Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd Omzetbelasting van het cluster Heffing

Belastingdienst

 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.447 - €7.682
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 26 februari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer BD20190210
 • Plaatsingsdatum 11 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De werkzaamheden voor de OB vinden plaats op vijf locaties (Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Utrecht en Venlo). Het werk wordt verdeeld met behulp van een regiekamer. Daarnaast kent de OB een team proces- en ketenregie.

Er is een beweging in gang gezet richting een aantal centrale functies binnen het cluster met als doel om als cluster meer in control te komen op de uitvoering van het proces. De afdelingshoofden geven samen met de clusterdirecteur vorm en inhoud aan deze ontwikkeling.

Typerend voor de OB is verder dat er sprake is van een voorgenomen traject modernisering OB dat er de komende jaren voor moet gaan zorgen dat er weer ruimte ontstaat om nieuwe wetgeving te implementeren. Daarnaast heeft de OB een duidelijk raakvlak met Europese ontwikkelingen zoals EU-BTW e-commerce en de Brexit.

Het afdelingshoofd draagt en ondersteunt de visie van het Cluster Heffing en geeft leiding aan de teamleiders van de OB gesitueerd op de vijf locaties.

Functie-eisen

Je hebt een WO-diploma en een aantal jaren aantoonbare ervaring in het leidinggeven, bij voorkeur in het leidinggeven aan leidinggevenden.

Je bent iemand die:

 • aantoonbare affiniteit heeft met administratieve processen en logistieke sturing.
 • goede management- en leiderschapsvaardigheden bezit die passen bij een veranderende organisatie.
 • met gevoel én daadkracht mensen kan boeien en binden en resultaten kan laten behalen.
 • zich makkelijk beweegt in netwerken en gebruik maakt van de kennis en kunde van zijn/haar relevante omgeving.
 • transparant is over de keuzes die hij/zij maakt.
 • zich verantwoordelijk voelt voor datgene waar hij/zij voor staat.
 • een duidelijke visie heeft en deze kan vertalen naar een passende strategie.
 • zich openstelt voor de leidinggevenden en medewerkers zodat zij zich gesteund voelen bij het realiseren van de doelstellingen.
 • voorbeeldgedrag vertoont en dat ook vraagt van anderen.
 • het voortouw neemt en anderen daarin mee kan nemen.
 • aanspreekt en zelf aanspreekbaar is.
 • ervaring heeft met toezicht.
 • affiniteit met IV en ICT is een pre. 

Verder verwacht de Belastingdienst dat alle leidinggevenden werken vanuit de Visie op Leiderschap die is neergezet in vijf hoofdlijnen: Kracht, Mens, Stijlflexibiliteit, Vakmanschap en Besef van de buitenwereld. 
 
Belangrijke kerncompetenties zijn: samenwerkingsgerichtheid, organisatiesensitiviteit en resultaatgerichtheid. Dit naast het naleven van en werken vanuit de basiswaarden van de Belastingdienst: Verantwoordelijkheid, Geloofwaardigheid en Zorgvuldigheid.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.447 Max. €7.682 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Informatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur van het cluster Heffing Gertie Rutten-Neijnens (06-18602063)

Digitaal solliciteren:

Stuur je motivatiebrief en actueel CV, voor 26 februari 2020, o.v.v. vacaturenummer aan vacatures-MD@minfin.nl

Meer over jouw toekomstige afdeling

CAP is een van de uitvoerende directies en is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. Tevens is CAP verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen van de Belastingdienst (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing).

Om dit goed in te kunnen vullen is CAP Belastingdienst breed verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.

Strategische doelstellingen:

 • Bijdragen aan de modernisering van interactie met burgers en bedrijven.
 • Zorg voor goede kwaliteit gegevens in primaire systemen t.b.v. informatie- gestuurd toezicht en inning en voor verbetering sturing, verantwoording en effectmeting.
 • Robuust maken massale processen voor het inwinnen en beschikbaar stellen van betrouwbare gegevens voor burgers, bedrijven en partners.
 • Maximaal geautomatiseerde verwerking in een optimaal IV- landschap.

CAP wordt geleid door een algemeen directeur, 3 directeuren voor de clusters Heffing, Inning en Gegevens en 17 afdelingshoofden. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de processen die aan hen zijn toebedeeld en worden bijgestaan door teamleiders, ketenregisseurs, vakgroepcoördinatoren, vaktechnische aanspreekpunten, functioneel beheerders en service managers, procescoördinatoren en proces analisten. De afdelingshoofden sturen de teamleiders aan op de diverse locaties in het land.

Cluster Heffing

De interne processen en systemen van de Belastingdienst zijn middelgericht georganiseerd. Dit geldt onder meer voor het beheer van de transactiesystemen, voor de uitvalbehandeling, de voorbereiding en ondersteuning van toezichtwerkzaamheden en de uitvoering van massaal toezicht. Binnen CAP zijn deze werkzaamheden geconcentreerd binnen het cluster Heffing.

Hierbij onderscheiden we de volgende afdelingen: Autoheffingen, Inkomensheffing, Loonheffing, Omzetbelasting, Overige Middelen, Toeslagen en Vennootschapsbelasting.

Belastingdienst

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland. Dat doet de dienst door eerlijk en zorgvuldig belastingen te heffen en te innen en toeslagen uit te keren. Daarnaast draagt de Belastingdienst bij aan een financieel gezonde, concurrerende en veilige Europese Unie.

De Belastingdienst is volop in beweging en staat onder druk. Het werk verandert en daarom verandert de organisatiestructuur mee.

Door de ontwikkelingen rond de kinderopvangtoeslag en overige zaken waar burgers gedupeerd zijn, is het vertrouwen geschaad. Veel aandacht is nodig voor het oplossen van bestaande problematiek, waardoor het risico bestaat dat de nodige vernieuwingen binnen de Belastingdienst achterblijven. De dienstverlening aan burgers en bedrijven staat onder druk, de mogelijkheden om nieuw beleid adequaat en tijdig te implementeren nemen af en de staat van de ICT van de Belastingdienst is een reden tot zorg.

Ondanks de trajecten die zijn ingezet zoals de Topstructuur en beheerst vernieuwen, blijven de problemen hardnekkig. Dit is verklaarbaar gelet op de omvang en complexiteit van de Belastingdienst in zijn huidige vorm en opzet. Daarom heeft het kabinet zich de afgelopen periode beraden op het versterken van de besturing van de Belastingdienst om voornoemde problematiek het hoofd te kunnen bieden. De daaruit volgende conclusie is dat er een aantal interventies nodig is. De aangekondigde interventies zitten op vier gebieden:

 1. Versterken van de ambtelijke aansturing Belastingen, Toeslagen en Douane;
 2. Versnellen en intensiveren verbeteringen managementinformatie en ICT;
 3. Verbeteren van de dienstverlening naar burgers en bedrijven;
 4. Een cultuur met oog voor de menselijke maat en een veilige werkomgeving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gertie Rutten-Neijnens, Directeur van het cluster Heffing

06-18602063

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ton Emmerik, Cd O&P/MD-advies

070-3428709

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch teamleider bij de directie Douane

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamleider klantgegevens

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscaal medewerker autoheffingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon