• Stand­plaats Zwolle
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 029
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als afdelingsmanager richt je je op de uitvoering van het terugkeerbeleid. Je bent verantwoordelijk voor de taakuitvoering en resultaten van de afdeling. Je sluit met de directeur DOVT een managementcontract af en legt periodiek verantwoording af over behaalde resultaten en het gevoerde personeelsbeleid. Tevens geeft je invulling aan directie- en/of DT&V-brede trajecten.

Je gaat in de aansturing van de afdeling transparant en betrokken te werk en je hebt oog voor zowel het resultaat als de belangen van de medewerkers. Onder andere door onderlinge verbinding en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, creëer je een prettige werkomgeving.

Je geeft uitvoering aan het personeelsbeleid en de personeelszorg, onder meer door middel van het voeren van de personeelsgesprekken conform de Gesprekscyclus Rijk (GCR). Daarnaast zorg je voor de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, procedures en uitvoeringsregels binnen de afdeling. Verder signaleer je ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het beleid en adviseer je de Directie Strategisch Advies en Juridische Zaken (SAJZ) over te nemen maatregelen.

Het betreft een bijzondere baan, omdat;

 • Jouw werk zich in een maatschappelijk en zeer politiek gevoelig speelveld begeeft.
 • Je actief bent op het gebied van management en leiderschap.
 • We bij de DT&V open staan voor jouw vernieuwende, creatieve en originele ideeën.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer (hierna: DOVT) is georganiseerd in zeven regionale afdelingen en een landelijk opererende afdeling. De omvang van de directie is ongeveer 170 fte.
Medewerkers van deze directie starten hun werkzaamheden nadat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een negatieve beschikking heeft uitgebracht op het asielverzoek van de vreemdeling. Met behulp van de informatie uit het overdrachtsdossier van de IND, gaan de regievoerders vertrek in gesprek met de vreemdeling. De DT&V, het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA),. de IND en de Afdeling vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de Politie werken gezamenlijk aan het voorbereiden en realiseren van daadwerkelijk vertrek. Hierbij worden relevante (keten)partners zoals de de gemeenten, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en in voorkomende gevallen de voogdijinstelling Stichting NIDOS betrokken.
Medewerkers van de directie nemen ook deel aan lokale overleggen in het kader van de lokale samenwerking. Daarmee zetten zij zich in om op lokaal niveau bij te dragen aan het tot een oplossing brengen van problemen m.b.t. vreemdelingen.

In het werkveld van de directie DOVT wordt momenteel onder andere een belangrijk programma uitgevoerd die voortvloeit uit het Regeerakkoord. Een voorbeeld hiervan is het programma Lokale Vreemdelingen Voorziening.

De afdeling Noord-Holland/Flevoland bestaat uit circa 20 fte, het merendeel hiervan is Regievoerder Vertrek. De Regievoerders werken dagelijks aan het – bij voorkeur vrijwillige, maar indien noodzakelijk gedwongen – vertrek van vreemdelingen. De medewerkers van de afdeling werken verspreid over de twee provincies, met als uitvalsbasis het kantoor in Zwolle.

Dienst terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren.

Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van JenV en BZ en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke
organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners.

Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken (PES).

Het Directieteam van de DT&V bestaat uit een algemeen directeur en vijf directeuren. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Dienst terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nichalin Martina

06-25652900

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Europa & Projecten

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Strategische Communicatie

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur internationaal en juridisch

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon