Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd operationeel wegverkeersmanagement regio Zuid- Nederland

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 17 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWM-629
 • Plaatsingsdatum 27 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Nederlandse infrastructuur is complex, en dus is het verkeersmanagement van Rijkswaterstaat complex. De afdeling Operationeel Wegverkeersmanagement werkt dagelijks aan het verbeteren van de werkprocessen. Dit vraagt om strak leiderschap. Als deskundig afdelingshoofd floreer jij in deze dynamische omgeving. Vol enthousiasme bouw je mee aan het organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement en je richt je daarbij op de regio Zuid.

Je stuurt de teamleiders van de (senior) weginspecteurs en de officieren van dienst aan. Hierbij inspireer en coach je hen bij de totstandkoming van de producten en diensten van de afdeling, en bij de ontwikkeling van de afdeling binnen Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement (VWM) als geheel. De afdeling Operationeel Wegverkeersmanagement bestaat uit vier teamleiders en ruim honderd medewerkers. Je stimuleert de samenwerking met anderen in de keten van verkeersmanagement en stuurt de medewerkers in oplossingsgericht werken.

Als lid van het managementteam ontwikkel je mede het landelijke en regionale wegverkeersmanagementbeleid. Hierbij betrek je de actoren in de regio, zoals regionale en lokale bestuurders, overheden en inspecties, en soms ook internationale wegbeheerders en hulpdiensten. In goed overleg en op basis van veiligheids- en gebruikersanalyses weet je het operationele wegverkeersmanagement in de regio te optimaliseren. Je creëert draagvlak en samenwerking. Het Uitvoeringsplan Wegverkeersmanagement 2022 vertaal je naar je organisatieonderdeel en samen met je afdeling streef je ernaar om het werk elke dag beter te doen.

Als afdelingshoofd ben je, samen met de negen andere afdelingshoofden en de directeur Wegverkeersmanagement een essentiële speler bij het ondersteunen van VWM in zijn kerntaak. Je doorgrondt de bestuurlijke context en richt je op doelen rondom volwaardig operationeel wegverkeersmanagement, optimaal relatiebeheer met wegbeheerders en hulpdiensten, de veiligheid en bruikbaarheid van de infrastructurele netwerken en goed crisismanagement. Vanuit organisatiedoelen en kaders geef je duidelijkheid over ieders bijdrage aan de resultaten. Je laat daarbij je medewerkers vrij in de manier waarop zij tot de gewenste resultaten komen. Tijdens je werkzaamheden zet je de klant altijd centraal, heb je veiligheid hoog in het vaandel en draag je consistent het imago van Rijkswaterstaat uit.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een relevante richting.
 • Je hebt ervaring met verbetertrajecten en bij voorkeur werkervaring op het gebied van verkeersmanagement.
 • Je hebt een heldere visie op het operationeel wegverkeersmanagement.
 • Je bent in staat om landelijk te denken en te opereren en weet de balans tussen samenwerken en autonoom handelen op de juiste manier te bewaren.
 • Je weet wat er in je omgeving omgaat (omgevingsgericht en –sensitief) en kunt dat met je team pragmatisch vertalen in concrete en zichtbare resultaten.
 • Je bent in staat om medewerkers op sterk uiteenlopende niveaus te enthousiasmeren, te stimuleren en te laten groeien.
 • Je bent mensgericht, sensitief, integer en oprecht betrokken.
 • Je toont voorbeeldgedrag en bent in staat om een veilige werkomgeving te creëren.
 • Je hebt een helikopterview, handelt proactief en kunt prima functioneren in een veranderende organisatie.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 24 augustus;
 • Deze functie is formeel ingedeeld in schaal 12, een herziening van het functiegebouw Rijk voor het tactisch en operationeel management is reeds gestart, vooruitlopend daarop wordt deze functie opengesteld in schaal 13;
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Namens Rijkswaterstaat zorgt Verkeer- en Watermanagement (VWM) ervoor dat iedereen, onder gewone én bijzondere omstandigheden, vlot en veilig gebruik kan maken van onze wegen en vaarwegen. Dankzij onze 1.200 medewerkers in het veld zijn we 24 uur per dag aanwezig door het hele land. 450 medewerkers op kantoor ondersteunen het dagelijkse werk; zij dragen onder andere bij aan regulering van waterstanden, een efficiënte fileaanpak en de ontwikkeling van lokale sluisbediening naar bediening van meerdere sluizen op een langer traject.

Onze prioriteit ligt bij weg- en scheepvaartverkeersmanagement en bij water- en
- crisismanagement. We voeren deze kerntaken uit met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en innovatie. VWM is een essentiële schakel in de keten van veiligheid en vervoer. We werken daarom nauw samen met relevante regionale partners en andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Samen doen we zichtbaar werk wat ertoe doet en waaraan medewerkers direct of indirect een bijdrage leveren.

Bij VWM werken onder andere weginspecteurs, verkeersleiders, operators, sluismeesters, verkeerskundigen en adviseurs. Onze werkzaamheden zijn complex en continu aan verandering onderhevig. Deze complexiteit en dynamiek zal in de toekomst door gebruik van data- en informatiebronnen verder toenemen. Dit schrikt onze huidige en toekomstige medewerkers niet af; zij floreren onder deze druk en krijgen er juist energie van. Collegialiteit, bevlogenheid en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en innovatief handelen kenmerken ons.

Het Uitvoeringsplan Wegverkeersmanagement 2022 beschrijft wat de ambitie is van ons wegverkeersmanagement. De nadruk ligt op het vernieuwen en verbeteren van de netwerkdiensten. De netwerkdiensten Gladheidsbestrijding, Incidentmanagement en Werk in uitvoering zullen vooral een hoogwaardiger product moeten leveren. Bij Objectbediening ligt de nadruk op efficiëntie. Bij de netwerkdienst Netwerkoptimalisatie, Reis –en routeinformatie en Handhaving ligt de focus op samenwerking om samen met de partners optimaal bij te dragen aan doorstroming en veiligheid.

Operationeel Verkeersmanagement Zuid
De afdeling Operationeel Verkeersmanagement Zuid garandeert de maximale beschikbaarheid van het hoofdwegennet in het zuidelijk deel van Nederland. Hiervoor leveren wij de uitvoerende bijdrage aan incidentmanagement, handhaving, werk in uitvoering en gladheidbestrijding. De fysieke grenzen van ons werkgebied vallen ongeveer samen met de provincies Zeeland, Noord Brabant en Limburg. Het Uitvoeringsplan Wegverkeersmanagement 2022 beschrijft onze ambitie rondom wegverkeersmanagement. De nadruk ligt op het vernieuwen, verbeteren en optimale samenwerking met partners.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marion van Barneveld, afdelingshoofd Operationele Ontwikkeling wegverkeersmanagement

06–12087466

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marlies Altink, Adviseur Werving en Selectie

06-21818399

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

HRM-adviseur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht en Zuid-Oost
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur verkeersdoorstroming

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Helmond
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon