• Groningen  -  route
  • Universitair Master
  • 36 uur
  • schaal 18
    €9.042 - €12.021 (bruto)
  • Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
  • Solliciteer voor 30 juli 2024 Nog 12 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52420, Plaatsingsdatum: 4 juli 2024

Opgave
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zoekt een boegbeeld dat de versterking in Groningen verder brengt en afrondt, oog heeft voor de bewoners en oog heeft voor de NCG-organisatie en haar medewerkers. Inwoners van het versterkingsgebied moeten veilig kunnen wonen, werken en leren. Daarom werkt de NCG aan het onderzoeken en versterken van de gebouwen om de inwoners weer een veilig thuis te bezorgen. Dat doen we door naast de bewoners te staan en te luisteren naar hun wensen en behoeften. 

De NCG werkt in lijn met wat onze bewoners en partners van ons vragen. Samen met andere organisaties staat de NCG voor: Versterken, knelpunten en verschillen in de versterking oplossen, verduurzamen en beschermen van de kwaliteit van de bebouwde omgeving in het versterkingsgebied.

Groningen verdient een verbindende en betrokken Algemeen Directeur NCG die zich graag inzet voor een sterk, aantrekkelijk en duurzaam Groningen nu en in de toekomst.

Wat ga je doen?
Je voert de versterkingsopgave uit in lijn met het meerjarenversterkingsplan (Zie nationaalcoordinatorgroningen.nl/over-ncg/jaarverslag). Dit doe je in samenwerking met bewoners, de partners in de regio en het rijk. Je legt verbinding tussen alle betrokken partijen in het maatschappelijk veld die hierin een rol vervullen. Je draagt mede zorg voor het herstel van het vertrouwen van de regio in de overheid.

Je hebt oog voor de medewerkers van de NCG en zet je in om de organisatie verder te brengen en mee te laten ontwikkelen in de verschillende fases van de versterking en verduurzaming. Je ontwikkelt een helder perspectief voor de toekomst, waarborgt de verbondenheid met de regio en zorgt voor behoud van opgedane kennis.

De NCG handelt vanuit het perspectief van de bewoners en wil naast hen staan. Deze handelwijze voortzetten draagt bij aan je effectiviteit. Je streeft, samen met de stakeholders, naar transparante samenwerking om de versterkingsoperatie uit te voeren. Daarbij geef je uitvoering aan de Maatregelen Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen en Nij Begun.

Intensieve samenwerking en een uitstekend gevoel voor de verschillende belangen en perspectieven die spelen in het versterkingsdossier zijn een randvoorwaarde voor succes en essentieel voor het uitvoeren van de versterking. Je zet verder in op een intensieve samenwerking met het Instituut Mijnbouwschade Groningen en je legt actief verbinding tussen de NCG en andere partijen, zoals gemeenten, provincie, bewoners, marktpartijen zoals ingenieursbureaus en aannemers en ministeries. 

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgaven. Volgens de rijksbrede visie op publiek leiderschap heb je daarbij drie rollen: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie. En je staat altijd voor de drie kernwaarden: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Kijk dan hier.

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Zij ontmoeten elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving; de democratische rechtsstaat. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Ons grootste goed en uitgangspunt daarbij is de Grondwet en wat we daarin hebben vastgelegd. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen. Een Rijksoverheid die dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is.  

Meer informatie over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 

Nationaal Coördinator Groningen

De NCG is een uitvoeringsorganisatie binnen de Rijksoverheid. We zijn verantwoordelijk voor het onderzoeken, versterken en indien nodig afbreken en nieuwbouwen van huizen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied. De versterkingsopgave is uniek in de wereld! Nergens anders worden gebouwen op deze schaal in de bestaande omgeving preventief versterkt of nieuw gebouwd voor aardbevingen. Onze opdracht is complex en uitdagend en kent veel politieke en media-aandacht. Ons werk heeft veel impact op de bewoners. We werken dan ook vanuit het perspectief van de bewoners en willen naast hen staan. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met de bewoners en de vijf gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties, het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Rijksoverheid. 

Bij de NCG werken ruim 1000 medewerkers. De Algemeen Directeur geeft integraal leiding aan de organisatie samen met het directieteam bestaande uit vier directeuren: Versterking Eemsdelta, Versterking Stad & Ommeland, Dienstverlening en Bedrijfsvoering. NCG is momenteel onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maar zal worden overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mark de Boer, pSG BZK 0704268335

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Marens Evers, MD consultant ABD 0611301726
Ilknur Dörtköse, MD Consultant ABD (18 juli t/m 28 juli) 06-31923828

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon