afdelingshoofd Spoor en Weg hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 29 juli Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BABD 261-21
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave
Als afdelingshoofd Spoor en Weg zet jij je met jouw team in om, met de (rechts)middelen en mogelijkheden die we hebben, maatschappelijke problemen aan te pakken en maatschappelijke ambities vorm te geven. Als afdelingshoofd stimuleer jij de samenwerking tussen de collega’s van Spoor en Weg, tussen de overige afdelingen van HBJZ en met de beleidsdirecties. Je ontwikkelt een visie op de afdeling: hoe kan de afdeling met het oog op de toekomst het beste worden vormgegeven?

Als afdelingshoofd heb je een functie met verschillende opdrachten. Voorop staat dat je een enthousiaste, deskundige en betrokken leidinggevende bent van ca. 20 juridische professionals, met oog voor hun ontwikkeling. Je plant en structureert het werk van de afdeling en stuurt op kwaliteit en voortgang van de productie. Tegelijkertijd ben je bestuurlijk-juridisch adviseur voor de collega’s, de ambtelijke leiding en de bewindslieden.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van je?

Kennis en ervaring

 • Je bent een deskundig bestuurlijk-juridisch adviseur en kunt het juridisch vakgebied voor anderen toegankelijk maken.
 • Je hebt ervaring als leidinggevende of hebt laten zien dat dit voor jou een logische volgende stap is, bijvoorbeeld omdat je momenteel als plaatsvervanger fungeert of coördinerende taken vervult.
 • Je hebt kennis van (de totstandkoming van) wetgeving en regelgeving binnen het Rijk.
 • Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Gevraagde persoonlijke typering

 • Je kunt inspirerend, integer en strategisch leidinggeven met persoonlijke aandacht voor de medewerkers.
 • Je bent in staat binnen en buiten HBJZ de kernwaarden juridische kwaliteit, resultaatgerichtheid en verbindend vermogen in de praktijk te brengen en hierin zelf als rolmodel op te treden.
 • Je bent een goede teamspeler, een collegiaal MT-lid en kunt het algemeen belang voor het eigenbelang stellen.
 • Je kunt verantwoordelijkheid nemen, ook onder druk, en doortastend en helder optreden in geval van crisis of (politieke) urgentie en indien nodig weerstanden overwinnen.
 • Je kunt diplomatiek, gewogen en met overwicht opereren in een breed netwerk.
 • Je vindt goede relaties met collega’s en derden belangrijk, legt en onderhoudt contacten voor de eigen organisatie en zoekt actief de samenwerking met betrokken partijen op.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek Leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Een selectieassessment en het opvragen van referenties kunnen deel uitmaken van de procedure.
 • De selectiegesprekken zijn op vrijdag 27 augustus. Op 17 augustus zijn alle reacties bekeken en hoor je of je wordt uitgenodigd voor een pre selectiegesprek met de MD-consultant, die op 20 en 23 augustus zijn gepland.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuurdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie

De hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) is een centrale dienst binnen de bestuurskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). HBJZ ressorteert samen met enkele andere centrale diensten direct onder de secretaris-generaal.

HBJZ is verantwoordelijk voor de wetgeving van het ministerie en voor alle bestuurlijk-juridische producten en advisering op de IenW-beleidsterreinen. Onze advisering en productie richt zich primair op de beleidscollega’s, de SG en de bewindslieden. HBJZ levert ook een aandeel in besluiten en overeenkomsten, behandelt bezwaren en klachten, is verantwoordelijk voor de procesvoering in geschillen en coördineert de afhandeling van Wob-verzoeken.
HBJZ heeft daarnaast een overkoepelende controlfunctie voor het juridisch handelen van het ministerie, met als doel de juridische kaders van het rechtstatelijk handelen te helpen bewaken en versterken. Voor de juridische collega’s van Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport levert HBJZ waar nodig adviezen in de vorm van second opinions.

Er werken circa 120 professionals bij HBJZ. Het personeelsbestand is een mooie mix van beginnende en meer ervaren juristen, paralegals en ondersteuners. De cultuur kenmerkt zich door gedrevenheid en professionaliteit. De werksfeer is open, informeel en collegiaal.

Het managementteam (MT) van HBJZ bestaat naast de hoofddirecteur HBJZ en directeur HBJZ, die samen het directieteam vormen, uit vijf afdelingshoofden en een directiesecretaris, tevens hoofd Ondersteuning. Het afdelingshoofd Spoor en Weg valt onder de hoofddirecteur HBJZ.

De afdeling

De afdeling Spoor en Weg verzorgt wet- en regelgeving en bestuurlijk-juridische advisering voor het Directoraat-Generaal Mobiliteit en in voorkomende gevallen voor uitvoeringsorganisaties zoals ILT, RDW en ProRail.

Onderwerpen zijn veelzijdig en vaak politiek actueel. Zo was de afdeling in het afgelopen jaar bijvoorbeeld nauw betrokken bij de vormgeving van de vergoeding van 1,5 miljard euro t.b.v. het in stand houden van het openbaar vervoer in corona-tijd, de introductie van de nachttrein naar Wenen en de concessie voor het hoofdrailnet voor de periode na 2025. Op de wetgevingskalender staat onder meer de omvorming van Prorail tot zbo en de modernisering van de Spoorwegwet (2023). Op het gebied van wegen spelen vragen over de toelating tot de weg van nieuwe moderne vervoermiddelen in relatie tot de veiligheid, nieuwe aanpak voor rijonderricht en gaat het ook om bijvoorbeeld de introductie van zero emissie zones in gemeenten. In algemene zin is de afdeling verantwoordelijk voor onder meer de toepassing en beheer van de Wegenverkeerswet, Wet Personenvervoer 2000 en de Spoorwegwet. Het volgen van Europese ontwikkelingen en implementatie van Europese regelgeving neemt een prominente plaats in. De afdeling levert bestuurlijk juridisch advies in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling, e.e.a. in goede samenspraak met de beleidscollega’s, zodanig dat dit leidt tot een afgewogen regelgevingsproduct.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar werkt IenW aan.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

tot 16/7: Mevrouw mr.dr. G.M. (Gerry) ter Huurne, hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken

06-46805340

na 16/7: De heer mr.ir. G. (Gijs) Jurgens, directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken

06-50836317

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

tot 10/7 Mevrouw drs. R. (Rins) Flapper, MD-consultant Bureau ABD

06-52753571

na 10/7 Mevrouw drs. H. (Henny) Bekhof, MD-consultant Bureau ABD

06-11055773

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmamanager Internationale en Caribische Aangelegenheden

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 27 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker spoorgoederenvervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon