Afdelingshoofd Shared Service Organisatie Switch, Regio Noord-Oost

Het ministerie van Financiën.

 • Stand­plaats Utrecht/Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 30 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BABD 338-22
 • Plaatsingsdatum 21 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als afdelingshoofd draag je bij aan de ambitie om de Belastingdienst een wendbare organisatie te laten zijn waarbij diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit een vanzelfsprekendheid zijn. Dit doe je door goed in contact met relevante stakeholders te zorgen voor het werven en opleiden van nieuwe doelgroepen medewerkers (bijvoorbeeld medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders of mensen die vallen onder het VN-verdrag handicap). Daarnaast draag je er zorg voor dat deze medewerkers duurzaam inzetbaar worden geplaatst bij de directies van de Belastingdienst. Het continu verbeteren van de dienstverlening, waarbij het klantperspectief voorop staat, is voor jou een vanzelfsprekendheid. Je weet en begrijpt wat er speelt op maatschappelijk en politiek gebied. Deze ontwikkelingen en de verschillende wensen en behoeften weet je te vertalen naar je teamleiders en medewerkers. Je coacht en stuurt jouw teamleiders op het bereiken van resultaten waarbij klantgericht dienstverlening het uitgangspunt is. Met jouw verbindende en coachende vaardigheden draag je bij aan het werkplezier van medewerkers en weet je een open- en veilig werkklimaat te creëren. Omdat het in de planning ligt om de medewerkers en dienstverlening van Switch per 1-1-2023 onder te brengen bij de SSO O&P, ben je ook medeverantwoordelijk voor de transitie van Switch naar de SSO O&P. Binnen het MT van Switch zijn er ook organisatie brede onderwerpen die je als portefeuillehouder trekt, hierbij kun je denken aan IV, AVG en de productie en kwaliteit van de primaire processen die binnen Switch uitgevoerd worden

Meer over jouw toekomstige afdeling

Shared Service Organisatie Switch
Door het combineren van leren en werken bewerkstelligt Switch in-, door- en uitstroom van medewerkers naar een nieuw perspectief. Switch draagt bij aan een moderne mobiliteitscultuur. Switch is vernieuwend voor de Belastingdienst, en doet daardoor nieuwe kennis en ervaring op, die zij evalueert, proactief deelt met de rest van de organisatie en overdraagt aan de staande organisatie. Switch doet dit met en voor stakeholders in de gehele organisatie en in samenwerking met de lijn en met de Concern Directie O&P en de Shared Service Organisatie O&P; met overkoepelend zicht op ontwikkelingen, kansen en uitdagingen.

In haar aanpak werkt Switch vanuit drie pijlers: ontdekken, ontwikkelen en ontzorgen.
Het primaire proces van Switch concentreert zich op verschillende prioriteiten:
- het inwerken en opleiden van medewerkers uit diverse doelgroepen, waaronder Medewerkers Banenafspraak en statushouders. Dit gebeurt door deze medewerkers in te zetten op bestaande werkpakketten, maar ook worden zij flexibel ingezet voor tijdelijke projecten en bij tijdelijke capaciteitsnoden in de organisatie;
- het ontwikkelen van initiatieven op het gebied van flexibiliteit en wendbaarheid binnen de organisatie bijvoorbeeld het nieuwe initiatief B/flex. Je zorgt dat B/flex collega ‘ s zich ontwikkelen door ze kennis te laten maken met diverse processen en onderdelen van de Belastingdienst. Ook zorg je dat tijdelijk werk beschikbaar is voor andere initiatieven die onder de vlag van B/flex worden en zijn opgestart. Je doet dat in nauw contact met onze partners van de primair proces directies.

Aan het einde van 2022 wordt Switch samengevoegd met de Shared Service Organisatie / Organisatie & Personeel (SSO O&P). Dit heeft weinig invloed op de inhoud van de functie. Wel wordt je onderdeel van het grotere MT van de SSO O&P van waaruit brede O&P dienstverlening aan zowel Belastingdienst, Douane en Toeslagen plaatsvindt.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Wat bieden wij?
De kans om op strategisch niveau bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en uitdagingen.
Leiding geven aan een groep bevlogen medewerkers.

Vast dienstverband voor 36 uur per week (eventueel met een proeftijd) en een salarisniveau schaal 15, €5.485 – Max. €7.736 bruto per maand met een Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld (bruto). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Het ministerie van Financiën.

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland.

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe inwoners van Nederland hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de directeur Financieel Economische Zaken (FEZ).
Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen.

Lees meer over de Belastingdienst.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Erik van ’t Geloof, Directeur SSO Switch

06-11614584

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jaap Remeeus, MD-consultant Bureau ABD

06-50 17 44 37

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Shared Service Organisatie Switch, Regio Zuid-West

Het ministerie van Financiën.
 • Stand­plaats Utrecht/Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Business security officer

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Onderlinge Overlegprocedures bij directie Grote ondernemingen

Het ministerie van Financiën.
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon