Afdelingshoofd Risicobeoordeling

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €5.984 - €8.408
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 6 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20230908_15
 • Plaatsingsdatum 9 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een leidinggevende die weet wat wetenschappelijke professionals nodig hebben en die gezaghebbend gesprekspartner is voor partijen als de ministeries van LNV en VWS, onderzoeksinstellingen en de European Food Safety Authority als het gaat om voedselveiligheid en productveiligheid, dan komen wij graag met jou in gesprek!

De Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling Voedsel en waren Autoriteit (WOR) regelt de onafhankelijkheid, kwaliteit en transparantie van risicobeoordeling. Binnen deze wet staan voedselveiligheid en productveiligheid centraal. Met de WOR als wettelijk kader beoordeelt BuRO risico’s op verschillende terreinen van de NVWA, ook wanneer deze niet onder de WOR vallen. Daarbij neemt BuRO een onafhankelijke positie in ten opzichte van het risicomanagement dat wordt gevormd door de NVWA en de beleidsministeries van LNV en VWS. De minister van LNV heeft in 2021 aan de Tweede Kamer aangegeven aanbevelingen over te nemen om dierenwelzijn in de WOR op te nemen. Wellicht wordt dit nog verder verbreed naar het werkveld van de hele NVWA.

Om haar publieke taak goed uit te kunnen voeren is BuRO continu in ontwikkeling om maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten door te vertalen naar beoordelingen en adviezen. Daarbij staat BuRO in nauw contact met de NVWA, de ministeries van VWS en LNV en nationale en internationale kennisinstituten en universiteiten. Als afdelingshoofd Risicobeoordeling lever je een belangrijke bijdrage in het positioneren van BuRO als gezaghebbend gesprekspartner voor zowel de beleidsdepartementen als kennisinstituten en het bestendigen en uitbouwen van het (inter)nationale netwerk samen met de professionals in jouw afdeling. Daarbij treed je enerzijds naar buiten als maatschappelijk partner en adviseur en zorg je anderzijds dat de medewerkers op jouw afdeling zich blijven door ontwikkelen om de publieke taak van BURO nu en in de toekomst goed uit te kunnen blijven voeren.

Wat vraagt dit van jou?

Je bent een ervaren manager van professionals. Je kunt mensen en taken met elkaar verbinden en maakt gemakkelijk de vertaalslag. Je hebt oog voor de ontwikkeling van de medewerkers, bent laagdrempelig en spreekt hun taal. Daarnaast beschik je over voldoende reflectie om conceptadviezen te wegen in een bestuurlijke context. Je onderhoudt contacten met leidinggevenden binnen de NVWA en binnen de ministeries, waarbij je rekening houdt met de onafhankelijke positie van BuRO. Je hebt oog voor de maatschappelijke en politieke omgeving waarin de NVWA zich beweegt en beschikt over specifieke en diepgaande kennis van de relevante toezichtdomeinen van de NVWA.

De publieke leider die we zoeken is in staat om vanuit deze functie stappen vooruit te zetten in het realiseren van de opgave. Daarvoor heb je de volgende ervaring en kwaliteiten in huis:

 • WO werk- en denkniveau gecombineerd met een afgeronde wetenschappelijke opleiding natuurwetenschappen en/ of leidinggevende ervaring in een natuurwetenschappelijke omgeving.
 • Coachende leiderschapsstijl gericht op de ontwikkeling van je medewerkers waarbij je effectief weet om te gaan met verschillen tussen je medewerkers.
 • Persoonlijk leiderschap, je geeft aandacht aan je eigen ontwikkeling.
 • Bewustzijn van je omgeving en maatschappelijke ontwikkelingen en de sensitiviteit om verschillende belangen in de organisatie aan te voelen en te wegen.
 • Aantoonbaar succesvol in het aansturen van meerdere processen/ projecten in organisaties of departementsonderdelen en/of bij ander€ departement(en).
 • Internationale ervaring en de vaardigheden om nationaal en internationaal je netwerken op te bouwen en uit te bouwen. Hiervoor zet je o.a. interculturele vaardigheden in.
 • Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Competenties:

 • Bestuurs- en organisatie sensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Reflecteren
 • Omgevingsbewustzijn
 • Aansturen groep

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je soepel tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie.

In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt. Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.
Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.
Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Lees dan hier verder:

 • Wat verwacht de Rijksoverheid van een publiek leider.
 • De rijksbrede visie op publiek leiderschap.
 • Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD) . Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.984 Max. €8.408 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. In divers samengestelde teams werken aan maatschappelijke vraagstukken is effectiever, innovatiever – en maakt het werk leuker.

 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • De selectiegesprekken vinden plaats op 1 november in de middag.
 • Het inwinnen van referenties of een selectieassessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) is ingebed binnen de directie Strategie van de NVWA. BuRO voert wetenschappelijk onderbouwde risicobeoordelingen uit c.q. laat die uitvoeren door één van de kennisinstellingen. Dat onderzoek omvat zowel bestaande situaties en incidenten als signalen van potentieel nieuwe gevaren. BuRO voert ook onderzoek uit om proactief tot risicobeoordelingen te kunnen komen voor nieuwe agentia en situaties. Ook verzamelt BuRO gegevens vanuit het toezicht om risicobeoordelingen uit te kunnen voeren binnen domeinen en over gehele productieketens. Deze risicobeoordelingen van casussen, ketens en domeinen vormen de basis voor adviezen aan de bewindspersonen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en aan de inspecteur-generaal van de NVWA. Om deze beoordelingen te maken genereert BuRO informatie en kennis door middel van wetenschappelijk onderzoek, data science op interne en externe data en trend- en toekomstonderzoek. Tenslotte is BuRO verantwoordelijk voor de inhoud van de risicocommunicatie.

BuRO is een relatief klein onderdeel binnen de directie Strategie van de NVWA met ca. 60 medewerkers, die nu over twee afdelingen zijn verdeeld. Momenteel is BuRO in voorbereiding op een verdere opdeling in 3 afdelingen. BuRO kenmerkt zich als laagdrempelig en bevat veel betrokken en gemotiveerde, hoogopgeleide medewerkers, met oog voor elkaar.”

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.
Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet erop toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.
Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies; Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dick Sijm, Directeur Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO)

06-4686 0810

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Danielle Urlings, Management Development Consultant Dictoraat-generaal Algemene Bestuursdienst

06-5017 4768

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Levensmiddelentechnoloog met kennis van microbiologische voedselveiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Politiek Bestuurlijke Zaken

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager Expertise Voedselveiligheid (CML)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon