Afstudeeropdracht Chip Testcase Applicatie

Justitiële Informatiedienst (Justid)

 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Vergoeding €652
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 1 juli Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer Justid2022_01
 • Plaatsingsdatum 14 mei 2022
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Functie­omschrijving

Inleiding/Achtergrond

Namens het Ministerie van Justitie & Veiligheid, is de Justitiële Informatiedienst (Justid)
aangesteld voor de verspreiding en verificatie van certificaten voor e-documenten, zoals
deze worden gebruikt voor paspoorten en verblijfsdocumenten. Dit vindt plaats bij het
onderliggende Expertiseteam PKI van Justid, als Expertisecentrum op het gebied van PKI
en chiptechnologie. Het expertiseteam verzorgt tevens de interne PKI voor het
ministerie in de vorm van PKI-as-a-Service.

Er is verder een eigen infrastructuur met (virtuele) servers, die gebaseerd is op Linux en is
geheel ontwikkeld en onderhouden door het team zelf. Bij de virtualisatie van deze
servers, wordt er gebruik gemaakt van VMWare oplossingen. De webservices die worden
aangeboden op deze servers, maken gebruik van jBoss Wildfly, Postgres en Java. Deze
webservices (of applicaties), zijn ook door het team geprogrammeerd en in beheer
genomen. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van gestandaardiseerde
ontwikkelmethodes en tooling, zoals bijv: GIT, IntelliJ en Agile.

Opdracht

Voor de Koninklijke Marechaussee testen wij regelmatig de systemen die op de grens
staan, om de verficatieprocessen te controleren die daar op de software systemen
plaatsvinden. Dit testen gebeurt aan de hand van testcases die het gedrag van de chip op
de paspoorten bepalen. Op basis van deze afwijkende chips, kan worden bekeken of de
softwaresystemen verantwoordelijk voor grenspassage de juiste acties ondernemen en
correcte meldingen weergeven.

Een testcase wordt op dit moment samengesteld aan de hand van een bestaand
softwarepakket, wat nu vooral ervaren wordt als een omslachtig en tijdrovend proces.
Denk daarbij aan het handmatig doornemen en aanpassen van diverse XML-bestanden,
terwijl de wijzigingen in de testcases over het algemeen hetzelfde idee hebben.
De afstudeeropdracht is, kortweg, het realiseren van een applicatie met een grafische
interface, waarbij de testcases op een interactieve en eenvoudige manier kan worden
samengesteld en gearchiveerd. De software moet in staat zijn om het samengestelde
paspoort, uiteindelijk rechtstreeks op een chip (in de vorm van een smartcard) te
schrijven via een cardreader. Deze kan dan later worden gebruikt voor het testen van de
grenspassage software. De afstudeerder zal zich dus ook bezig houden met het
onderzoek doen naar de technische specificaties van het passpoort en het
programmeren van smartcards.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Zo bouwen wij aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.

Naast de systemen die Justid zelf ontwikkelt en beheert, beheert Justid in opdracht van verschillende ketenpartners nog enkele andere systemen. Vaak hebben deze systemen raakvlakken met de kernapplicaties die Justid beheert en dragen ze indirect bij aan het integer en integraal persoonsbeeld. De ontwikkeling en het beheer van ketensystemen, ketenafspraken en andere organisatie-overstijgende activiteiten is het domein waarop Justid zich verder wil bewegen. Primair de strafrechtsketen, maar ook de jeugd- en vreemdelingenketen.

Strikt vertrouwelijke informatie
Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning. Detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt. Enkele voorbeelden van informatie die wij, via onze ICT-voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld: het gaat immers over mensen. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon. Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren.

Wij zijn Justid
Er werken ruim 400 professionals bij Justid. Met onze teams in Almelo, Zutphen, Leeuwarden en Den Haag werken we met marktconforme producten, tools en technieken, vanuit deskundigheid en vakmanschap. Zo is ons voortbrengingsproces agile ingericht, en werken we aan continue verbetering van onze producten en diensten. Dit geven we vorm door een uiteenlopend scala aan functies: product specialisten, juridisch medewerkers, delivery management, relatiemanagement, functioneel- en technisch beheerders, specialisten rondom netwerk- en infrastructuurbeheer, beveiligingsfunctionarissen, informatieanalisten, ontwikkelaars, testers, maar ook ondersteunende taken rondom financiën, inkoop en HRM zijn daarbij van cruciaal belang.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. de Swart

06-29055974

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afstudeeropdracht HRM ‘Maatwerk opleidingstraject voor Devopsteam’

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Meewerk-stagiair Team Werving

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Meeloopstage

Afstudeerstage Control

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 • Stand­plaats Leeuwarden/vanuit huis
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon