Afdelingshoofd Stoffen op de Werkplek en internationaal Transport (SWT)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden, er is uitzicht op een vaste dienstverband. Dit afhankelijk van functioneren en omstandigheden bij het RIVM
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 25 januari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer M&V-VSP-112
 • Plaatsingsdatum 10 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De nieuw gevormde afdeling SWT bestaat uit twee werkgebieden. We adviseren in het eerste werkgebied o.a. het ministerie van SZW over veilig werken met gevaarlijke stoffen met informatie over toxicologie, blootstelling, gedrag van werknemers en beheersmaatregelen. We verbeteren beoordelingsmethoden en nemen daarin ontwikkelingen in arbeids- en productieprocessen mee. We ontwikkelen in nationaal en internationaal samenwerkingsverband een beoordelingsmethode op basis van proefdiervrije innovaties voor het veilig omgaan met chemische stoffen en zijn een partner in het kennisnetwerk voor gezondheidsrisico’s van stoffen, arbeidshygiëne en beroepsziekten. In het tweede werkgebied van de afdeling vertegenwoordigen we ons land onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van IenW in internationale technische overlegfora (UN, IMO, OTIF) waar regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, de zee, via het spoor en de binnenvaart wordt voorbereid. Onze kennis van chemische stoffen en transport zetten wij in voor een correcte transportindeling van goederen en de juiste (vervoers)voorwaarden voor veilig transport. We onderhouden hierover contact met stakeholders. We beoordelen innovatieve maatregelen, zoals terugdringen van lozingen op zee en gebruik van duurzame brandstoffen. Binnen beide werkgebieden is er een nauwe samenwerking met andere afdelingen binnen het RIVM.

Wie zoeken we?
Als hoofd van de afdeling SWT ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de medewerkers en de aansturing van de afdeling.

Je bent alert en pro-actief, resultaatgericht en zichtbaar, zowel op de werkvloer als in- en extern RIVM. Je stimuleert de medewerkers in hun professionaliteit en zorgt voor een klimaat waarin ruimte is voor initiatief en innovatie op de kennisgebieden van de afdeling. Je hebt overzicht over het brede werkveld van stoffen op de werkplek en tijdens het transport, Je bent op strategisch niveau een sparring partner voor de medewerkers. Je zorgt voor verbinding binnen de afdeling, het centrum, met andere onderdelen van het RIVM en met externe opdrachtgevers (overheden). Je bevordert onderzoek en kennissynthese ten dienste van de advisering over beleidsontwikkeling en -uitvoering, regelgeving, toezicht en handhaving. Hiervoor vertaal je beleidsontwikkelingen naar kennisvragen voor onderzoek en advisering. Met overtuiging stuur je op kennisontwikkeling en het verwerven van opdrachten om voorbereid te zijn op de vragen van morgen. Zo blijven we in staat onze rol van trusted advisor te vervullen.

Je bent lid van het management team van het centrum Veiligheid van Stoffen en Producten. Je draagt bij aan de gemeenschappelijke visie en strategie van het centrum en brengt deze in praktijk. Door interdisciplinair te werken kan het centrum bijdragen aan de oplossing van complexe maatschappelijke vraagstukken. Je overziet de maatschappelijke en beleidsmatige aspecten en onderhoudt een netwerk met overheden, industrie, NGO’s en kennisinstellingen. Intern en extern en in (inter)nationale gremia vertegenwoordig je het centrum.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een relevante natuurwetenschappelijke opleiding op academisch niveau.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met nationale, Europese en mondiale besluitvormingsprocessen en wetgeving die relevant is voor de afdeling. Concrete ervaring met betrekking tot gezondheidseffecten van werkenden of transportveiligheid in relatie tot gevaarlijke stoffen is een pré.
 • Je hebt aantoonbaar succesvolle ervaring in het leiden van een afdeling van vergelijkbare zwaarte, met verantwoordelijkheid voor zowel personeel, financiën en kwaliteit in een kennisintensieve en beleidsgeoriënteerde context.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in de aansturing van experts. Je bent sterk in begeleiden, verbinden en inspireren van zowel junior als senior medewerkers. Het welzijn van medewerkers is belangrijk voor je, Je geeft medewerkers ruimte en investeert in resultaatgerichte samenwerking.
 • Je denkt en handelt over grenzen van je eigen afdeling/centrum heen en weet bruggen te bouwen. Je kunt omgaan met weerstand en oefent via inhoud en proces gezag uit. Je bevordert het geven van collegiale feedback en vraagt ook reflectie op je eigen handelen.
 • Je kunt het woord voeren namens RIVM, ook in de media, over de onderwerpen uit het werkterrein van de afdeling.
 • Je hebt een scherpe blik en bent in staat om externe, maatschappelijk relevante ontwikkelingen te verbinden met kennisvragen. Je bent beleids- en organisatiesensitief, beschikt over een relevant netwerk en bent in staat dit netwerk uit te breiden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden, er is uitzicht op een vaste dienstverband. Dit afhankelijk van functioneren en omstandigheden bij het RIVM
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We ontvangen graag je digitale sollicitatie waarbij je je motivatiebrief mag richten aan Dr. Jan Roels, hoofd van het centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Centrum Veiligheid Stoffen en Producten

Het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten is hét kenniscentrum voor (inter)nationale overheden dat structureel ondersteuning biedt en adviseert over de beheersing van risico’s van chemische stoffen, producten en gentechnologie ter bevordering van de gezondheid en veiligheid van mens en ecosysteem, in een tijd van sterk innoverende technologie. Het centrum adviseert de overheid bij ontwikkeling en uitvoering van beleid en regelgeving voor o.a. industriële chemische stoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden, consumentenveiligheid, nanotechnologie en genetische modificatie. Ook ontwikkelt het centrum nieuwe methoden en richtlijnen voor bijvoorbeeld risicobeoordelingen, teststrategieën, socio-economische analyse en risicoreductie. Samen met maatschappelijke partijen ontplooit het centrum initiatieven gericht op het gebruik van stoffen en producten in een duurzame economie. Het centrum bestaat uit ca 125 fte.

Afdeling
De afdeling Stoffen op de Werkplek en internationaal Transport (SWT) ondersteunt de (inter)nationale beleidsontwikkeling en -uitvoering voor veilig omgaan met gevaarlijke stoffen op de werkplek en bij vervoer van gevaarlijke stoffen. De afdeling is zowel nationaal als sterk internationaal georiënteerd. De afdeling bestaat uit ca. 20 medewerkers.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dr. Jan Roels, hoofd van het centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP)

06-25068247

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Asmae Uali (vacaturebeheer)

Rachel Lepelblad (vacaturebeheer)

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Veilige technologische Innovaties en Circulaire economie (VIC)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd Industriële Chemicaliën

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 22 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd Stralingsongevallen, Monitoring en Analyse (SMA)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon