• Groningen en Den Haag
 • Universitair Master
 • 36 uur
 • schaal 17
  €7.586 - €10.125 (bruto)
 • Financieel / economisch, Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 28 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 51213, Plaatsingsdatum: 7 mei 2024

Ben jij een verbindende en betrokken Algemeen directeur met gevoel voor de publieke zaak?
Als je door het Groningse landschap rijdt, zie je al gauw waarom mensen er zo graag wonen. De streek ademt rust, ruimte en vrijheid. Het is in die streek waar eind jaren vijftig diep in de bodem het Nederlands goud gevonden werd. De gaswinning heeft Nederland ongekend veel welvaart gebracht. Maar de schade voor de inwoners bleek ingrijpend. De pogingen die er sinds de beving van Huizinge zijn ondernomen om een adequaat antwoord te bieden op de vraagstukken van schade, onveiligheid, groeiende onzekerheid, stress, leed en verdriet zijn slechts deels succesvol geweest. Het is binnen deze context waar het IMG onder de bezieling van een betrokken en daadkrachtig (algemeen) directeur werkt aan het schadeherstel in al zijn facetten.

De opgave

Het IMG is op 1 juli 2020 opgericht. Het IMG heeft tot taak, vastgelegd in de Tijdelijke wet Groningen, om schade af te handelen die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslagen Norg en Grijpskerk. Het IMG is een zelfstandig bestuursorgaan en vervult zijn taken en bevoegdheden in onafhankelijkheid. De leidraad voor het IMG is het individuele en fundamentele recht van Groningers en Drenten op veiligheid en herstel van de schade én het recht van kinderen om zich te ontplooien. Ook hebben wij steeds oog voor de fysieke omgeving, de cultureel historische identiteit en de sociale samenhang in het gebied. Het IMG heeft zijn kernopgave verwoord in de visie Bouwen aan Herstel.

Op dit moment worden regelingen uitgevoerd rondom fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. Ook AOS (acute onveilige situatie)-meldingen worden door het IMG afgehandeld. Inmiddels is door het IMG in totaal bijna 1,9 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd: ca. 1,3 miljard euro voor fysieke schade (ca. 200.000 afgehandeld), ruim 500 miljoen euro voor waardedaling (ca. 120.000 afgehandeld) en ca. 120 miljoen euro voor immateriële schade inclusief immateriële schade voor kinderen en jongeren (ruim 70.000 afgehandeld). Bij het IMG werken momenteel ongeveer 900 medewerkers. 

Met de veranderingen in het schadebeleid, ingezet na de parlementaire enquête vanuit Nij begun, gaat de schadeafhandeling een nieuwe fase in, met meer focus op daadwerkelijk herstel en persoonlijk contact. Het moet milder, menselijker en makkelijker. Het IMG heeft in de afgelopen periode de nieuwe koers ingezet, deze wordt stap voor stap uitgewerkt en moet tot uitvoering gebracht worden. Deze aanpassingen stellen hoge eisen aan de organisatie: er moet nieuw uitvoeringsbeleid worden opgezet en medewerkers moeten anders gaan werken. De uitvoering moet tijdens de verandering doorgaan. Een efficiënt proces met grote aantallen moet geborgd worden in stabiele en voorspelbare productie, daarnaast vraagt de toename van de complexiteit van dossiers ruimte voor maatwerk. 

(Zelf)bewust van zijn kennis, kunde en ervaring en vanuit een zelfstandige en onafhankelijke positie gaat het IMG door met het verder ontwikkelen van de relaties met de Nationaal Coördinator Groningen, de landelijke, provinciale en regionale overheden, instellingen en de maatschappelijke organisaties. Dit vanuit het besef dat het IMG alleen in goede verbinding met anderen kan komen tot een uitvoering die recht doet aan en aansluit op de behoeften van gedupeerden. 

Het IMG zoekt een betrokken en daadkrachtige, op de uitvoering gerichte directeur, die de bewoners in het aardbevingsgebied als vertrekpunt neemt. Een verbinder, die heldere prioriteiten en doelen stelt en met de organisatie en medewerkers invulling geeft aan milder, makkelijker en menselijker.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie bestaat uit twee directieleden. De directie ressorteert onder een beleidsvormend en kaderstellend bestuur. Het bestuur is een klein ZBO en bestaat uit 5 deeltijd bestuursleden. Het ZBO is binnen zijn opdracht onafhankelijk in haar beleidsvorming en besluiten. De medewerkers van het instituut zijn in dienst van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het instituut is formeel onderdeel van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). In de bedrijfsvoering is het IMG (deels) gebonden aan de kaders van de RVO. De algemeen directeur is het boegbeeld en eindverantwoordelijk voor de uitvoering en de organisatie. De concrete taakverdeling met de plaatsvervangend directeur wordt in onderling overleg vastgesteld. De directie stuurt het Management Team aan. De MT-leden zijn elk verantwoordelijk voor een afdeling van de organisatie en kan agenderend zijn naar het bestuur, waarbij de directie de schakelfunctie vervult. De directie wordt ondersteund door een directiesecretaris.
 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt. Dit kan gaan om fysieke schade aan woningen en gebouwen, immateriële schade en waardedaling van woningen. Ook is het IMG verantwoordelijk voor het veiligstellen van acuut onveilige situaties. We leggen bij fysieke schade de nadruk op herstel om vervolgschade te voorkomen. We zorgen dat we schade milder, menselijker en makkelijker afhandelen. We zijn gevestigd in Groningen en hebben een tijdelijk projectenkantoor in Assen.
Werken bij het IMG betekent dat je samen met vakkundige en gedreven collega’s echt iets kunt betekenen voor Groningers en Drenten met aardbevingsschade. Je krijgt veel ruimte om flexibel te werken en zelf keuzes te maken. Je werkt aan  uitdagende dossiers. Onze organisatie is voortdurend in ontwikkeling, en jij dus ook. We zijn sterk verbonden met de regio, én met elkaar. Werken bij het IMG. Werk dat ertoe doet. Lees op onze website meer over het IMG.

Link naar document bouwen aan herstel img-bouwen-aan-herstel.pdf (schadedoormijnbouw.nl)

 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Samen met zijn partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. EZK verbindt en vernieuwt. Wij werken aan een klimaat neutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook internationaal. We zoeken daarbij actieve samenwerking met externe partners, binnen onze grenzen, Europees en globaal.
 

 

 

 

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Henk Korvinus, voorzitter bestuur IMG

06-27427260

Els van Schie, lid bestuur IMG

06-25016103

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilknur Dörtköse, MD-Consultant ABD, afwezig van 15 mei t/m 20 mei

06-31923828

Solliciteren?

Instituut Mijnbouwschade Groningen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Twee regiodirecteuren Midden- en Kleinbedrijf

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Hoorn of Hoofddorp
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teammanager Juridische Zaken Energie & Consumenten

De Autoriteit Consument & Markt
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teammanager Juridische Zaken Mededinging & Digitale economie

De Autoriteit Consument & Markt
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon