• Stand­plaats Ter Apel
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 4 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2021/034
 • Plaatsingsdatum 21 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Geeft het je energie om verantwoordelijk te zijn voor de taken en resultaten van een afdeling en daarbij een focus te hebben liggen op de uitvoering van het terugkeerbeleid, dan is de functie van afdelingsmanager van Toezicht en Maatregelen Noord Nederland een mooie uitdaging voor jou.

Naast de resultaten en het welzijn van de afdeling geef je invulling aan directie- of DT&V-brede trajecten en ben je pro-actief in het meedenken en/of initiëren hiervan.

Binnen de DT&V werken we vanuit 3 kernwaarden: profesionaliteit, eigenaarschap en samenwerking. Vanuit deze kernwaarden weet jij het team te versterken. Je geeft hierbij uitvoering aan het personeelsbeleid en de personeelszorg. Vanuit ontwikkelgericht leiderschap hanteer je vooral een coachende wijze van leidinggeven. Je zorgt dat de professionals hun eigen caseload managen zodat prestaties van de afdeling op orde zijn. Deze medewerkers zelf zoeken een manager die verbindend is, besluitvaardig, en die beweging weet te creëren.

Daarnaast ben je het gezicht naar buiten: de gesprekspartner voor COA, IND, AVIM en gemeentes.

Functie-eisen

 • Een afgeronde WO opleiding;
 • Leidinggevende ervaring (in een complexe en dynamische context, veel aandacht vanuit politiek en maatschappij);
 • Ervaring met veranderingstrajecten en de realisatie en doelstellingen hiervan;
 • Kennis van en ervaring met (complexe) bestuurlijke processen, bij voorkeur binnen een uitvoeringsorganisatie en in ketenverband;
 • Netwerkvaardig in een complexe en gevoelige context;
 • Het zich snel eigen kunnen maken van het primaire proces binnen de DT&V.

Competenties (profiel)

 • Je bent als persoonlijkheid stevig, flexibel in de omgang met verschillende mensen op verschillende niveau’s en denkt in oplossingen.  
 • Je bent direct en besluitvaardig, toont leiderschap en beschikt over een gezonde dosis veerkracht. Hierbij kun je goed tegen een stootje.
 • Je bent goed in samenwerken en beschikt over een uitstekend organisatie inzicht en bestuurlijke en politieke sensitiviteit.
 • Je bent op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en bezit overtuigingskracht.
 • Je bent stressbestendig en omgevingsbewust.
 • Je bevordert de samenwerking en de ontwikkeling binnen de Directie TM en binnen je eigen afdeling. Daarnaast lever jij een bijdrage aan de organisatieontwikkeling van de DT&V als geheel.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling is onder meer afhankelijk van  relevante werkervaring, kennis en competenties.

 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Als DT&V willen we een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als onderdeel van de rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.
 • In de selectieprocedure hebben herplaatsing kandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, wordt verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.
 • Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie behoort tevens tot de mogelijkheden
 • Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van deze selectieprocedure.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Toezicht en Maatregelen is georganiseerd in zeven regionale afdelingen en een landelijk opererende afdeling. De omvang van de directie is ongeveer 170 fte.

Eén van deze 7 regionale afdelingen is de afdeling Noord Nederland, de afdeling Noord Nederland bestaat uit twee gezinslocaties (Emmen en Burgum) en de vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel.

De afdeling Noord Nederland bestaat uit circa 26 fte, de afdeling is belast met het bij voorkeur vrijwillige, vertrek van vreemdelingen.                                                                                      

Overplaatsing naar de vrijheidsbeperkende locatie (VBL) gebeurt op het moment dat er geen recht (meer) is op opvang en er reden is om aan te nemen dat een vreemdeling op korte termijn Nederland kan verlaten en er daardoor geen reden is om de vreemdeling in vreemdelingenbewaring te plaatsen. Op de gezinslocaties (GL’s) verblijven gezinnen met minderjarige kinderen die Nederland moeten verlaten.

In de VBL krijgen uitgeprocedeerde asielzoekers gedurende  circa 12 weken begeleiding en ondersteuning bij de terugkeer naar hun land van herkomst.

De benaming ‘vrijheidsbeperkende locatie’ komt van de vrijheidsbeperkende maatregel die de bewoners krijgen opgelegd door de Dienst Terugkeer & Vertrek. De maatregel is bedoeld om mensen beschikbaar te laten zijn voor gesprekken en activiteiten in het kader van hun terugkeer.

De vrijheidsbeperking houdt in dat men zich vijf dagen per week moet melden en zonder toestemming de grens van de gemeente Vlagtwedde niet mag overschrijden. De VBL heeft een capaciteit voor maximaal 750 asielzoekers.

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren.

Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van JenV en BZ en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners. 

Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur, drie directeuren een Hoofd Afdeling Strategisch Advies en een Hoofd Bedrijfsvoering. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Dienst Terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M.C. Tubbergen, Directeur Toezicht en Maatregelen

Françoise van Valkengoed - Oud, Senior PO Adviseur

06-10015175

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Datasteward A&B

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Detentietoezichthouder Gesloten Gezinsvoorziening (GGV)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zeist
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Operationeel Manager Functioneel Beheer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon