Afdelingsmanager Schade expertise en Herstel

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 18 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IMG_20210915_15
 • Plaatsingsdatum 16 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave
De gaswinning in Groningen heeft Nederland veel welvaart gebracht maar heeft daarnaast ook schade veroorzaakt voor de Groningers. Het onafhankelijke bestuursorgaan IMG werkt hard om deze schade te compenseren of herstellen. Dit is een voor Nederland unieke aanpak op het gebied van schadeafhandeling. Om dit in goede banen te leiden zoeken wij een afdelingsmanager Schade expertise en Herstel (SEH) met bouwkundige of civieltechnische expertise die wil bijdragen aan een zorgvuldige én snelle schadeafhandeling voor de gedupeerde Groningers.
De afdeling SEH voert in toenemende mate de bouwkundig inhoudelijke regie. Daarvoor is het opbouwen van de relatie met externe onafhankelijke partijen belangrijk. Er wordt veel gebruik gemaakt van externen. Het regelen, aanbesteden en contractbeheer richting de makrtpartijen die de deskundigen, inspecteurs en aannemeres aansturen, is een belangrijk onderdeel in deze functie. Aanvragers wordt de mogelijkheid geboden voor ‘Herstel in Natura’, waarbij de schade aan woningen wordt hersteld in plaats van het verstrekken van een schadevergoeding. De verwachting is dat er een steeds grotere vraag komt naar ‘Herstel in Natura’ vanuit de bewoners.

Optimale effectiviteit en efficiency in werkprocessen en bij de realisatie van producten en diensten staat voorop. Met je vermogen tot out-of-the-box denken realiseer je, naast standaardoplossingen, ook meer creatieve oplossingen. Je stimuleert de realisatie van verbetervoorstellen gericht op het proces, waarbij vertrouwen in je professionals het uitgangspunt is. Je hebt ervaring met het creëren van goed samenwerkende teams met een uniforme werkwijze en met het werken met onafhankelijke experts.
Als coachend leidinggevende voer je op regelmatige basis voortgangsgesprekken met de teammanagers en ben je betrokken bij ontwikkelingen en veranderingen binnen de teams.

Als afdelingsmanager ben je lid van het managementteam IMG. Gezamenlijk ben je verantwoordelijk voor de tactische en strategische kaders. Deze vertaal je naar een visie en uitvoeringslijnen voor jouw afdeling, waarbij je gebruik maakt van interne en externe expertise. Vervolgens stuur je op de realisatie daarvan en heb je het mandaat om alle maatregelen te nemen die daarvoor van belang zijn, binnen de kaders van het door IMG vastgestelde beleid. Daar waar de kaders of het beleid beperkend zijn om de gewenste doelen te realiseren, kom je met voorstellen en initiatieven om hier wijzigingen in aan te brengen. Als teamplayer vind je een goede balans tussen de integrale MT-verantwoordelijkheid en de vertegenwoordiging van jouw afdeling. Gezamenlijk met de directeur en plv. directeur IMG ben je directe sparringpartner voor het bestuur.
Ongeveer 1 keer per 2 tot 3 weken draai je een week lang 24/7 piketdienst. Je bent dan vanuit huis beschikbaar om calamiteiten het hoofd te bieden.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de afdeling Schade Expertise en Herstel (SEH) van het IMG vindt het opdrachtgeverschap, de coördinatie, regie en (kwaliteit)controle over de inzet van externe deskundigen (550 schade experts) plaats. Ook worden de regelingen ‘Acuut Onveilige Situaties’ en ‘Herstel in Natura’ integraal afgehandeld. De dynamiek van dit dossier brengt met zich mee dat de komende tijd aanpassingen van de organisatie van SEH te verwachten zijn.

Er bevinden zich binnen de afdeling vier teams: team Acuut Onveilige Situaties (AOS, 10 fte), team Herstel in Natura (HiN, 5 fte)), team Toetsing (30 fte) en team Prestatiesturing (20 fte). Ieder team zit in een eigen stadium van ontwikkeling. Het team AOS voert een zelfsandige taak uit binnen het IMG: bij onveilige situaties zorgen zij dat een woning binnen 48 uur wordt veiliggesteld.

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Een halve eeuw gaswinning in het Groningenveld heeft geleid tot een omvangrijk aantal aardbevingen met schade tot gevolg aan huizen en gebouwen en bij Groningers en Drenten persoonlijk.

Het IMG is het zelfstandig bestuursorgaan dat sinds 1 juli 2020 de schade afhandelt die het gevolg is van de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag Norg. Hierbij gaat het om alle vormen van schade, zoals fysieke schade aan gebouwen en objecten, waardedaling van woningen en immateriële schade. Het IMG doet dat onafhankelijk, rechtvaardig, ruimhartig, voortvarend en met oog voor de menselijke maat. Behalve schades handelt het IMG ook meldingen af van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS).

Werken voor het IMG is meer dan werken voor een loonstrook. Je zoekt uitdaging, je wilt iets betekenen en als het even kan, wil je een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen. Tegelijkertijd moet je tegen een stootje kunnen. Want dat de koffie klaarstaat, betekent nog niet dat je als IMG’er overal met open armen ontvangen wordt. Daarvoor hebben de gevolgen van de gaswinning en de afhandeling daarvan bij menig Groninger teveel impact.

Het IMG is gevestigd in de stad Groningen en heeft ruim 750 medewerkers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en de organisatie. Een uitvoeringsorganisatie ondersteunt en een ambtelijk secretaris staat bij.

De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het managementteam (MT) dat uit één directeur en zes afdelingsmanagers bestaat. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur.

Het MT telt verder de afdelingsmanagers Klantcontact en -dienstverlening, Schade-expertise en herstel, Regiebureau, Communicatie en Bedrijfsvoering. Gezamenlijk dragen ze zorg voor de dagelijkse aansturing van de uitvoeringsorganisatie en de afhandeling van de schade, zodat het bestuur kan besluiten over de aanvragen voor schadevergoeding.

Het IMG streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hans Houdijk, Directeur Bureau IMG

06-52077707

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marens Evers, MD consultant voor de ministeries van EZK en LNV

06-11301726

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Jurist

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Data-analist

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Adviseur Finance & Control

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon