Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingsmanager Groningen Drenthe

Dienst Terugkeer en Vertrek

 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 20 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/017/2019
 • Plaatsingsdatum 5 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Groningen Drenthe is een van de zeven regionale afdelingen van de directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer, die de vrijwillige of gedwongen terugkeer van vreemdelingen in goede banen leidt. Jij managet de uitvoering van het terugkeerbeleid door deze afdeling en haalt daarbij het beste in jouw medewerkers naar boven.

De opgave

 • De afdelingsmanager OVT Groningen/Drenthe richt zich op de uitvoering van het terugkeerbeleid en is verantwoordelijk voor de taakuitvoering en resultaten van de afdeling.

 • Met de directeur OVT wordt een managementcontract gesloten en legt periodiek verantwoording af omtrent behaalde resultaten en het gevoerde personeelsbeleid.

 • De manager geeft invulling aan directie- of DT&V-brede trajecten.

 • De manager geeft uitvoering aan het personeelsbeleid en de personeelszorg, onder meer door middel van het voeren van de personeelsgesprekken conform de Gesprekscyclus Rijk (GCR). We verwachten hierbij een coachende wijze van leidinggeven, sturend op de caseload en managed op de prestaties.

 • Daarnaast zorgt de maanger voor de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, procedures en uitvoeringsregels binnen de afdeling en signaleert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het beleid.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van je?

Je hebt een afgeronde opleiding op academisch niveau en je hebt leidinggevende ervaring in een complexe en dynamische context (veel aandacht vanuit politiek en maatschappij). Je hebt aantoonbare ervaring met veranderingstrajecten en de realisatie en doelstellingen hiervan.

Je bent sterk verbindend en weet een goede balans te vinden tussen inhoud, proces en relatie. Je biedt medewerkers perspectief en stimuleert persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onder stress behoudt je de scherpte en ben je je bewust van de bestuurlijke en politieke omgeving van het werkveld van de DT&V.

Belangrijk is het snel eigen kunnen maken van de van het terugkeerbeleid, de kern van het werk van de DT&V alsmede het primaire proces van de DT&V.

Daarnaast ben je (uiteraard) op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en bezit je een gezonde dosis overtuigingskracht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling is afhankelijk van ervaring, kennis en competenties.

 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • In de selectieprocedure hebben herplaatsingskandidaten en verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Behoor je tot een van deze doelgroepen dan verzoeken we je de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.
 • Plaatsing op basis van detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie behoort tot de mogelijkheden.
 • Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer is georganiseerd in zeven regionale afdelingen en een landelijk opererende afdeling. De omvang van de directie is ongeveer 170 fte.

Medewerkers van deze directie starten hun werkzaamheden nadat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een negatieve beschikking heeft uitgebracht op het asielverzoek van de migrant. Met behulp van de informatie uit het overdrachtsdossier van de IND, gaan de regievoerders vertrek in gesprek met de migrant. De DT&V, het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) en de Afdeling vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) werken op de COA locaties gezamenlijk aan het voorbereiden en realiseren van daadwerkelijk vertrek. Hierbij worden relevante (keten)partners zoals de IND, de gemeenten, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en in voorkomende gevallen de voogdij instelling Stichting NIDOS betrokken.

Medewerkers van de directie nemen ook deel aan lokale overleggen in het kader van de lokale samenwerking Daarmee zetten zij zich in om op lokaal niveau bij te dragen aan het tot een oplossing brengen van problemen m.b.t. vreemdelingen. 

De afdeling Groningen Drenthe bestaat uit circa 25 fte, het merendeel hiervan is Regievoerder Vertrek. De Regievoerders werken dagelijks aan het – bij voorkeur vrijwillige, maar indien noodzakelijk gedwongen – vertrek van vreemdelingen. De medewerkers van de afdeling werken verspreid over de twee provincies.

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering neemt de DT&V het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. De DT&V wil hierbij als onderdeel van de migratieketen van betekenis zijn voor de maatschappij. 

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingenbeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit in nauwe samenwerking met (keten)partners. Samen streven we er naar dat zo veel mogelijk vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf Nederland verlaten, bij voorkeur zelfstandig. Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

De directie van Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur en drie directeuren. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, effectueren van het gedwongen vertrek en de internationale samenwerking.

Daarnaast zijn ze verantwoordelijkheid voor de samenwerking met gemeentes met betrekking tot de illegalen problematiek. Aan het directieberaad nemen ook het hoofd Strategisch advies en het hoofd Bedrijfsvoering deel.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw N. Martina, directeur OVT

06-25652900

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Horen en Beslissen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Zevenaar
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Teamleider security

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

2e lijn Senior Support medewerker ICT

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon