Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd Uitvoeringsbeleid (concerndirectie UHB)

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 7 december Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer DGBD20201120
 • Plaatsingsdatum 23 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als afdelingshoofd sta je voor de opgave om samen met de overige MT-leden de directie UHB verder door te ontwikkelen naar een eigentijdse concerndirectie. Voor de afdeling UB betekent dat onder andere invulling geven aan de spilfunctie op het snijvlak van beleid en uitvoering. De afdeling heeft een vliegende start gemaakt en heel veel werk verzet op politiek actuele dossiers. De komende periode zal verder invulling worden gegeven aan haar kaderstellende taken. Een voorbeeld hiervan is de doorontwikkeling van het instrument van de uitvoeringstoets en het beoordelingskader niet-fiscale taken. Je gaat op zoek naar de balans tussen de politieke hectiek en het verder bouwen aan het (kaderstellende) uitvoeringsbeleid. Bij de afdeling werkt een hecht team van professionals. Je zorgt er voor dat zij ruimte voelen in hun werk en je versterkt het onderlinge groepsgevoel, waarbij je oog hebt voor de mens achter het werk. De werkdruk is vaak hoog en je zoekt naar manieren om die beheersbaar te maken. Je stimuleert medewerkers in hun ontwikkeling en bevordert de teamspirit in de afdeling. Onderdeel hier van is invulling geven aan strategisch personeelsmanagement en het opleidingsplan.

Je bouwt aan de samenwerking met partners binnen en buiten de Belastingdienst. Je verbindt uitvoering en beleid waarbij je oog hebt voor verschillende belangen die een rol kunnen spelen in dossiers. Je bouwt aan duurzame relaties om in gezamenlijkheid oplossingen te vinden die kunnen rekenen op draagvlak.

Als hoofd UB adviseer je met overtuiging de ambtelijke en politieke top over de onderwerpen van de afdeling en je gaat verbindend te werk in de relatie met onze partners op het kerndepartement. Je vertegenwoordigt de belangen van de Belastingdienst in overleggen met onze partners binnen en buiten het kerndepartement en escaleert tijdig en indien nodig. Je bent breed inzetbaar op fiscaal-inhoudelijk terreinen hebt affiniteit met de IV-vraagstukken die spelen in grote uitvoeringsorganisaties.

Functie-eisen

Wie ben je?
• Je bent een enthousiaste academicus, bij voorkeur fiscaal geschoold en ervaren op het terrein van de fiscale beleidsontwikkeling;
• Je hebt affiniteit en/of ervaring met werken in een grote uitvoeringsorganisatie;
• Je bent in staat om mensen te verbinden en effectief samen te werken met de verschillende (concern)directies binnen de dienst en met relevante partners in het kerndepartement;
• Je hebt oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de professionals en weet medewerkers te inspireren, stimuleren en motiveren; Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring en kennis en ervaring met complexe vraagstukken en veranderingen in een politiek-bestuurlijke omgeving;
• Je beschikt over een uitstekend analytisch inzicht, overtuigingskracht en goede communicatieve eigenschappen.
• Je bent flexibel en stressbestendig en kunt goed overweg met politieke hektiek en organisatorische veranderingen (zoals de ontvlechting van Belastingen, Douane en Toeslagen).

Wat bieden we?
• De kans om leiding te geven aan bevlogen en professionele medewerkers en deel uit te maken van een enthousiast en samenwerkingsgericht MT UHB;
• Op strategisch niveau van publieke meerwaarde te zijn op verschillende UB dossiers;
• Salarisschaal 15 CAO Rijk (€5.447,34-€7.682,93) Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld;
• Goede begeleiding en een uitgebreid inwerkprogramma;
• De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.
• De functie heeft als standplaats Den Haag.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Talent als basis, diversiteit als kracht
Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Een selectieassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure, ook kunnen referenties worden opgevraagd. De selectiegesprekken zullen plaats vinden op vrijdag 11 december.

Solliciteren
Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag in pdf per e-mail.
Stuur uw motivatiebrief en Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer naar: vacatures-MD@minfin.nl

Meer informatie
Over de vacature:
Michiel van den Hauten, directeur UHB
06-53578893

Over de sollicitatieprocedure:
Claudia van Mourik
MD-consultant Bureau ABD
c.i.mourik@minfin.nl
06 - 50035820

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Uitvoerings-en Handhavingsbeleid (UHB)

De Belastingdienst is zowel een uitvoerings- als een handhavingsorganisatie. Het uitvoeringsbeleid heeft tot doel de uitvoerende taken van de Belastingdienst op een dienstverlenende wijze vorm te geven binnen de kaders van beleid en regelgeving. Het handhavingsbeleid is er op gericht de compliance te vergroten: het gedrag van burgers en bedrijven zodanig te beïnvloeden dat zij vrijwillig en structureel de fiscale regels naleven. De directie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB) draagt bij aan de wisselwerking tussen beleid en uitvoering. Daarom is het cruciaal dat zij effectieve relaties onderhoudt met zowel de beleidsmatige opdrachtgever als de primair proces directies. Het is belangrijk om de verbinding te leggen tussen het “Haagse” (Tweede Kamer, Bewindslieden en Kerndepartement) en de uitvoering in het land. In de verdere verandering van de Belastingdienst zal de directie initieel ook haartaken blijven verrichten voor Douane en Toeslagen en die taken, ten behoeve van de ontvlechting, beheerst overdragen aan deze directoraten-generaal. De komende jaren zal ook bezien worden of bepaalde onderdelen van uitvoeringsbeleid binnen de uitvoerende dienst belegd blijven of dat de opdrachtgevers hier een grotere rol in krijgen.

Informatie over de afdeling Uitvoeringsbeleid
De afdeling bestaat uit ongeveer 30 personen en heeft de volgende taken:
• opstellen van kaderstellend uitvoeringsbeleid en borgen dat de cyclus beleid en uitvoering optimaal functioneert binnen de Belastingdienst;
• de algehele coördinatie van de Uitvoeringstoets inclusief de doorontwikkeling daarvan;
• de beantwoording van parlementaire vragen en het bijdragen aan de inhoudelijke voorbereiding van parlementaire debatten;
• het adviseren van de ambtelijke en politieke leiding over relevante onderwerpen op het terrein van uitvoeringsbeleid;
• het onderhouden van contacten met stakeholders binnen en buiten het Ministerie van Financiën op het terrein van uitvoeringsbeleid.

Het ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de directeur Financieel Economische Zaken (FEZ). Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling. Onlangs is besloten dat de besturing van de onderdelen Toeslagen en Douane wordt ontvlochten uit de Belastingdienst. Dit draagt bij aan het versterken van de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane zodat de nodige verbeteringen sneller en effectiever kunnen worden volbracht. Op dit moment heeft de Belastingdienst ruim 33.000 medewerkers (www.DGBD.nl). Als Douane en Toeslagen zijn ontvlochten zal dit ongeveer 26.000 zijn. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening (naast massale processen), en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor DG Belastingdienst flink toegenomen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Michiel van den Hauten, directeur UHB

06-53578893

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Claudia van Mourik, MD-consultant Bureau ABD

06-50035820

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend adviseur stralingsbescherming

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financial Trainee

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Trainee

Onderzoeker integriteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon