Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd Verzekeringen & Werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.447 - €7.682
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 7 december Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 45/20-06
 • Plaatsingsdatum 23 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen de directie FEZ ben je lid van het managementteam (MT). Het MT werkt collegiaal samen, en je zult in praktijk regelmatig de directeur of één van de andere managers vervangen. Dat vraagt een brede belangstelling en helicopterview. Een open manier van communiceren met je mede MT-leden is hierbij van belang. Daarnaast is de directie intensief betrokken bij de crisismaatregelen als gevolg van Corona (onder andere de NOW en de Tozo). Dit vraagt om het vermogen om in onzekere tijden snel te kunnen schakelen en soms met slechts beperkte informatie belangrijke afwegingen te kunnen maken. Ook het brengen van overzicht en rust richting de afdeling is in soms hectische perioden cruciaal.

Je geeft leiding aan de afdeling Verzekeringen en Werk. Tot het werkterrein van de afdeling horen onderwerpen als AOW en het pensioenstelsel, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, en arbeid en zorg. Voorbeelden van actuele vragen waar de afdeling zich mee bezig houdt zijn: hoe ontwikkelen de werkloosheidsuitgaven zich de komende jaren gegeven de Coronacrisis? Wat kost het om bedrijven via de NOW te ondersteunen bij het doorbetalen van hun loonkosten? Hoe gaat het verder met de pensioenleeftijd en het vraagstuk rondom vervroegd uittreden?

Als afdelingshoofd ben je ervoor verantwoordelijk dat financiële ramingen snel en gedegen opgeleverd kunnen worden. Gegeven het maatschappelijke belang van het beleidsterrein zijn betrouwbare ramingen cruciaal voor de politieke besluitvorming. Je adviseert de bewindslieden en de ambtelijke top vanuit financieel-economische invalshoek en voert beleidscontrol over de beleidsvoornemens van het departement. Enerzijds vervul je daarbij een faciliterende rol en werk je direct mee met de beleidsdirecties. Anderzijds kun je ook de rol van tegenspreker en dwarskijker oppakken (nee kunnen zeggen op alle niveaus hoort bij de functie). De balans tussen deze twee rollen is delicaat en vereist de nodige politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Om zowel de ramings- als adviestaak te kunnen goed te kunnen uitoefenen, onderhoud je een actief netwerk. Je hebt nauwe contacten met onder meer de beleidsdirecties van het SZW, het Centraal Planbureau, het Ministerie van Financiën en de grote uitvoeringsorganisaties UWV, SVB en de Belastingdienst.

En last but not least ben je als manager een goede coach die enthousiasmeert en medewerkers stimuleert het beste uit zichzelf te halen. Je zorgt ervoor dat de medewerkers als een team opereren. Je weet daarbij de goede balans tussen mens- en resultaatgerichte aansturing te vinden. Je geeft ruimte aan je medewerkers, maar treedt ook zelf op wanneer dat nodig is. Gegeven de hoge werkdruk die de Corona crisis met zich brengt, bewaak je de vitaliteit van je medewerkers, waarbij je humor en lichtheid weet in te zetten.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van jou?

 • Je bent een coachend leidinggevende, gericht op de ontwikkeling van jouw talentvolle medewerkers.
 • Je bent een collegiaal MT-lid, gericht op een goede samenwerking binnen de directie FEZ, met de beleidsdirecties van SZW en met externe partijen.
 • Je brengt stevigheid: je durft tegen te spreken waar dat nodig is, waarbij je een goede relatie weet te handhaven en in oplossingen blijft denken.
 • Je bent besluitvaardig, waarbij je draagvlak voor je besluiten weet te creëren, en je kunt effectief opereren in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent stressbestendig. Naast goed gestructureerd werken, kun je snel schakelen en weet je de werkdruk voor jezelf en je team beheersbaar te houden.
 • Je hebt ervaring in het financiële werkveld, met bij voorkeur een economische of kwantitatieve achtergrond en affiniteit met ramingen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 7682,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 15 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €5.447 Max. €7.682 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het rijk. Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager.
De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • Managers die brede ervaring hebben;
 • Flexibel inzetbaar zijn en divers en veelzijdig samengestelde teams. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd. Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Overige bijzonderheden:

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect. 
 • Gegeven de huidige samenstelling van het managementteam van FEZ worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • VWNW kandidaten dienen bij hun sollicitatie duidelijk te vermelden dat zij over deze status beschikken zodat hun sollicitatie met de juiste voorrang behandeld kan worden.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid kent twee beleidsdirectoraten, namelijk het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) en het directoraat-generaal Werk (DG Werk), een Inspectie SZW en een SG en pSG werkveld (staf en bedrijfsvoering).

De directie FEZ valt rechtstreeks onder de aansturing van de secretaris-generaal. De directeur FEZ neemt wekelijks deel aan de bestuursraad en bewindspersonenstaf en de directie FEZ begeeft zich over de volle breedte van de SZW-opgaven. De directie FEZ telt ruim 60 mensen en bestaat uit vijf afdelingen: Begroting; Kaderstelling, Control en Evaluatie; Voorzieningen en Uitvoering; Verzekeringen en Werk en een Bedrijfsbureau. FEZ is een energieke, dynamische en kundige directie. Bijzonder aan deze FEZ is dat de directie integraal verantwoordelijk is voor het maken van ramingen met een omvang van zo’n 100 mld euro. 

De afdeling Verzekeringen en Werk bestaat uit 15 enthousiaste hoogopgeleide professionals; een mooie mix van mensen met diverse achtergronden in ervaring, leeftijd, geslacht en cultuur. De afdeling kenmerkt zich - net als de rest van de directie - door een informele en collegiale sfeer.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lisette Otto, MD-consultant Bureau ABD

06-11614518

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist bezwaar en beroep

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker inkomensbeleid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Contentstrateeg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon