Allround analist (GSR/TIV) (Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.881 - €4.070
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 22 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 2022/Justis/0428
 • Plaatsingsdatum 6 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, zoekt een allround analist voor de afdeling TRACK. De afdeling TRACK is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het toezicht op rechtspersonen en de Garantstellingsregeling curatoren (GSR).

Je houdt je in deze functie in eerste instantie bezig met het maken van netwerktekeningen én met het uitvoeren van de Garantstellingsregeling curatoren in de breedste zin van het woord. 

GSR:
Je beoordeelt verzoeken aan de hand van het juridisch kader, denkt mee over mogelijke oplossingen binnen een dossier en kan helder tot een juiste toepassing van de wet op de casus komen. Je beoordeelt of een aanvraag voldoet aan de (kwalitatieve) voorwaarden om in aanmerking te komen voor een garantstelling. TRACK bepaalt op basis van de GSR of er genoeg redenen zijn om een garantstelling te verstrekken. Als dat zo is, dan staat de minister van Justitie en Veiligheid garant. Je voert correspondentie met curatoren over beslissingen. Waar nodig vertegenwoordig je de Garantstellingsregeling buiten het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

TIV:
Het proces Informatieverstrekking (TIV) produceert netwerktekeningen, waarbij de onderlinge relevante relaties tussen de bevraagde natuurlijke en/of rechtspersonen en de daarbij betrokken personen en bedrijven worden weergegeven. Ook worden relevante faillissementen en ontbindingen opgenomen. Binnen het werkproces worden netwerktekeningen gemaakt die verschillen in complexiteit. Als allround analist binnen deze functie zal je voornamelijk de complexere netwerktekeningen maken. Hierbij heb je contact met afnemers over de afbakening, de deadline en duiding van de tekening.

Wettelijke kaders, geformuleerde beleidslijnen, procesbeschrijvingen en werkinstructies zijn van belang bij het uitvoeren van je werk. Je inzet is primair gericht op het onder controle krijgen en houden van de werkstroom. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan de veranderingen in het werkproces via projecten en pilots. Deze veranderingen zijn o.a. gericht op het digitaliseren en efficiënter inrichten van het werkproces, maar ook nieuwe samenwerking verkennen en organiseren met afnemers.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Per 1 juli 2011 is een nieuwe vorm van toezicht op rechtspersonen van start gegaan die doorlopend gedurende de gehele levensduur van de rechtspersoon plaatsvindt. Dit toezicht vindt plaats binnen de afdeling TRACK. TRACK staat voor Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving. De afdeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Controle op Rechtspersonen.

Op grond hiervan verstrekt TRACK, pro-actief dan wel op verzoek, risicomeldingen aan de in de wet genoemde toezichthoudende en opsporende instanties, alsmede informatie over rechtspersonen, tevens aan de hand van zogenoemde netwerktekeningen. Daarnaast voert de afdeling de Garantstellingsregeling Curatoren (GSR) uit. Deze regeling stelt curatoren in staat om faillissementsfraude aan te pakken door middel van het ter beschikking stellen van geld (garantstellingen) om onder andere bestuurders aansprakelijk te stellen voor onbehoorlijk bestuur.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland, dus ook aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld met veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving.

Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Bij Justis werken ruim 350 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving. Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is – een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt.

Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hannah Traudes

06-25684099

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karla Tesselaar

06-50081098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch medewerker GSR

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Operationeel manager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior Screener (Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S9)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon