Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Allround adviseur Bedrijfsvoering/Inkoop/Financien en Contractmanagement

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren vindt na een jaar omzetting plaats.
 • Uren per week 18
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Financieel / economisch, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 29 januari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer NOVA-097
 • Plaatsingsdatum 8 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC IenW) in Den-Haag ben je als allround adviseur Bedrijfsvoering het aanspreekpunt voor alle bedrijfsvoeringactiviteiten op gebied van financiën, inkoop en contractbeheer/management. Je bent aanspreekpunt voor zowel je collega’s bij het DCC IenW als voor de andere (bedrijfsvoering/inkoop) afdelingen binnen Rijkswaterstaat. Je zorgt voor een goede budgetbeheersing, het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering processen (waaronder het inkoopproces) en het verder uitbouwen van de relatie met andere afdelingen. Je bent op bedrijfsvoeringgebied de spin in het web voor het DCC IenW en hebt hierbij een coördinerende en mede-uitvoerende rol om het financiële beheer en het inkoopproces op orde te houden en verder te optimaliseren. 

Je werkt tactisch- strategisch in deze functie, maar je draagt ook bij aan de operationele uitvoering om de zaken op orde te krijgen en te houden. Je onderhoudt contacten, onderhandelt en maakt afspraken met opdrachtgevers, opdrachtnemers en de onderliggende niveaus.

Binnen de managementcyclus bied je overzicht en zorg je ervoor middelen dusdanig efficiënt en effectief worden ingezet dat de doelen en verantwoordelijkheden van het DCC IenW gerealiseerd worden. Je bewaakt daarbij de beschikbare budgetten en doet voorstellen voor het financiële beheer. Je rapporteert maandelijks over de stand van zaken. 

Je bent medeverantwoordelijk voor het begrotingsbeheer, bereidt financiële besluitvorming voor en coördineert gesprekken met de opdrachtgever. Daarbij creëer je organisatorische, bedrijfsmatige en inhoudelijke voorwaarden voor een optimale bedrijfsvoering.

Je beheert contracten en je maakt afspraken over de uitvoering ervan. In afstemming met de afdeling Inkoop draag je zorg voor een rechtmatig inkoopproces en het opstellen van overeenkomsten met dienstverleners.     

Je bent op de hoogte van de vigerende bedrijfsvoering kaders (met name op het gebied van financiën en inkoop). Op basis van deze kaders geef je advies en beantwoord je inkoop- en contract gerelateerde vragen in de contractvoorbereiding, tijdens het inkooptraject/aanbesteding en tijdens de uitvoering. Ook geef je advies, antwoord en doe je voorstellen bij eventuele inkoop knelpunten/dilemma’s en auditvragen. Bij de coördinatie en ontwikkeling van adviezen zorg je voor de inhoudelijke samenhang en consistentie met andere processen en ketens in de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat. 

Samen met anderen

Je zorgt voor goede samenwerking en afstemming met collega’s binnen en buiten het DCC over de uitvoering en werkwijze van de Bedrijfsvoering en Inkoopprocessen. Je bent in staat om je kennis goed te delen met je collega’s en een relevant netwerk op te bouwen om het inkoop en bedrijfsvoering proces optimaal te laten verlopen. 

Elke dag beter

Je streeft ernaar je werk elke dag beter te doen. Daarbij ga je voor kwaliteit en zoek je steeds naar verbetermogelijkheden in het bedrijfsvoering- en inkoopproces. Die weet je te vinden in bijvoorbeeld vereenvoudiging, uniformering en standaardisering van processen in samenwerking met de inkoop en bedrijfsvoering afdelingen. Je draagt zorg voor kennisdeling over inkoop en bedrijfsvoering binnen de afdeling en je bevordert je eigen professionaliteit door het bijhouden van ontwikkelingen in je eigen vakgebied.

Functie-eisen

 • Je hebt en aantal jaren aantoonbare relevante ervaring in de bedrijfsvoering, inkoop- en contractmanagement en (interne) advisering;
 • Je hebt kennis van het inkoopproces en in het bijzonder van aanbestedingen in de publieke sector;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met complexe projecten en programma’s en kunt deskundig en professioneel omgaan met (commercieel) vertrouwelijke informatie;
 • Je hebt inzicht in de organisatorische en inhoudelijke samenhangen in de brede bedrijfscontext;
 • Je hebt relevante kennis van bedrijfsvoering en bij voorkeur kennis van werkprocessen en relevante systemen en procedures in SAP;
 • Je hebt ervaring met alle onderdelen van en rollen in het adviesproces zoals: onderzoek, analyse, diagnose, advisering, presentatie, evaluatie, en schriftelijke en mondelinge rapportering;
 • Je hebt kennis en affiniteit met bedrijfsvoering, inkoop en financiën (waaronder de begrotings-en management cyclus).

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren vindt na een jaar omzetting plaats.
 • Maximaal aantal uren per week 18

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • Veiligheidsonderzoek B maakt onderdeel uit van de functie.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. 

NOVA
Rijkswaterstaat NOVA is de plek voor ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden die een op vernieuwing gerichte advisering, proeftuin of neutrale en onafhankelijke thuisbasis vragen. NOVA ontdekt, bevordert en beproeft vernieuwing in werkwijzen en organisatie bij Rijkswaterstaat, nieuwe business, sociale innovaties en nieuwe samenwerkingsvormen. Kortom, nieuwe inhoud op een andere manier doen.

Jouw team:

Het DCC-IenM vervult de regisseursrol voor het crisisbeheersingsbeleid en de crisisbeheersing zelf voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij werkt daartoe nauw samen met alle onderdelen van het ministerie en haar ketenpartners zoals o.a. Pro-Rail, RIVM, drinkwaterbedrijven, waterschappen, LVNL, etc.. Het DCC-IenM vertegenwoordigt het ministerie in de (inter)nationale wereld van crisisbeheersing. De segmenten 'preparatie' en 'respons' zijn de primaire aandachtsgebieden van het DCC-IenM. In de nafase zorgen we voor de evaluatie en monitoren de implementatie van de verbeteracties.

Sinds 1 mei 2015 is de verantwoordelijkheid voor een gecoördineerde voorbereiding en respons in het kader van crisisbeheersing bij nucleaire/radiologische calamiteiten, ondergebracht bij de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM). De minister van IenM coördineert de voorbereiding en respons bij kernongevallenbestrijding (crisisbeheersing), de besluitvorming over straling gerelateerde maatregelen en de coördinatie en uitvoering daarvan. Het DCC is kenniscentrum voor crisisbeheersing en heeft een uitgebreid opleiden, trainen en oefenen programma.

Vanaf 1 januari 2017 is het DCC IenM ook systeemverantwoordelijk voor de advisering op het gebeid van CBRN, milieu en drinkwater.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rob Hagman

06-22236136

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Melanie Schüssler

06-18958816

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Contractmanager

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Delft
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Expert informatievoorziening Financiën, Inkoop en Recht

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch Inkoopadviseur aanleg en Onderhoud

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon