doen er dan ook alles aan om de integriteit van onze modellen te bewaken en te waarborgen. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het (politieke) streven naar (grotere) transparantie en eenvoud in inhoud en gebruik.

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op zijn netwerken en onze leefomgeving. We geven met die visie aan hoe de drie netwerken van Rijkswaterstaat (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem) zich moeten ontwikkelen, welke kwaliteit we aan onze gebruikers leveren en welke zorg aan de leefomgeving moet worden besteed. WVL is tevens verantwoordelijk voor het overzicht van de kennisbehoefte bij Rijkswaterstaat nu en in de toekomst. In dit kader heeft Rijkswaterstaat bij WVL de taak neergelegd om voor geheel Rijkswaterstaat de inkoop van kennis te organiseren. WVL wordt daarmee voor de kenniswereld - universiteiten, kennis- en onderzoeksinstituten, koepelorganisaties binnen de kenniswereld e.d.- het gezicht van en eerste aanspreekpunt bij Rijkswaterstaat en de opdrachtgever namens Rijkswaterstaat. 

Naast het inkopen van kennis, stimuleren we het delen van beschikbare kennis met collega’s en ook met externe partijen. Dit laatste doen we onder andere door te participeren in samenwerkingsverbanden, het vormen van strategische allianties met partners uit de kenniswereld en het stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie met en bij marktpartijen. Door duurzaam en strategisch samen te werken aan onze prestaties dragen we bij aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Katja Portegies, Directeur veiligheid en water

06–27060320

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Klanten Contact Centrum

088-7970788

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch adviseur internationale ontwikkeling circulaire economie

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 4 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur inkoop en contracten

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving
 • Stand­plaats Utrecht, Rijswijk, lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon