AIO/Promovendus (antimicrobiële resistentie)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur Voor de duur van 48 maanden
 • Uren per week 36
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 15 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer #289
 • Plaatsingsdatum 16 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben je geïnteresseerd in werken over de grens en houd je van een uitdaging? Heb je affiniteit met onderzoek naar antimicrobiële resistentie in een One-Health setting? Dan is deze positie als AIO/Promovendus (antimicrobiële resistentie) bij het RIVM echt iets voor jou!

De afdeling

Het Centrum voor infectieziekenbestrijding (CIb) ondersteunt en coördineert de infectieziektebestrijding vanuit een nationale en internationale optiek. Het gaat hierbij om effectieve preventie, hoge waakzaamheid en snelle reactie bij een uitbraak. Daarnaast formuleert het CIb het gewenste preventie- en bestrijdingsbeleid en geeft advies aan de overheid en de professionals in de praktijk. Het verricht hiertoe zelf wetenschappelijk onderzoek. Ook draagt het CIb bij aan de expertiseontwikkeling, kwaliteit en uniformiteit van de infectieziektebestrijding. Het zorgt voor heldere en betrouwbare communicatie naar publiek en professionals en voor een effectieve internationale samenwerking.

Het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie van het CIb bestaat uit de vier afdelingen: Dier en Vector, Voedsel, Milieu en Rioolwatersurveillance. Binnen al deze afdelingen wordt onderzoek gedaan naar antibioticumresistentie. Het speerpunt van dit onderzoek ligt op het grensvlak mens-dier. Mensen kunnen resistente bacteriën binnen krijgen door direct contact met dieren, door het eten van besmet voedsel en/of door blootstelling via het milieu. Wij brengen deze verschillende transmissieroutes in kaart en proberen deze te kwantificeren. Het onderzoek bestaat uit microbiologisch, moleculair biologisch, epidemiologisch onderzoek en modellering. Met deze aanpak willen wij de risico's voor de volksgezondheid schatten en de effectiviteit van eventuele interventiemaatregelen vaststellen.

Doel van de functie

Antibiotica zijn essentieel voor de bestrijding van infectieziekten, maar het veelvuldig gebruik van deze middelen heeft ook geleid tot selectie en verspreiding van resistente bacteriën. Mensen kunnen deze bacteriën bij zich dragen zonder er ziek van te worden, maar in sommige gevallen kunnen de bacteriën infecties veroorzaken die moeilijk te behandelen zijn.

Het vóórkomen van resistentie bacteriën bij de mens kan het gevolg zijn van de introductie van resistente bacteriën of resistentiegenen, zoals bijvoorbeeld extended spectrum beta-lactamase (ESBL)-producerende bacteriën, vanuit niet-humane reservoirs, bijvoorbeeld landbouwhuisdieren of het milieu. Het is onduidelijk wat de relatieve bijdrage is van de verschillende transmissieroutes, zoals bijvoorbeeld vlees of contact met dieren in de overdracht van ESBL-producerende bacteriën/genen naar de mens en wat de hieraan gekoppelde volksgezondheidsrisico’s zijn.

Werkzaamheden en taken

 • Je assisteert bij het opzetten van studies, helpt bij de logistiek van deze studies, analyseert informatie uit deze studies over potentiële risicofactoren en transmissieroutes.
 • Jij brengt de prevalentie van en risicofactoren voor dragerschap van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO’s) in de Nederlandse bevolking en (indien mogelijk) ook in Suriname in kaart en probeert op basis hiervan de attributie door niet-humane reservoirs en transmissieroutes van resistente bacteriën te kwantificeren. In dit project worden monsters verzameld en geanalyseerd uit bevolkingsstudies en/of van specifieke studiepopulaties zoals dieren en mensen.
 • Je voert bacteriologische analyses uit op het laboratorium en analyseert informatie omtrent potentiële risicofactoren en transmissieroutes. Met behulp van internationale samenwerking zal de focus liggen in het Caribisch gebied, vooral Suriname. Hierbij zal een OneHealth aanpak gekozen worden. Er is nog weinig bekend over BRMO’s in dit gebied en het heeft relevantie voor het beleid in Nederland.

Je rondt het werk af in de vorm van wetenschappelijke artikelen en een academisch proefschrift.

Uniek aan deze baan

In deze functie krijg je veel ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng. Je werkt in een multidisciplinaire samenwerking, met een intertionale oriëntatie.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!
RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Engeline van Duijkeren

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Vacaturebeheer

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

AIO/Promovendus antimicrobiële resistentie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Promotie, onderzoeker in opleiding

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Junior wetenschappelijk medewerker/modelleur infectieziekten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon