Afdelingshoofd Verkenningen Volksgezondheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 28 juni Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer V&Z-G&M-129
 • Plaatsingsdatum 5 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben je een ervaren manager die op faciliterende wijze leiding wil geven aan een afdeling met ambitieuze wetenschappelijk medewerkers en hart heeft voor publieke gezondheid en zorg, dan zoeken we jou!

Voor het centrum Gezondheid en Maatschappij (G&M) zoeken we een afdelingshoofd Verkenningen Volksgezondheid (VVG). Een afdeling waarin we werken aan verschillende onderzoeksopdrachten op het terrein van de publieke gezondheid, van regionaal tot internationaal. Je draagt zorg voor kennisontwikkeling en borging van producten op basis van cijfers, toekomstverkennen en kennisintegratie van volksgezondheid en zorg. Met de afdeling Verkenningen Volksgezondheid draag je daarmee actief bij aan het realiseren van de doelstellingen van de RIVM strategie 2025, aan de hand van de G&M-principes.

Met de opdrachtgevers onderhoud je een goede relatie over zowel de inhoud als de bijbehorende planningen en budgetten van opdrachten. Je bent verantwoordelijk voor een doelmatige en realistische inzet van mensen en middelen. Daarnaast zorg je ervoor dat de afdeling voldoet aan de van toepassing zijnde kwaliteitsnormen en regelgeving, draag je bij aan borging van zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de praktische toepasbaarheid van kennis en bevorder je actieve kennisdisseminatie.

Samen met een coördinerend adviseur Verkenningen Volksgezondheid (tevens plaatsvervangend afdelingshoofd) begeleid je vanuit vertrouwen medewerkers bij het behalen van de gewenste resultaten. Bij het verwerven van nieuwe opdrachten zoek je samen met medewerkers naar een balans tussen de wensen van opdrachtgevers en de aanwezige deskundigheid en ambities in de afdeling. Je weet in te spelen op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden. Je bent in staat om zowel intern als extern draagvlak te verwerven voor de verschillende producten en weet tegenstellingen tussen organisaties en centra te overbruggen. Je hebt daarbij een scherp oog voor situaties die een risico of kans zijn voor het RIVM en onze medewerkers. Je signaleert knelpunten en inspireert medewerkers om verbeteringen voor te stellen en te realiseren. Je smeedt allianties om een gezamenlijk doel en resultaat te bereiken. Je maakt medewerkers enthousiast door de juiste snaar te raken, concreet en besluitvaardig. Maar helpt hen ook in het bewaken van grenzen.

Je komt te werken in een dynamische organisatie die de komende jaren in beweging zal blijven. Je bent daarbij een belangrijke verbinder tussen de verschillende disciplines van je afdeling, de afdelingen in het Centrum G&M en de rest van het RIVM. Samen met je MT-collega’s zet je je in voor de doorontwikkeling van het Centrum, waarbij je ook verantwoordelijkheid draagt voor een aantal centrum-brede portefeuilles. In het veld en bij opdrachtgevers vertegenwoordig je het RIVM. Waar nodig vervang je het centrumhoofd, zowel intern als extern. Je acteert als ‘trusted advisor’ midden in de maatschappij.

Het afdelingshoofd is momenteel personeelsverantwoordelijk voor circa 25 tot 30 medewerkers (inclusief mensen op tijdelijke COVID-formatie) en inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor diverse grotere en kleinere projecten en programma’s. Vanwege de snelle groei van het centrum vindt dit jaar een heroriëntatie op de organisatiestructuur van het centrum en haar afdelingen plaats.

Functie-eisen

Voor de afdeling Verkenningen Volksgezondheid zoeken we een positief ingestelde, ervaren manager als afdelingshoofd, met een heldere visie op kennisintegratie. We gaan uit van de principes van faciliterend leiderschap. De uitdagingen van het RIVM vragen om een brede oriëntatie en verbindingskracht. Je denkt en handelt over de grenzen van je eigen afdeling / centrum en weet bruggen te bouwen zowel binnen als buiten het RIVM. Je bent afgestudeerd in een relevante studierichting en hebt een relevant netwerk.

Je brengt het volgende mee:

 • Sterk in samenwerken en verbinden;
 • Strategisch denker, vermogen om te anticiperen op een veranderende omgeving;
 • Goed in staat om strategische doelen & complexe ontwikkelingen te concretiseren en deze samen met medewerkers op passende wijze te realiseren;
 • Minimaal 5 jaar managementervaring, waarbij ervaring met verandermanagement en begeleiden van wetenschappelijk projecten/programma’s een pre is;
 • Zakelijke ingesteld (doen we de juiste dingen en doen we ze goed en efficiënt?);
 • Mensgerichte en faciliterende leiderschapsstijl (medewerkers coachen en begeleiden bij het inzichtelijk krijgen van hun krachten en competenties en deze zo goed mogelijk te benutten);
 • Duidelijk, empathisch en laagdrempelig voor medewerkers;
 • In staat om draagvlak te verwerven en te behouden in proces met interne en externe partners;
 • Ervaring in het gezondheidsdomein (bij voorkeur met publieke gezondheid) én met wetenschappelijk onderzoek is een pre;
 • Ervaring in/affiniteit met de internationale arena;
 • Politiek-bestuurlijk sensitief, blijkend uit eerdere werkervaring.

Competenties conform functiegebouw rijk:

 • Bestuur & organisatie sensitief;
 • Omgevingsbewuste netwerker;
 • Aansturen van organisatie & groepen;
 • Ontwikkelen medewerkers: coachend ruimte geven;
 • Reflecteren: open voor feedback en voor uitproberen van vernieuwende ideeën.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij ondersteunt beleidsmakers, toezichthouders, zorgprofessionals en burgers met toepasbare kennis en informatie op het gebied van de publieke gezondheid, gezondheidszorg en gezondheidsbevordering. Het centrum kent vier afdelingen: Gezond Leven, Verkenningen Zorg en Preventie, Verkenningen Volksgezondheid en Corona & Gedrag. Deze laatste betreft een tijdelijke afdeling ter ondersteuning van de pandemiebestrijding. Bij het centrum werken momenteel ruim 100 medewerkers, waarvan een deel op tijdelijke COVID-formatie.

In het centrum geven we invulling aan de RIVM strategie 2025:

 • Het RIVM staat midden in de samenleving
 • Het RIVM is voorbereid op de vragen van vandaag en morgen
 • Mensen maken het RIVM
 • Het RIVM werkt van lokaal tot internationaal

Voor de doorontwikkeling van het centrum hanteren we de volgende G&M principes:

1. Kennisbasis op orde.
2. Maatschappelijke relevantie.
3. Vergroting van onze impact.
4. Verbinden van data met doen.
5. Samenwerken in netwerken, domeinoverstijgend.
6. Resultaatgericht.
7. Meerlaags werken.
8. Lerende omgeving bevorderen.

Jij gaat aan de slag als hoofd van de afdeling Verkenningen Volksgezondheid. Deze afdeling geeft in de volle breedte inzicht in de gezondheid van de inwoners van Nederland en in de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Wetenschappelijk medewerkers verkennen de actuele situatie én maken projecties naar de toekomst, gebaseerd op trends uit heden en verleden. Met deze kennis kunnen landelijke en lokale beleidsmakers het gevoerde volksgezondheidsbeleid evalueren en eventueel bijstellen. De websites www.rivm.nl , www.regiobeeld.nl en https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl
zijn belangrijke communicatiekanalen waarop kennis wordt ontsloten voor zowel landelijke en lokale beleidsmakers als internationale partnerorganisaties. Deze kennis wordt ook veel gebruikt in het onderwijs, door professionals in de zorg en in de media.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mariken Leurs, Centrumhoofd Gezondheid en Maatschappij

06-52486247

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Terrence Stolp

Frank Alders

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Data, Innovatie en Signalering

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Communicatiemanager

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

PhD student / Promovendus COVID-19 vaccinatieonderzoek (VASCO)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon