Afdelingshoofd penitentiaire inrichting Nieuwegein

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Nieuwegein
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.623 - €3.990
 • Salaris­niveau schaal 8, schaal 9
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 29 januari Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 8286
 • Plaatsingsdatum 7 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De penitentiaire inrichting Nieuwegein wil het huis van re-integratie en herstel zijn. Daarbij staat de gedetineerde centraal, veiligheid voor iedereen, samen procesgericht werken, toegeruste medewerkers, effectief en verbindend leiderschap, een positief detentieklimaat en een evenwichtige bedrijfsvoering. Jij vervult daarin als afdelingshoofd een centrale rol.

Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor het primaire proces binnen de afdeling en voor de aansturing van een team penitentiaire-inrichtingswerkers. Je werkt nauw samen met jouw collega-afdelingshoofden en andere diensthoofden. In samenspraak met de afdeling Personeelsinzet zorg je voor een optimaal rooster voor de medewerkers. Ook maak je taakstellende afspraken met de medewerkers. Daarna monitor je de uitvoering hiervan en je stuurt waar nodig bij. Bij calamiteiten treed je preventief en handelend op. Uiteraard ben je voldoende sensitief om te werken met gedetineerden.

De aansturing van de teams vraagt ook om een andere vorm van leiderschap, omdat er vanuit processen en niet vanuit functies wordt gedacht. Als afdelingshoofd stuur je een multidisciplinair team aan. Via processturing en sturing op kennis en gedrag stuur je als afdelingshoofd op resultaat.

Je legt verantwoording af aan de (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur. Om jouw werk goed te doen beschik je over ruime leidinggevende ervaring, bekendheid met het penitentiaire werkveld, affiniteit met de ontwikkeldoelen en aantoonbaar krachtig leiderschap, zonder te vervallen in macht.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma, liefst van een managementopleiding.
 • Je hebt kennis van het leiden van een uitvoeringsgericht team van medewerkers.
 • Je hebt kennis van de relevante inhoudelijke en procesmatige aspecten op het gebied van de detentie en van de ondersteunende zorgafdelingen.
 • Je hebt inzicht in de onderlinge samenhang van deze processen met de producten van de afdeling.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Je hebt inzicht in de beleidsterreinen van de detentie en van de ontwikkelingen die zich hierin afspelen.
 • Je weet hoe je een afdeling leidt.
 • Je bent vaardig in het op inhoudelijk en bedrijfsmatig niveau afstemmen van processen en het kunnen aanbrengen van prioriteiten hierin.
 • Je kunt operationeel overleg voeren.
 • Je kunt samenwerkingsverbanden opzetten en onderhouden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8, schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.623 Max. €3.990 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
   

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Gedetineerden in Nederland werken tijdens hun detentie voor de penitentiaire productiebedrijven van In-Made, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hierdoor vergroten ze hun werknemersvaardigheden en competenties en daarmee hun kansen op een betaalde baan na detentie. Penitentiaire inrichting (PI) Nieuwegein is een zelfstandige vestiging en maakt deel uit van de sector Gevangeniswezen van DJI. In PI Nieuwegein verblijven ongeveer vierhonderd justitiabelen in drie verschillende regimes: het huis van bewaring, de gevangenis en een extra zorg voorziening. Daarnaast is er plaats voor inrichting stelselmatige daders.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw C. Oosterboer, Plaatsvervangend Vestigingsdirecteur

08807-33400

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Penitentiaire Inrichting Lelystad

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd penitentiaire inrichting Grave

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Grave
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Plaatsvervangend hoofd Detentie en Re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 29 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon