• Utrecht  -  route
  • Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 15
    €6.640 - €9.310 (bruto)
  • Opslag / vervoer / logistiek, Techniek / productie, Agrarisch
  • Solliciteer voor 12 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52484, Plaatsingsdatum: 8 juli 2024

Opgave

Heb jij ervaring met het leidinggeven aan autonome professionals met een hart voor dierenwelzijn? Heb je ervaring met operationele afdelingen met hoogopgeleiden medewerkers? Zorg jij voor een uniforme manier van werken? Lees dan verder!

Als afdelingshoofd draag je bij aan het waarborgen van de voedselveiligheid, diergezondheid en het dierenwelzijn binnen de vleesketen vanaf aankomst op de slachterij tot en met de distributie van het vlees en het daarbij handhaven van regelgeving. Je bent onderdeel van het managementteam Slachttoezicht dat een cruciale rol speelt in het toezicht van toezicht op roodvlees en wildslachthuizen. Je draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de directie en je fungeert als sparringpartner voor andere MT leden. Je draagt mede zorg voor een veilige werkomgeving. 

Voor deze opgave geef je sturing aan 8 teamleiders met per team gemiddeld 20 fte binnen de afdeling Roodvlees. Je zorgt dat alle 8 de teams op een uniforme manier werken. Je brengt daarvoor ervaring in over veranderprocessen bij operationele afdelingen met hoogopgeleide medewerkers. En je bent als Mt-lid gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatiekant van deze nieuwe directie Slachttoezicht. Verder ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk van de toezichthouders. Dit betekent dat het werk is geaccrediteerd (ISO-norm) en/ of dat systematisch en met voortgang gewerkt wordt aan het behalen van het certificaat.

Voor de directie Slachttoezicht ben je medeverantwoordelijk voor het doorvertalen van de directiebrede strategie naar de afdelingsstrategie voor slachtstoezicht en draag je het vastgestelde strategisch beleid en de doelstellingen zowel in- als extern uit. Voor de afdeling zorg je voor het opstellen van afdelingsdoelen en -kaders en voor concrete opdrachten die binnen de afdeling moeten worden uitgevoerd.

Deze opgave vraagt om een afdelingshoofd die stuurt op de realisatie van de gestelde (strategische) afdelingsdoelen en tevens fungeert als operationeel aanjager van het toezicht van je eigen afdeling. Je houdt hierbij rekening met de maatschappelijke en politieke gevoeligheid van het vakgebied. Dit doe je door op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen, deze te analyseren en door te vertalen naar de afdeling. Je onderhoudt relaties met de politiek, de maatschappij en de NVWA als geheel. Je treedt op als issuemanager bij incidenten en levert inpunt voor (politieke) vragen. Daarnaast zet jij je actief in voor Mt-overstijgende taken zoals stuurgroepen, programma’s en projecten.  

Het kader van de werkzaamheden wordt gevormd door de Visie op Toezicht, de daaruit voortkomende speerpunten en het jaarplan. Als afdelingshoofd leg je verantwoording af aan de directeur Slachttoezicht over het gehouden toezicht, de voortgang en de realisatie van de afgesproken beleidsdoelstellingen, budgetten en kwaliteitsafspraken. Het vraagt van jou als afdelingshoofd om goed om te gaan met tegengestelde maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en/of economische belangen. Zowel intern als extern zorg je voor draagvlak, onderhandeling(en) en geef je richting aan relevante stakeholders en houd je je rug recht bij grote interventies, waar de externe druk soms groot is.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie slachtstoezicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van (veterinaire) keuringen en de beoordeling van zowel levende dieren als (partijen) geslacht vlees. Deze keuringen worden uitgevoerd bij bedrijven binnen de vleessector. Deze ondernemers moeten zich tijdens het slachtproces aan strikte regels houden. Ook is er regelgeving voor de inrichting van bedrijven. 

Onze mensen zien toe op de naleving van regels voor voedselveiligheid (vlees en vleesproducten) en bewaken diergezondheid en dierenwelzijn in de vleesverwerkingsindustrie. Het slachten van dieren is bijvoorbeeld aan strenge regels gebonden. Dieren moeten voorafgaand aan de slacht goed gehuisvest, verzorgd en adequaat bedwelmd worden. Onze toezichthouders houden toezicht op de naleving van deze welzijnsregels.

Daarnaast wordt toezicht gehouden op de naleving van regelgeving bij bedrijven en op locaties, waar nodig in samenwerking met andere toezichthouders of overheden.
 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming. De Minister van LVVN heeft de visie ‘Het verhaal van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur’ en het daaropvolgende realisatieplan uitgebracht. Voor meer informatie kijk op het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als rijksinspectie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede ten behoeve van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor veilig voedsel en consumentenproducten, voor het dierenwelzijn en de natuur. We dragen met toezicht bij aan publiek vertrouwen in een integer stelsel van voedsel- en warenproductie in Nederland, en beschermen daarbij de belangen van mens, dier en milieu. Zodat consumenten in Nederland kunnen vertrouwen op veilig voedsel en op een zorgvuldige omgang met de dieren en de natuur. Dit doen we door middel van risicogericht risicogericht toezicht op de naleving van (internationale) wet- en regelgeving, door het voeren van een dialoog met belanghebbenden en door risicocommunicatie.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken, goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook controles uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.
 

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Lisette de Ruigh 0627477668

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon