Ambtelijk secretaris Departementale Ondernemingsraad

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 22 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer SG 22-118
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zorg jij er mede voor dat de belangen van meer dan 35.000 medewerkers van het ministerie van Financiën goed worden vertegenwoordigd? Als ambtelijk secretaris in Den Haag adviseer, ondersteun én faciliteer je de Departementale Ondernemingsraad Financiën (DOR) bij overleggen met de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan het optimaal functioneren en versterken van de DOR.

Het ministerie van Financiën kent een gelaagde medezeggenschap. De DOR is het overkoepelende medezeggenschapsorgaan van alle medewerkers van het ministerie van Financiën, inclusief de Belastingdienst. Voor de 21 leden heb jij een spilfunctie. Je zou kunnen zeggen dat jij het geweten en het geheugen van de raad bent. Jouw focus ligt op voorbereidende inhoudelijke, beleidsmatige en adviserende werkzaamheden. De ontvlechting van de Belastingdienst, hybride werken, de uitkomsten van het medewerkersonderzoek, integriteit, cultuur en leiderschap zijn voorbeelden van actuele thema’s waarvoor je informatie verzamelt.

Je werkt nauw samen met het dagelijks bestuur (DB) dat bestaat uit de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de secretaris. Daarnaast heb je veel te maken met de trekkers van de diverse werkgroepen binnen de DOR. Om jouw functie goed in te vullen, zoek je ook veel afstemming met de secretariële ondersteuner van de vergaderingen. Ook heb je contact met betrokkenen binnen en buiten de DOR.

In deze functie krijg je de ruimte om zaken zelfstandig uit te zoeken en voorstellen, ideeën en suggesties aan te dragen. Je houdt het overzicht over vraagstukken, bewaakt de voortgang en houdt leden goed op de hoogte van de status van dossiers en actuele thema’s. Geen werkdag is hetzelfde en je weet van tevoren vaak niet hoe je werkdag er precies uitziet. Eén ding is zeker: jij hoeft je geen seconde te vervelen.

Een greep uit jouw belangrijkste werkzaamheden

 • Je onderhoudt contacten met het bestuurssecretariaat.
 • Je schrijft en/of draagt bij aan (concept)adviezen, zoals beleidsnotities over de te behandelen onderwerpen.
 • Je adviseert over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden en de cao Rijk.
 • Je ondersteunt de verschillende werkgroepen binnen de DOR op inhoudelijk vlak.
 • Je stelt het jaarverslag van de DOR op en zorgt voor publicatie hiervan.
 • Jaarlijks maak je een (meerjaren)raming van de financiële uitgaven van de DOR, en zorg je ervoor dat de financiële uitgaven worden bewaakt.
 • Als het nodig is bereid je juridische procedures voor.
 • Je vervangt de secretarieel ondersteuner bij afwezigheid.
 • In overleg met het DB van de DOR en de secretarieel ondersteuner faciliteer je de DOR zo goed mogelijk.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt het primaire proces van het ministerie van Financiën. Dat doen we op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting (PIOFAH). Wij ondersteunen deze processen met professionele dienstverlening en voeren regie op de diensten die de shared service centra (SSC’s) leveren. Daarbij bewaken we namens de interne opdrachtgever de kwaliteit en realisatie van de dienstverlening.

We werken in een inspirerende omgeving waarin aandacht is voor professionaliteit, persoonlijke ontwikkeling en inclusiviteit. Hierbij hoort ruimte om te leren, te innoveren en te experimenteren met nieuwe kennis, nieuwe methoden en nieuwe samenwerkingsvormen. De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de eenheid Facilitair Huisvesting en Services, het team Financiën, het team Inkoop/CDI-office en de eenheid Informatisering en de eenheid Organisatie en Personeel (O&P).

Eenheid Organisatie en Personeel
Bij de eenheid O&P adviseren we de leiding en het management van het departement over de uitvoering van het personeelsmanagement, het personeelsbeleid en de ontwikkeling van de organisatie. Zo vervullen wij een specifieke adviesrol op expertisegebieden als managementdevelopment, formatieadvies, arbeidsjuridische aangelegenheden, arbo, medezeggenschap, en werving en selectie. Daarnaast voeren wij regie op taken en opdrachten op het gebied van organisatie en personeel die zijn belegd bij SSC’s, expertisecentra en eventueel externe partijen.

Als partner in business zijn wij een gesprekspartner van de leiding van het departement en ondersteunen wij managers proactief bij de uitvoering van hun dagelijkse personele en organisatorische managementtaken. De behoefte om de kaderstellende en controlrol en de strategische adviesrol op het gebied van O&P te versterken, heeft geleid tot flinke uitbreiding van de eenheid O&P. We werken vanuit vier teams: ARMI en Control, O&P-ontwikkeling, HR Advies en Ondersteuning O&P. Om hier effectief leiding aan te geven, is de managementstructuur uitgebreid met een aantal teamcoördinatoren.

Medezeggenschap
De secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal overleggen met de ondernemingsraad en/of vakbonden over verschillende onderwerpen op het terrein van O&P. Het overleg met de ondernemingsraad is met name gericht op personeels- en arbobeleid en organisatieveranderingen. Het overleg met vakbonden in het Departementaal Georganiseerd Overleg Financiën is gericht op twee zaken: de invoering of wijziging van rechtspositionele regelingen, en de bijzondere rechtspositionele en sociale gevolgen van belangrijke reorganisaties.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arne Benjamins

06-51203572

Walter Sevenhuijsen

06-52525235

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicolle Kalsbeek

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ondersteuner categoriemanagement logistiek

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementassistent

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamcoördinator Begrotingsbeheer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon