Afdelingshoofd terroristenafdeling PI Zwolle

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Zwolle
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.881 - €4.070
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 juni Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 29121
 • Plaatsingsdatum 27 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij straks onze collega die naast een stevige verantwoordelijkheid ook durf, veerkracht, humor en sterke communicatieve vaardigheden heeft? Ben jij een leidinggevende die anderen laat groeien, kritisch kan kijken naar de doelgroepen en ben jij klaar voor een complexe uitdaging? Lees dan snel verder. 

Wat ga je doen
Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen zijn we naast de uitvoering van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen ook verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Als afdelingshoofd bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle heb jij hierin een belangrijk aandeel. 

Jouw werkzaamheden zijn divers en allen even belangrijk. Zo borg je de kwaliteit van de dagelijkse zorg binnen enkele leefafdelingen in de inrichting waar vrouwelijke gedetineerden verblijven. Daarnaast ben je bezig met het op rolletjes laten lopen van de bedrijfsvoering van deze afdelingen. Binnen de Penitentiaire Inrichting Zwolle stellen we jaarlijks een inrichtingsplan samen. Jouw taak is om deze visie te vertalen naar een jaarplan op afdelingsniveau, je monitort de voortgang (kwalitatief en kwantitatief) en stuurt bij waar nodig. Hierbij maak je resultaatafspraken met de medewerkers van de leefafdelingen en de (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur. 

Je weet hoe belangrijk het is dat jouw medewerkers op jou kunnen bouwen. Je hebt oog voor hen, voert regelmatig gesprekken over hun ontwikkeling en hebt een  coachende stijl van leidinggevenden. Hierbij ben je in staat om afwisselend te sturen op het individu en het team(proces). Verder ben je verantwoordelijk voor de personeelsplanning en het afdelingsbudget en zorg je voor een positief en stimulerend werk- en leefklimaat op jouw afdelingen. 

Je bent voorzitter tijdens verschillende afdelingsgebonden overleggen. Naast de interne afdelingsgebonden overlegstructuur kent de Terroristenafdeling in aanvulling daarop een aantal periodieke overleggen met samenwerkingspartners in de keten en binnen DJI. Dit betekent dat je beschikt over de contactuele vaardigheden en de sensitiviteit die nodig zijn om de afdeling ook binnen de externe keten op een professionele en inhoudelijk stevige manier te vertegenwoordigen. Je bent verantwoordelijk voor besluitvorming/advisering als het gaat om persoonsgebonden trajecten en het detentieverloop (Detentie en Re-integratieplan). Je zorgt voor bewaking van de uitvoering van het Detentie en Re-integratieproces en coördineert de dagelijkse gedetineerdenzorg. Hiervoor stem je zaken af met verschillende disciplines binnen de inrichting. Je moet te alle tijden alert zijn! Vinden er calamiteiten plaats? Dan handel je die vastberaden en professioneel af.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle is een zelfstandige vestiging binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen. We kennen verschillende regimes voor zowel mannen als vrouwen, waaronder een huis van bewaring, een gevangenis, een afdeling voor stelselmatige daders, extra zorgvoorzieningen, een terroristenafdeling en een GHBafdeling. Verder is er een penitentiair psychiatrisch centrum. Hier krijgen patiënten met psychiatrische problematiek de zorg en behandeling die gelijkwaardig is aan die in de geestelijke gezondheidszorg. 

In de inrichting werken bijna 600 medewerkers in verschillende functies. Vooral de afwisseling, verandering, spanning en maatschappelijke betrokkenheid spreekt mensen aan. Ook is er veel aandacht voor gezondheid en sporten. 

Via de volgende link zie je een kort filmpje, dat je een beeld geeft van de PI Zwolle: https://www.youtube.com/watch?v=dSuj1liW4lg.

Terroristenafdeling
Vrouwelijke verdachten van en veroordeelden voor een terroristisch misdrijf komen in Nederland op de terroristenafdeling (TA) van de PI Zwolle terecht. Dit gebeurt om te voorkomen dat zij andere gedetineerden binnen de gevangenis beïnvloeden met hun denkbeelden. Het monitoren van hun gedrag en communicatie ten behoeve van de rechtsgang is een andere belangrijke reden. Ook gedetineerden die tijdens hun detentie een boodschap van radicalisering verspreiden kunnen op de TA worden geplaatst.

Onze TA-afdeling is kleinschalig. Het uitgangspunt is dat we werken met een groepsgrootte van maximaal vijf gedetineerden per twee penitentiair inrichtingswerkers. Onze begeleiding is intensiever dan op reguliere afdelingen, meer gericht op contact maken en zorg op maat leveren. Daarnaast is het oog hebben voor de menselijke verhoudingen binnen de verschillende afdelingen heel belangrijk. 

Media- en politieke gevoeligheid
Gezien de specifieke doelgroep wordt zowel vanuit de media als vanuit de politiek extra aandacht gevestigd op onze afdeling. Dit betekent dat je, naast de eerder genoemde kennis, vaardigheden en competenties, media- en/of politiekgevoelige situaties en ontwikkelingen herkent en omzet in de gewenste en noodzakelijke acties.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw E.M. Meijer, plaatsvervangend Vestigingsdirecteur

06-18609652

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw K. van Vastenhoven - Koekebacker, corporate recruiter

06-20150614

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd PPC Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 19 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Penitentiair Inrichtingswerker (Penitentiaire Inrichting Zwolle)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon