Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Algemeen directeur Rijksrecherche

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 25 november Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer OM-1307
 • Plaatsingsdatum 8 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Jij bent een strategisch denker, een praktisch ingestelde specialist met kennis van opsporingsvraagstukken en een ondernemende aanvoerder. Je staat stevig genoeg in je schoenen om als algemeen directeur Rijksrecherche de koers uit te zetten van onze bijzondere opsporingsdienst die de integriteit van Nederlandse overheden bewaakt.

De Rijksrecherche is een bijzondere politieorganisatie die in actie komt bij misdrijven die de integriteit van de Nederlandse rechtsstaat ondermijnen. Als algemeen directeur ben je het boegbeeld van de organisatie, krachtig en zichtbaar. Je bewaakt en borgt onze onpartijdige positie. Je weet onze organisatie goed te positioneren, met inachtneming van de vertrouwelijkheidseisen rond de rechercheonderzoeken. Kerntaken:

 • strategie- en beleidsontwikkeling;
 • opsporing;
 • aansturing en realisatie;
 • in- en externe vertegenwoordiging.

De maatschappelijke, politiek-bestuurlijke, justitiële en politiële ontwikkelingen volg je op de voet en je verkent de invloed daarvan op de taakuitvoering. Je stelt kaders en draagt zorg voor de ontwikkeling van strategisch beleid en de implementatie hiervan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en realisatie van de opsporingsonderzoeken. Dat betekent onder meer:

 • afstemming van de inzet en selectie;
 • actieve rol in de Coördinatie Commissie Rijksrecherche;
 • in nauwe samenwerking met het bevoegd gezag en externe organisaties bevorderen van de integriteit binnen de overheid.

Speerpunten in de aansturing en uitvoering van beleid zijn:

 • stuurt op resultaat en op een efficiënte en effectieve inzet van personele, financiële en materiële middelen;
 • bewaken van de voortgang en de kwaliteit;
 • bouwen aan een adequate structuur en inrichting van de processen;
 • bevorderen van de interne communicatie;
 • creëren van een werkomgeving waarin een hoog niveau van professionele betrokkenheid, kwaliteit en vernieuwing gewaarborgd is.

Als boegbeeld van de Rijksrecherche vertegenwoordig je onze organisatie in verschillende in- en externe bestuurs- en adviescolleges en ben je bestuurder binnen de context van de Wet op de ondernemingsraden. Je onderhoudt relaties met onze partnerorganisaties en positioneert de Rijksrecherche in landelijke netwerk- en samenwerkingsverbanden.

In deze leidinggevende functie sta je aan het hoofd van de directie van de Rijksrecherche die verder bestaat uit de directeur opsporing en de directeur bedrijfsvoering. Je geeft leiding aan het managementteam. De directie bepaalt de koers en strategie en is verantwoordelijk voor het in- en extern functioneren van de organisatie. Jij hebt als algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid en rapporteert aan het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie.

Functie-eisen

 • Je werk en denkt op wo-niveau en hebt een relevante opleiding afgerond, bijvoorbeeld in de richting bestuurskunde, bedrijfskunde of Nederlands recht.
 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring met integrale verantwoordelijkheden, bij voorkeur opgedaan in een eindverantwoordelijke functie en binnen een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het verrichten van strafrechtelijke opsporingsonderzoeken.
 • Je hebt bedrijfskundig, financieel en procesmatig inzicht. Ook heb je kennis van en ervaring met verandermanagement en marktpositionering.
 • Je hebt een netwerk op strategisch niveau bij onder meer de Nationale politie, (bijzondere) opsporingsdiensten, ketenpartners, departementen en overige relevante overheidsinstanties.
 • Je hebt een goed ontwikkelde bestuurlijke, politieke en organisatorische antenne.
 • Je zoekt actief de samenwerking op en hebt sterke onderhandelingsvaardigheden.
 • Je weet hoe je je invloed effectief inzet om een breed draagvlak te creëren.
 • Je bent daadkrachtig en ondernemend en gaat voor tastbare resultaten.
 • Je bent nieuwsgierig en durft bestaande patronen te doorbreken.
 • Je bent een betrokken en toegankelijk leider met oog en aandacht voor de medewerkers.
 • Je bent je bewust van je voorbeeldrol en handelt transparant, consequent en betrouwbaar.

Aanvullende wensen

Complementariteit en diversiteit binnen de directie achten we van belang en wenselijk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Salarisniveau: S16 Bbp (Besluit bezoldiging politie)

 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Het gaat om vaste aanstelling, in principe voor de duur van vijf tot zeven jaar.

Opbouw selectieprocedure

Te zetten stappen in de selectieprocedure zijn:

 • een brievenselectie (vanaf 28 november 2019);
 • een telefonisch interview (vanaf 4 december 2019);
 • selectieadviescommissie (18 december 2019);
 • referentencheck;
 • Assessment (2 of 3 januari 2020)
 • BenoemingsAdviesCommissie (16 januari) maken onderdeel uit van de procedure.

Een door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in te stellen veiligheidsonderzoek is voor deze functie verplicht en maakt eveneens deel uit van de procedure.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijksrecherche staat voor een eerlijke overheid en richt zich als opsporingsdienst op misdrijven die de rechtsstaat en daarmee het aanzien van en het vertrouwen in de overheid ondermijnen. Het onderzoek betreft feiten of gedragingen die de integriteit van de overheid ernstig aantasten.

De Rijksrecherche is als politieorganisatie onderdeel van het Openbaar Ministerie. Wij zijn een landelijke organisatie met vier onderzoeksregio's, gevestigd in Zwolle, Den Bosch, Amsterdam en Den Haag, en aangestuurd door twee regiohoofden. De directie, staf en bedrijfsvoering en de afdeling Recherche Informatie en Specialismen zijn centraal gevestigd in het Paleis van Justitie in Den Haag. Bij de organisatie zijn in totaal ruim honderddertig professionals werkzaam.

Onze organisatie is volop in beweging. Dynamiek, innovatie en flexibiliteit zijn kernbegrippen, zowel in de werkprocessen als in de werk- en denkkracht van medewerkers. Meer dan ooit werkt de Rijksrecherche in tactische en strategische allianties samen met partners. Denk hierbij aan de politie, bijzondere opsporingsdiensten, inlichtingen- en inspectiediensten, het bestuur, de wetenschap en niet-ambtelijke organisaties.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde.

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dat doen we samen met de politie en andere opsporingsdiensten. Bij strafbare feiten kan het gaan om overtredingen en misdrijven, variërend van winkeldiefstal tot moord. Na opsporing beslist het OM of het de zaak zelf verder afhandelt of dat verdachten voor de rechter moeten verschijnen. Het OM ziet toe op een correcte uitvoering van vonnissen: het betalen van geldboetes, het uitzitten van gevangenisstraffen of het uitvoeren van taakstraffen. Onze ruim vijfduizend medewerkers houden zich in alle gevallen bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

de heer T. Hofstee, Procureur-Generaal

088-6998766

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

mevrouw I. van Rooijen, Senior MD-Adviseur

088-6995485

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior HR-adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

HR-adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 23 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Logistiek coördinator zware strafzaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 18 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon