Afdelingshoofd Rijkserfgoedlaboratorium Amsterdam

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • Stand­plaats Amsterdam
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 9 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer RCE/2023-007
 • Plaatsingsdatum 25 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat staat je te doen?

Als afdelingshoofd ben je integraal verantwoordelijk voor de afdeling en geef je direct leiding aan ruim 20 bevlogen professionals met internationaal aanzien.

Je houdt je de komende jaren bezig met:

 • sturing geven aan het team van professionals, koers bepalen en verder ontwikkelen van de  afdeling en van de onderzoekers daarbinnen
 • optimalisatie van de werkprocessen
 • aansluiting houden bij technische en organisatorische ontwikkelingen
 • vormgeven van een onderzoeksagenda
 • proactief versterken van samenwerking, positionering en zichtbaarheid van de afdeling binnen en buiten de RCE
 • verder vormgeven van de samenwerking in het NICAS

Je bent onderdeel van het management van de RCE en werkt samen met collega’s uit andere afdelingen aan de afdelingsoverstijgende vraagstukken.

Wat vragen we van je?

 • Je bent een ervaren leidinggevende, met oog voor de mens, met bewezen kwaliteiten in de omgang met hoogopgeleide professionals, met hart voor erfgoed en ervaring met onderzoek. Je hebt ruime bestuurlijke ervaring opgedaan in het museale veld, bij een kennisinstelling of in een leidinggevende functie op een wetenschappelijk laboratorium.
 • Je hebt een afgeronde master in een voor de functie relevante richting. Een promotie strekt tot aanbeveling.
 • Je bent in staat sturing te geven aan de opgaven die er liggen en weet hierbij de juiste mensen op de juiste plek te zetten.
 • Je stuurt hierbij zowel op gedrag als op resultaat. Dit doe je met visie en inspiratie, daadkrachtig, doelgericht en pragmatisch.
 • Je bent communicatief sterk.
 • Je bent niet bang om besluiten te nemen en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden.
 • Je weet buiten de gebaande paden te treden, toont ondernemerschap en hebt tegelijkertijd oog voor de politiek bestuurlijke context waarbinnen we werken. Het is belangrijk dat je aantoonbare affiniteit hebt met het cultureel erfgoed.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken in Nederlands en Engels.
 • Je bent in staat om te reflecteren op eigen functioneren, het functioneren van de organisatie en het erfgoeddomein en creëert daarbij een veilig leerklimaat onder invloed van nieuwe zienswijzen.

Naast talenten, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Wij werken voor Nederland en willen daarom ook graag een afspiegeling zijn van onze diverse inwoners. Door verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten toe te voegen aan onze organisatie, versterken wij onze denkkracht en ons werk voor de samenleving.

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Werving vindt tegelijkertijd Interdepartementaal als extern plaats, waarbij rijksbrede kandidaten bij geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten.
 • De eerste gesprekken staan gepland op 16 februari in de ochtend.
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wat doen wij?

Het Rijkserfgoedlaboratorium, een afdeling van de RCE, is het nationale centrum voor onderzoek, advies en kennisuitwisseling op het gebied van de materiaal-technische aspecten van erfgoed. Samen met erfgoedbeheerders ontsluiten, verrijken en vertellen wij de materiele biografie van erfgoed. Met ons advies dragen wij bij aan het duurzame behoud en toekomstig gebruik van ons erfgoed.
De afdeling bestaat uit een vaste kern van 20 experts: chemici, fysici, materiaal- en conserveringsspecialisten, restauratoren, kunsthistorici en archeologen. Daaromheen zit een wisselende, flexibele schil van onderzoekers. Gezamenlijk onderzoeken wij hoe objecten gemaakt zijn en hoe zij veranderen door de tijd. We bieden (internationale) studenten en gastonderzoekers een werk- en ontmoetingsplaats voor interdisciplinaire samenwerking met optimale voorzieningen.
Wij initiëren nationale en internationale onderzoeksprojecten en ontwikkelen daarin algemeen toepasbare kennis en methodieken. Een deel van de onderzoeken vindt plaats binnen NWO- of EU-gefinancierde projecten. Wij verrichten onderzoek op aanvraag voor individuele vragen van collectiebeheerders. We passen onze kennis toe in advies aan erfgoedprofessionals en erfgoedbeheerders van musea, archieven, bibliotheken en monumenten. We verspreiden onze kennis via publicaties, presentaties, online en participatie in onderwijs.

Het Rijkserfgoedlaboratorium is gehuisvest in het Ateliergebouw in Amsterdam, dat we delen met het Rijksmuseum Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Het beschikt over een infrastructuur met een vast en mobiel laboratorium met state of the art apparatuur, een veilig digitaal laboratoriumnetwerk en een groeiende en unieke referentiecollectie, bestaande uit historische materialen, reconstructies en monsters van objecten. Om adviesaanvragers optimaal van dienst te zijn investeren wij in een transparant proces waarbij onderzoeksvragen zorgvuldig worden geformuleerd en met de aanvrager worden afgestemd.

Het Rijkserfgoedlaboratorium is partner in het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS). Het afdelingshoofd maakt als Chief Operating Officer (COO) deel uit van het dagelijks bestuur van het NICAS.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Onze opdracht is de erfgoedzorg in Nederland goed te laten functioneren, zodat cultureel erfgoed doorgegeven wordt aan volgende generaties. Om de toekomst een verleden te geven en het verleden een toekomst.

De RCE is een kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie van de minister van OCW. We voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit voor monumenten, archeologie, roerend erfgoed en landschap. Ook verstrekken we subsidies aan eigenaren.

Onze grote en specialistische erfgoedkennis ontwikkelen we op het snijvlak van beleid, praktijk en wetenschap. Deze kennis stellen we beschikbaar voor toepassing in de praktijk en voor het publiek. We adviseren overheden en eigenaren van (rijks)monumenten, musea en collectiebeherende instellingen en we werken samen met het brede erfgoedveld van marktpartijen tot vrijwilligersorganisaties.

We staan open voor de diversiteit aan meningen, inzichten en gevoelens, vanuit het besef dat cultureel erfgoed meerstemmig is. Daarbij werken wij voor Nederland en willen daarom ook graag een afspiegeling zijn van onze diverse inwoners. Door verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten toe te voegen aan onze organisatie, versterken wij onze denkkracht en ons werk voor de samenleving.

De RCE is een professionele organisatie met een interessant werkveld, bevlogen collega's en een informele werksfeer.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Susan Lammers

033-4217212

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Cynthia Brandsen, medewerker P&O

06-21546598

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Communicatieadviseur

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezond

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Wageningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatieadviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon