Afdelingshoofd Politiek Bestuurlijke Zaken

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.279 - €7.718
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 6 oktober
 • Vacaturenummer NVWA_20230906_14
 • Plaatsingsdatum 15 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als afdelingshoofd Politiek Bestuurlijke Zaken (PBZ) ga je leiding geven aan een goed functionerend team van nu ongeveer 13 enthousiaste en hoogopgeleide professionals. PBZ verzorgt de dagelijkse politiek-bestuurlijke coördinatie, ondersteuning en advisering van het topmanagement van de NVWA, in het bijzonder de Inspecteur Generaal. PBZ initieert, voedt, coördineert en structureert intern en extern vrijwel alles op het gebied van complexe politieke- en bestuurlijke aangelegenheden. Zo onderhoudt de afdeling de contacten en de samenwerking tussen de NVWA, de departementen, andere toezichthouders en de politiek in Den Haag en daarbuiten, ook internationaal. PBZ draagt zorg voor de stukkenstroom tussen de departementen en de NVWA, zoals de tijdige afhandeling van Kamervragen en toezeggingen. De afdeling verzorgt ook de inhoudelijke ondersteuning van de samenwerking van het topmanagement van de NVWA. De medewerkers van PBZ zorgen voor de afstemming binnen de eigen directie en met de overige directies voor adequate en volledige politiek-bestuurlijke informatievoorziening en dossiers.

Wat ga je doen?

Jij als inspirerende manager zorgt ervoor dat het team van PBZ schittert, je coacht je medewerkers met aandacht. Je ondersteunt het team bij de prioriteitstelling, en draagt deze actief uit.
Je zorgt voor samenhang in de werkzaamheden en in het team. Je zet operationele en strategische lijnen uit. Je bent primair manager en waar nodig meewerkend voorman/vrouw. Je treedt ook op als adviseur voor de Inspecteur Generaal.
Je komt terecht in een bruisende omgeving. Als afdelingshoofd PBZ is geen dag hetzelfde en PBZ is in ontwikkeling. Zo ga jij aan de slag met het door ontwikkelen en verstevigen van je team. Er is een aantal vacatures dat jij invult en je laat de nieuwe collega’s goed landen op een juiste plek in het team. Ook met de synergie en samenwerking van het team met de andere afdelingen binnen de directie Strategie, in het bijzonder met BPI, ga je aan de slag. Je geeft verdere inkleuring aan de politieke en bestuurlijke omgeving waarin PBZ opereert. Je verbindt dat wat er in de organisatie speelt aan de bestuurlijke en politieke context, en andersom. Je zorgt ervoor dat PBZ van grote meerwaarde is binnen en buiten de NVWA doordat je de juiste verbindingen maakt en doordat de expertise van de medewerkers optimaal en in een heldere structuur wordt ingezet.
Verder lever je als lid van het managementteam een belangrijke bijdrage aan de samenwerking binnen en de ontwikkeling van het managementteam van de directie Strategie.

Bekijk je deze vacature via een jobboard? Ga dan voor meer informatie over de sluitingsdatum en contactpersonen naar: https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures?werkgever=50083 of klik op de link van de werkgever.

Bovenal ben je een betrokken leidinggevende, een teamspeler die gaat voor collectief resultaat, met passie voor het begeleiden van medewerkers. Je geeft je zelfstandige professionals de ruimte die ze nodig hebben en bent beschikbaar om met hen te sparren in een open cultuur. Je weet hoe de hazen lopen in Den Haag. Jij hebt een goed netwerk. Je schakelt tussen binnen en buiten en doet dat met sensitiviteit en tegelijkertijd met lef. Je weet de rust te bewaren en zorgt ook voor relativering. Je weet en accepteert dat het vaak niet lukt om je werk tussen 9 en 17 uur te plannen en flexibiliteit hoort bij je kerncompetenties. Je hebt een positieve instelling, kunt goed luisteren en hebt voelsprieten die opvangen wat er binnen de organisatie en wat er in Den Haag leeft. In je handelen vertolk je de NVWA-kernwaarden: transparant, betrouwbaar, onafhankelijk en professioneel.

Je hebt een relevante WO-opleiding afgerond en je hebt relevante politiek-bestuurlijke ervaring. Je hebt kennis van parlementaire processen en ervaring met het voorbereiden van complexe nota's en dossiers voor het ambtelijk topmanagement en bewindspersonen.
Je hebt minimaal enkele jaren leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een dynamische omgeving, met het aansturen van hoogopgeleide professionals. Kennis van toezicht is mooi meegenomen.

Competenties die bij jou horen zijn:

 • Organisatie- en bestuur sensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerkvaardigheid
 • Ontwikkelen van medewerkers
 • Initiatief
 • Reflectie
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.279 Max. €7.718 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Waar kom je te werken?
De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.   
 • Betreft de vacature in eerste instantie een functie voor bepaalde tijd, dan wordt deze vacature niet opnieuw opengesteld als deze functie vast ingebed kan worden in de organisatie en de (in eerste instantie) tijdelijke vacature vervuld werd door een interne medewerker met een vast dienstverband.   
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA  (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Politiek Bestuurlijke Zaken (hierna: PBZ) is ondergebracht bij de directie Strategie.
De directie Strategie ondersteunt het directieteam om met een meerjarig perspectief richting en invulling te geven aan de missie van de NVWA en haar kerntaken en doelstellingen. Onze directie heeft een bijzondere rol om de ontwikkelingen te duiden, om context te geven, om andere directies van de NVWA te ondersteunen in het vormgeven en uitvoeren van de veranderingen die de ontwikkelingen met zich meebrengen.

De directie Strategie neemt initiatief bij de implementatie van de Visie op Toezicht van de NVWA en vertaalt signalen uit de politieke en maatschappelijke omgeving naar strategische keuzes. Zij ontwerpt strategische kaders voor het toezicht op basis van in- en externe signalen, risicobeoordelingen en risicoanalyses. De directie behartigt de juridische taken van de NVWA: het nemen van handhavingsbesluiten en besluiten op bezwaar, het voeren van beroepsprocedures, strategische advisering, openbaarmaking en Wob-verzoeken, verzorgt de interne en externe (risico)communicatie, inclusief persvoorlichting en ondersteunt en adviseert de IG en de directeuren van de NVWA op politiek-bestuurlijke onderwerpen.

De directie bestaat uit de afdelingen PBZ, Beleid, Planvorming en Instrumentontwikkeling (BPI) en Communicatie, de Directiestaf en de divisie Juridische Zaken. Verder is het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek organisatorisch ondergebracht bij de directie Strategie. Het managementteam van de directie bestaat hiermee uit 9 leden, dat voorop gaat in onderlinge verbinding en inzet op collectief resultaat voor de NVWA als geheel. Bij de directie werken ruim 300 medewerkers.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pauline den Ambtman, directeur Strategie

06-55463734

Anouk van Aarsen, directiesecretaris/manager directiestaf Strategie

06-11863618

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Projectleider Alcohol en Tabak

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teammanager Expertise Voedselveiligheid (CML)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Inspectie Productveiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon