Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd water en ruimtegebruik

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht of Lelystad
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 23 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer WVL-751
 • Plaatsingsdatum 2 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het klimaat verandert. Steeds vaker wisselen periodes van droogte en wateroverlast elkaar af. Rijkswaterstaat speelt hierop in en richt onze infrastructuur klimaatbestendig in. Als afdelingshoofd Water en Ruimtegebruik ben jij hierbij onmisbaar. Je werkt in Utrecht of Lelystad.

Jij en je afdeling staan voor kwalitatief hoogwaardige advisering over de strategie, het meerjarenperspectief en de werkprocessen van de directie Veiligheid en Water van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL). Samen met je medewerkers kom je tot heldere adviezen rondom waterbeschikbaarheid, verzilting, klimaatbestendigheid en ruimtegebruik. Dankzij jullie systeem- en gebiedsgerichte benadering kunnen de uitvoeringsdiensten van Rijkswaterstaat hun werk goed doen en komen beleidsdirecties tot uitvoerbaar beleid. Voor professionals in het waterdomein zijn jullie bovendien het kennistransferpunt. Ook maken jullie deel uit van het informatiepunt ter voorbereiding en uitvoering van de Omgevingswet. Kennisdeling en -ontwikkeling zijn voor jou dan ook aan de orde van de dag.

Je werkt aan de optimale inzet van kennis, kaders en middelen rondom water en ruimtegebruik nu en in de toekomst. Hierbij werk je intensief samen met andere afdelingen en dienstonderdelen van Rijkswaterstaat, de beleidsdirecties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, adviesbureaus, universiteiten en kennisinstellingen zoals Deltares. Belangrijke actuele uitdagingen voor je afdeling zijn het Deltaprogramma, de Zoetwaterstrategie Hoofdwatersysteem, slim watermanagement, verzilting de klimaatbestendigheid van onze netwerken, ruimtegebruik op de Noordzee, en de vervanging en renovatie van natte kunstwerken zoals bijvoorbeeld sluizen. Op al deze gebieden geef je samen met de medewerkers van je afdeling, collega’s binnen WVL en partners van Rijkswaterstaat zoals waterschappen en kennisinstituten richting aan het beleid en bereik je aansprekende resultaten voor de hele maatschappij.

Als HRM-verantwoordelijke werk je aan en met het strategisch personeelsplan. Je benut de talenten van de medewerkers optimaal en zet de juiste mensen op het juiste moment in. Je geeft je medewerkers ruimte en vertrouwen, passend bij hun vakbekwaamheid en praktijkkennis. Hoe je hen ondersteunt? Met inspirerend leiderschap en richtinggevende kaders. Ook bevorder je professioneel adviseurschap door te sturen op ontwikkeling en eigenaarschap. Daarbij spreek je je medewerkers aan en geef je op respectvolle wijze feedback. Zo stel je hen in staat de organisatie- en productiedoelen te behalen. Je bent de verbindende schakel tussen jouw medewerkers, andere afdelingen, afdelingshoofden, en het management- en het directieteam. Je verbindt vanuit belangstelling voor mensen en begrip voor de belangen van samenwerkende partijen. Zo zorg je voor optimale samenwerking.
Je vertegenwoordigt de afdeling en Rijkswaterstaat in externe platforms en stuurgroepen met onder andere waterschappen, kennisinstituten en beleid.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een relevante richting zoals civiele techniek, fysische geografie, planologie of technische bestuurskunde.
 • Je hebt ervaring met financieel (project)management.
 • Je hebt een heldere visie op het efficiënt organiseren van een team waarbij samenwerking centraal staat, en bent in staat deze visie vorm te geven en uit te dragen.
 • Je hebt gevoel voor de belangrijke beleidsthema’s op het werkveld van de afdeling.
 • Je bent goed in staat meerdere processen tegelijkertijd aan te sturen en houd je staande in adviesprocessen met een sterke politiek-bestuurlijke component.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van en samenwerken met kennisinstellingen en in- en externe uitvoeringsorganisaties.
 • Je hebt oog voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitaliseren, duurzaamheid, integraal werken en klimaatbeleid.
 • Je hebt een goed netwerk (of kunt dit snel opbouwen) binnen Rijkswaterstaat en de beleidskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (in het bijzonder binnen het directoraat-generaal Water en Bodem), en je bent in staat je netwerk verder uit te breiden.
 • Je kunt beïnvloeden op verschillende managementniveaus

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring.
 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 30 oktober.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Jouw team: afdeling Water en Ruimtegebruik
De afdeling Water en Ruimtegebruik ondersteunt Rijkswaterstaat en diverse directoraat-generaals met kennis en expertise over waterverdeling, zoetwatervoorziening, verzilting, ruimtelijke planning in het mariene milieu, en klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Op deze terreinen sturen wij het werk aan van kennisinstellingen, onderhouden we strategische allianties met overheden en (inter)nationale kennis- en waterbeheerders, en dragen we bij aan de totstandkoming en implementatie van uitvoerbaar Europees en nationaal beleid.

Sinds 2015 richten we ons op de uitvoering van de deltabeslissingen. Zo zorgen we er onder meer voor dat het waterniveau in onze wateren op peil is, de netwerken van Rijkswaterstaat klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht, en ons watermanagement continu verbetert. Kenmerkend is de inhoudelijke expertise die we leverden tijdens de droogte van 2018 en die onder meer leidde tot een juiste strategie voor de waterverdeling over de rivieren. Vervolgens namen we het voortouw bij de beleidsevaluatie en het vertalen van de geleerde lessen naar nieuw beleid en de operatie.

Voor het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving handelen we inhoudelijke vragen op het terrein van water af. Daarnaast bereiden we ons voor op de komst van een informatiepunt ter voorbereiding en uitvoering van de Omgevingswet.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Katja Portegies, directeur Veiligheid en Water

06–27060320

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marlies Altink, Adviseur Werving en Selectie

06-21818399

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofdredacteur online Omgevingswet

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk/Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur Waterveiligheid rivieren

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad of Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Waterkeringen Kunstwerken

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad of Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon