Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Algemeen coördinerend deskundige stralingsbescherming

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 23 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer FCC-S&S-013
 • Plaatsingsdatum 23 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het RIVM zoekt iemand die op termijn leiding en sturing geeft aan de StralingsBeschermingsEenheid (SBE). Je hebt een afgeronde opleiding tot coördinerend deskundige stralingsbescherming (of tot deskundigheidsniveau 3) en ten minste één jaar ervaring. Je gaat met enthousiasme de opleiding tot algemeen coördinerend deskundige (ACD) volgen. Wanneer je de opleiding met goed gevolg hebt doorlopen zul je de huidige ACD opvolgen. De SBE zoekt daarom een Coördinerend deskundige stralingsbescherming.

De organisatie
Het RIVM is een kennisinstituut dat midden in de maatschappij staat en voortdurend innoveert op basis van kennis, middelen en gegevens. Zo speelt het RIVM een centrale rol in de responsorganisatie, die ingezet wordt bij stralings- en milieuongevallen. Zij beschikt daarmee over de kennis en materieel voor het onderzoek en beheer van (illegaal) aangetroffen radioactieve stoffen en splijtstoffen. Het RIVM levert zijn bijdrage aan het Europese meetnet voor radioactiviteit in milieu en voedsel en past bronnen toe voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Ook wordt straling gebruikt bij onderzoek naar biologische cellen en de inhalatie van fijnstof. Verder toetst het RIVM de mogelijke uitstoot van radioactieve stoffen. Het RIVM zet zijn kennis in over (de risico’s van) ioniserende straling ter ondersteuning van het beleid van de toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Bij al deze werkzaamheden fungeert de SBE van het RIVM als toezichthouder en adviseur. Op deze manier wordt geborgd dat bij het RIVM op een juiste en veilige manier wordt omgegaan met toestellen, radioactieve stoffen en splijtstoffen. Daar er veel kennis over straling aanwezig is bij het RIVM, kan de toekomstige algemeen coördinerend stralingsdeskundige rekenen op een groep inhoudelijke sparringpartners.

Het RIVM beschikt over een complexvergunning en vervoersvergunningen op grond van de Kernenergiewet. Deze vergunningen vormen, samen met de regelgeving, het kader voor het veilig werken met straling. De SBE vertaalt dit kader naar procedures, verleent interne toestemmingen voor het uitvoeren van handelingen met ioniserende straling. Ook voert de SBE interne audits en inspecties uit.

Voor een toezichthouder is de onafhankelijkheid van belang. De SBE is daarom gepositioneerd bij de stafeenheid Finance, Compliance en Control (FCC), een onderdeel van Bedrijfsvoering RIVM. De SBE werkt daarbij met de andere specialisten binnen het dossierteam Safety & Security van FCC, met als doel een continue verbetering van processen en het komen tot geharmoniseerde adviezen en beleid. Een goed voorbeeld hiervan is het bijdragen aan het bewustwordingsproces van veiligheid en –beveiliging bij het lijnmanagement en de medewerkers van het RIVM.

Functieomschrijving
De ACD adviseert en rapporteert aan de directeur-generaal van het RIVM. Voor het toezicht en uitvoering van het beleid ondersteunen vier toezichthoudende medewerkers stralingsbescherming (TMS) de ACD; Eén voor elk centrum waar straling wordt toegepast. De lijnmanagers van de vier centra zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorschriften binnen hun centrum. Ondersteuning van het beleid wordt verkregen door overleg met Straling veiligheidscommissie (SVC).

De SBE van het RIVM heeft nu een bezetting van 1,6 fte, waarvan twee inhoudelijk deskundigen: de algemeen coördinerend deskundige en zijn plaatsvervanger, de coördinerend stralingsdeskundige. Er is voor 0,1 fte secretariële/ administratieve ondersteuning. Beide deskundigen zijn geregistreerd en tevens lid van de afdeling Grote Vergunninghouders van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS-GV).

Het takenpakket van de algemeen coördinerend deskundige bestaat o.a. uit de volgende uitdagingen:

 • Beheer van de complexvergunning en vervoersvergunningen op grond van de Kernenergiewet, melden van mutaties en van incidenten, periodiek nieuwe vervoersvergunningen aanvragen;
 • Beheren, borgen en promoten van de stralingsbescherming binnen het RIVM, het implementeren van regelgeving, richtlijnen en procedures, en het houden van toezicht;
 • Het voorzitten van interne overleggen met de directeur-generaal (DG), de SVC en met de TMS;
 • Aanvraag complexvergunning voor de nieuwe locatie van het RIVM in Utrecht, en daarin samenwerken met het Projectbureau Nieuwe Huisvesting (PNH) van het RIVM;
 • Doorontwikkeling van het elektronisch Kernenergiewetdossier Reguard, lidmaatschap van de (landelijke) gebruikersgroep Reguard, en hierover instructie geven binnen het RIVM;
 • Het opleveren van het jaarverslag stralingsbescherming aan de ANVS en aan de directeur-generaal;
 • Het bijhouden van (verplichte) registraties, zoals splijtstoffen voor Euratom, voor intern het Kew-dossier en extern (ANVS) transporten, incidenten, radiologisch werkers en dosimetrie;
 • Samenwerking met en consulteren van autoriteiten, en begeleiden van inspecties van bevoegde autoriteiten, zoals bij vergunningsaanvraag, incidenten en handhavingsbezoeken.

Functie-eisen

De functie-eisen

 • Je hebt WO werk- en denkniveau
 • ­Je bent in bezit van een diploma coördinerend stralingsdeskundige of deskundigheidsniveau 3
 • ­Je hebt ten minste één jaar relevante werkervaring als coördinerend deskundige
 • ­Je bent flexibel en bereid om ook buiten reguliere kantoortijden in actie te komen als dat nodig is

Als persoon ben je enthousiast, gedreven, integer en stressbestendig. Je bent een teamspeler met hands-on-mentaliteit, en hebt een pragmatische en resultaatgerichte werkhouding. Je bent flexibel, maar als het moet ook vasthoudend om wijzigingen op het gebied van stralingsbescherming door te voeren. Met je sterke analytisch vermogen weet je vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en oplossingsrichtingen te benaderen. Ten slotte kun je goed netwerken, plannen en organiseren.

De volgende competenties uit het Functiegebouw Rijk zijn van toepassing:

 • ­ Organisatiesensitiviteit
 • ­ Analyseren
 • ­ Overtuigingskracht
 • ­ Netwerken
 • ­ Omgevingsbewustzijn
 • ­ Plannen en organiseren
 • ­ Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Start in schaal 11 en na het voltooien van de opleiding met positief resultaat verhoging naar schaal 12.

 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We ontvangen graag je digitale sollicitatie waarbij je je motivatiebrief mag richten aan Leo van den Berg, Algemeen coördinerend deskundige stralingsbescherming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De stafeenheid FCC bestaat uit ongeveer 50 medewerkers, verdeeld in zes dossierteams rondom kennis- en vakgebieden: Procesregie & Verbetering (PR&V), Qp, Certificering & Accreditatie (QC&A), Safety & Security (S&S), Juridisch Advies & Vergunningenbeheer (JA&V), Control, Finance & Informatieanalyse (CF&I) en Auditing.

Kenmerkend voor de hele stafeenheid is dat een beperkt aantal specialisten op een vakgebied RIVM-breed support verlenen, maar ook kaders te stellen en grenzen te bewaken. Dit kan door continu in verbinding te blijven met de ontwikkelingen op het vakgebied buiten de eigen organisatie en met collega’s samen te werken aan gemeenschappelijke opgaven die het specialistische vakgebied overstijgen.

Voor het dossier Safety & Security draait het om veiligheidsvraagstukken die spelen bij alle centra, staven, en andere diensten. Bij eenheden waar alleen kantoorwerkzaamheden worden gedaan zijn de vraagstukken wat smaller (informatiebeveiliging en arbeidsomstandigheden), bij eenheden met natte laboratoria en/of veldwerk zoals monsternameploegen en Landelijke Meetnetten spelen ook biologische veiligheid, chemische veiligheid en/of stralingsveiligheid in meer of mindere mate. Per specifiek veiligheidsvakgebied is telkens een passend team van senior-adviseurs, adviseurs en ondersteuning waarmee zowel hoogwaardige als meer praktische werkzaamheden opgepakt kunnen worden.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Leo van den Berg, Algemeen coördinerend deskundige stralingsbescherming

06-40192373

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rachel Lepelblad, Vacaturebeheer

Asmae Uali, Vacaturebeheer

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Communicatieadviseur

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Communicatieadviseur COVID-19

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Afdelingshoofd Veiligheid & Kwaliteit (FCC)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon