Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd Strategie & Beleid Centraal Justitieel Incassobureau bij JenV

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.447 - €7.682
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 april Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 20-017
 • Plaatsingsdatum 24 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je zorgt voor een vlotte en goede implementatie van het actuele strategisch meerjarenplan van het CJIB inclusief veranderopgave. Deze betreft de ontwikkeling van een vooral op sanctiestromen ingerichte afdeling naar een adviesorgaan van de gehele directie op de actuele strategische thema’s. Ook gaat het om het in samenwerking met het afdelingshoofd bedrijfsvoering ontvlechten van meer bedrijfsvoeringsgerichte activiteiten zoals communicatie en ten dele HR van S&B naar de afdeling Bedrijfsvoering.

Bij de opgave zet je jouw samenwerkingskwaliteiten optimaal in. Jouw afdeling is in de diverse disciplines verantwoordelijk voor de strategie en beleid van het CJIB. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om strategische beleidsontwikkeling en advies rondom het AICEdomein en het AICE als ketenregisseur, rondom de inning en incasso van geldelijke sancties en rondom het thema schulden met het oog op maatschappelijk verantwoorde inning. Ook strategische kaders voor informatievoorziening ter realisatie van optimale toepassing en beheer van ICT, de strategische sturing en monitoring van de interne en externe planningen controlcyclus zijn taken van de afdeling.

Met jouw omgevings- en politieke sensitiviteit breng je de strategie en het beleid van het CJIB een stap verder. De onderwerpen van je afdeling hebben geregeld aandacht van politiek, media en publiek. Want als het bijvoorbeeld gaat over de uitvoering van straffen en boetes van overheidswege, wat raakt aan veiligheid en rechtvaardigheid, heeft iedereen een mening en spelen er tegengestelde belangen. Gelukkig sta jij stevig in je schoenen en ga je hier goed mee om.

In deze veelzijdige functie ben je zowel leidinggevende als (bestuurlijk) manager en adviseur. Je bent secretaris van de directie van het CJIB, in welke rol je zorgt voor voorbereiding van de DTvergadering en uitvoering van DTbesluiten. Als manager en adviseur van de directie neem je deel aan diverse stuurgroepen/overleggen en je adviseert de directie van het CJIB. Voor medewerkers ben je een goede coach en een verbinder. Je biedt professionals ruimte, geeft medewerkers feedback en begeleidt hen in hun ontwikkeling.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde WO opleiding en tenminste 5 jaar ervaring als manager in een politiekbestuurlijke en beleidsmatige context.
 • Je hebt visie en bent in staat om de strategische koers uit te zetten zowel inhoudelijk als organisatorisch en je kunt mede vormgeven aan veranderopgaven.
 • Je kunt goed omgaan met druk vanuit de omgeving, ambtelijke top en politiek. Je blijft daar rustig onder en je blijft adequaat leveren.
 • Je hebt affiniteit met en kennis van de relatie beleid en uitvoering, bij voorkeur in de strafrechtketen.
 • Je zoekt verbinding met andere CJIB afdelingen en stakeholders om zo bij te dragen aan de doelstellingen van het CJIB.
 • Je kunt uiteenlopende belangen van diverse partners verbinden en vertalen naar een gedragen beleidslijn.
 • Je bent flexibel in een veranderende omgeving.
 • Je ziet snel hoofdlijnen en kunt je inhoud in korte tijd eigen maken.
 • Je hebt ruime ervaring in het aansturen, stimuleren, inspireren en ontwikkelen van medewerkers.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.

Publiek leiderschap
Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en cocreatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst
Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager.

De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.447 Max. €7.682 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Van de ABDmanager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt. Het opvragen van referenties maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure. Mogelijk zal ook een selectieassessment onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Strategie en Beleid is een multidisciplinaire afdeling die verantwoordelijk is voor strategie en beleidsontwikkeling, het relatiemanagement op strategisch niveau met de belangrijkste stakeholders, integrale besluitvorming, politiekbestuurlijke advisering aan de directie, samenhang in de (beleids)advisering en borging, kaderstelling en integrale control van het CJIB. Strategie en Beleid (S&B) is dé adviserende en ondersteunende afdeling voor de directie van het CJIB. Doel van de afdeling is het strategisch en sturend vermogen van het CJIB te versterken én samenhang (één CJIB) te stimuleren zodat de directie effectief en efficiënt de missie en visie van het CJIB kan realiseren.

De stafafdeling Strategie & Beleid (S&B) heeft als doel de directie van het CJIB te ondersteunen en te adviseren zodat zij optimaal invulling kan geven aan haar integrale management verantwoordelijkheid. De medewerkers van deze afdeling zijn verantwoordelijk voor strategie- en beleidsontwikkeling, integrale besluitvorming en bestuurlijke advisering aan de directie. Uitgangspunten in de werkwijze van de medewerkers zijn samenhang in de (beleids)advisering, borging van de kaderstelling en integrale control van het CJIB. De afdeling S&B ressorteert onder de algemeen directeur en bestaat uit de disciplines ICT, Strategie, HR, Control, Communicatie en (Juridisch) Beleid. De disciplines onderscheiden zich door hun specialisatie. 

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Leeuwarden met ongeveer 1200 medewerkers. Het CJIB is vooral bekend van de inning van verkeersboetes. Daarnaast heeft het CJIB ook justitiële uitvoeringstaken zoals het innen en incasseren van boetevonnissen en schadevergoedingsmaatregelen. Belangrijke taak van het CJIB is de coördinatie van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen in het Administratie en Informatie Centrum Executie (AICE), waar met ingang van 1 januari 2020 taakuitbreiding heeft plaatsgevonden. Het CJIB zorgt voor grip en zicht op de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen en de persoonsgerichte tenuitvoerlegging daarvan door de uitvoeringsketen. In het kader van een compacte overheid zijn incassotaken van andere overheden geclusterd bij het CJIB.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mr. drs. A. Hazelhoff, Algemeen directeur van het CJIB

058-2342483

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Drs. M.E. Everink

06-21159531

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch teamleider van de locatie Noordoost bij directie Grote ondernemingen

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Perswoordvoerder

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Marien en Internationaal Waterbeleid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon