Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingsmanager CIO-stelsel en Kennis Rijksdienst

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.447 - €7.682
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 10 juli Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer CIORIJK/2020/03
 • Plaatsingsdatum 25 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een overheid die ook digitaal goed functioneert is nog nooit belangrijker geweest dan nu. Als manager van de afdeling CIO-stelsel en Kennis Rijksdienst én directielid CIO Rijk lever jij een belangrijke bijdrage aan dit urgente thema.

Jij stuurt een team van professionals aan (zo’n twintig fte). Jouw medewerkers zetten zich in verschillende programma’s in voor een digitaal sterke en vaardige Rijksoverheid. Daarvoor is het onder andere belangrijk dat het Rijk voldoende talent op het gebied van informatievoorziening, ICT en informatiebeveiliging aanneemt. Maar ook dat rijksambtenaren beschikken over voldoende actuele kennis op deze gebieden. Samen met partners in onder meer het hoger onderwijs bevordert je afdeling het ICT-werkgeverschap van de Rijksoverheid.

Daarnaast ontwikkelt jouw afdeling instrumenten die chief information officers (CIO’s) binnen het Rijk helpen om hun rol goed in te vullen. Denk aan een Besluit CIO-stelsel Rijksdienst en een kwaliteitskader voor departementale informatievoorzieningsplannen en CIO-oordelen. En tot slot regisseert en begeleidt het team diverse rijksbrede processen, zoals de jaarlijkse oplevering van de ICT-paragraaf in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijksoverheid en de coördinatie van de rijksbrede aanpak van onvolkomenheden die de Algemene Rekenkamer heeft gesignaleerd in het informatiedomein.

Kortom: je wordt manager van een afdeling met een relevant takenpakket. Dat met het oog op COVID-19 alleen maar relevanter wordt. Om daarvoor goed toegerust te zijn, ga jij aan de slag met het versterken en doorontwikkelen van de afdeling. De komende jaren geef je leiding aan de realisatie van diverse grote opgaven binnen het CIO-stelsel, die veelal programmatisch worden opgepakt.

Naast afdelingsmanager ben je ook lid van het managementteam van de directie CIO Rijk. In voorkomende gevallen vervang je de directeur. De directie geeft sturing en maakt beleid en kaders voor de informatievoorziening, daar waar er een gemeenschappelijk belang is binnen het Rijk. Daarbij werk je nauw samen met de departementen en uitvoeringsorganisaties, die zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie binnen hun eigen organisaties.

Functie-eisen

Jij bent een enthousiaste manager met kennis van en affiniteit met digitale processen en methodieken. Vanzelfsprekend heb je belangstelling voor de expertisegebieden van de directie CIO Rijk. Omdat die gebieden zich continu ontwikkelen, is het bovendien belangrijk dat je proactief bent, een breed en relevant netwerk opbouwt en onderhoudt en kansen ziet en creëert. Die weet je vervolgens om te zetten in procesverbeteringen en stevige samenwerkingsverbanden, binnen en buiten de directie.

Verder is het belangrijk dat je organisatiesensitief bent, vooral waar het gaat om de dynamiek tussen beleid en uitvoering. Als geen ander weet jij tegengestelde belangen te overbruggen en mensen te bewegen om gezamenlijk opgaven te bereiken. Je bewaakt het overzicht en hanteert een coachende stijl van leidinggeven. Integriteit en zelfinzicht staan hoog bij jou in het vaandel.

Verder heb je:

 • academisch niveau en een relevant diploma in de richting informatievoorziening of ICT;
 • ruime ervaring met leidinggeven aan professionals;
 • minimaal drie jaar relevante ervaring binnen het informatiedomein, bijvoorbeeld binnen een CIO-office, een informatiemanagementafdeling of ICT-dienstverlener, waardoor je vertrouwd bent met digitaliseringsvraagstukken;
 • ervaring met strategisch adviseren en overtuigen in een politiek-bestuurlijke context, bij voorkeur met verschillende bestuurslagen;
 • bij voorkeur ervaring met het werken in interdepartementale of organisatieoverstijgende gremia en ervaring met acteren in een complex krachtenveld;
 • ervaring met verandermanagement en het vermogen om bij te dragen aan de verbetering van de organisatie, met oog voor de medewerkers.

Publiek leiderschap
Jij beschikt over drie kernkwaliteiten die in de rijksbrede visie op publiek leiderschap worden genoemd:

 • Samenwerken
  Je brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, bent gericht op een breder verband dan je domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en bent daarbij in staat om je te verplaatsen in verschillende perspectieven.
 • Integriteit
  Je werkt oprecht en bewust in dienst van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in je dagelijks handelen zien.
 • Reflectie
  Je beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk. Ook stel je de juiste vragen en bepaal je op grond daarvan de koers en positie.

Criteria Algemene Bestuursdienst
Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk. Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan je kwaliteit als manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Om ruimte te maken voor nieuwe perspectieven en frisse ideeën stimuleren we je om regelmatig van functie te veranderen. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.447 Max. €7.682 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een onderzoek door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt deel uit van de selectieprocedure. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie CIO-Rijk is onderdeel van het directoraat-generaal Overheidsorganisatie. Onze missie: bevorderen dat informatisering en ICT in het Rijk en zelfstandige bestuursorganen optimaal wordt vormgegeven. Om dit te bereiken werken we dagelijks aan:

 • het maken van I-beleid en -kaders voor de rijksdienst en het toezien op de naleving daarvan;
 • doorvertaling en invulling van overheidsbrede I-kaders binnen de rijksdienst;
 • het versterken van de I-functie binnen het Rijk;
 • onze verantwoordelijkheid voor het beleid en kaders voor de (door)ontwikkeling en exploitatie van rijksbrede I(CT)-voorzieningen binnen het Rijk;
 • borging van informatiebeveiliging en privacy binnen het rijksbrede I(CT)-beleid;
 • het (verder) ontwikkelen van het rijksbrede CIO-stelsel.

Zo levert de directie CIO-Rijk een bijdrage aan de efficiency en effectiviteit van de Rijksdienst als geheel. De directie wordt geleid door de chief information officer (CIO) van het Rijk.

De directie CIO Rijk bestaat nu uit de afdeling CIO-stelsel en Kennis Rijksdienst (C&K), de afdeling ICT-voorzieningen en Infrastructuur en een aantal programma’s. Daarnaast heeft de CIO Rijk een zeer zichtbare interdepartementale rol. De CIO Rijk is voorzitter van het CIO-beraad, waar de CIO van de ministeries en enkele grote uitvoeringsorganisaties in deelnemen. Ook het domein van de chief technology officer (CTO) valt onder de paraplu van de CIO Rijk als voorzitter van de CTO-raad waaraan de ICT-dienstverleners van de overheid deelnemen.

Afdeling CIO-stelsel en Kennis Rijksdienst
Binnen de afdeling C&K versterken we de kennis over het informatiedomein bij beleidsmakers. Dat doen we in twee grote programma’s: HR-ICT en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid. Ook bevorderen we het aantrekken, behouden en ontwikkelen van ICT’ers en stimuleren we het lerend vermogen op ICT-gebied bij het Rijk. Dit doen we onder andere als opdrachtgevers voor verschillende I-traineeships en in partnerschap met het hoger onderwijs.

We nemen drempels weg, en faciliteren en professionaliseren ICT-werkgeverschap. Hierbij focussen we op professionele ICT-kennisontwikkeling en het behoud van personeel. Informatievoorziening is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met beleidsdoelstellingen en beleidsuitvoering, ook in het primaire proces. Werken bij onze afdeling betekent dus werken aan ‘I in het hart van beleid’.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lourens Visser, Directeur CIO Rijk

06-25652730

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Controller directie CIO-Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd Ontwikkeling en Interim

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Contractmanager / senior adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon