• Stand­plaats Utrecht, Zwolle en Tilburg
 • Werkplekken 6
 • Contractduur Nader te bepalen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.028 - €4.247
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 30 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IVHO-22-184
 • Plaatsingsdatum 23 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter? Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht houdt op het onderwijs. Met ons toezicht willen we waarborgen dat het gehele onderwijsstelsel zo functioneert dat het voorziet in de bagage die voor leerlingen en studenten nu en in hun verdere onderwijsloopbaan en leven essentieel is.
We werken vanuit onderzoekskaders die in 2021 zijn opgesteld en recent zijn bijgesteld.

Natuurlijk zoeken wij als inspectie zelf continu naar manieren om ons toezicht te verbeteren en af te stemmen op belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. Daarnaast ligt er een opgave vanuit het coalitieakkoord Rutte IV en een advies van de Onderwijsraad. De rode draad in beide: een versteviging van het toezicht op scholen. Om hier invulling aan te geven werken we aan een structurele uitbreiding van onze capaciteit.

Onze organisatie is verdeeld in sectoren en directies. In alle sectoren wordt gewerkt in teams waarin inspecteurs, analisten en medewerkers toezicht nauw met elkaar samenwerken. Wij zoeken analisten voor de sectoren:

 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Speciaal onderwijs

In het selectieproces bekijken we gezamenlijk bij welke sector jij het beste tot jouw recht komt.

Wat ga je doen als analist?
Heldere analyses van de informatie over besturen en scholen binnen het onderwijs: die maak jij als analist bij de Inspectie van het Onderwijs. Dankzij jouw analyses hebben onze inspecteurs handvatten voor hun onderzoeken naar de kwaliteit van besturen en scholen.

Je werkt vanuit ons kantoor in Utrecht, Zwolle, Tilburg of vanuit huis.
Jouw werk is divers en afwisselend. Zo ga je zelfstandig aan de slag en werk je daarnaast nauw samen binnen een onderzoeksteam. Dit team bestaat, buiten jou, uit een medewerker toezicht, een financieel inspecteur en één of meerdere inspecteurs. Analyses verricht je op basis van grote hoeveelheden kwantitatieve en kwalitatieve informatie. De IvhO beschikt over een grote hoeveelheid data op basis waarvan we de prestaties van scholen en besturen monitoren. Denk hierbij aan leerresultaten, slagingspercentages, in- en uitstroomgegevens, veiligheidsmonitoring, ziekteverzuim, signalen die bij ons loket binnenkomen, etc. Daarnaast put je uit externe informatie zoals websites van besturen en scholen, strategisch beleidsplannen en jaarverslagen. Ook analyseer je de documenten die de scholen en besturen zelf bij ons aanleveren, zoals auditrapporten en beleidsplannen.

Door al deze data aan elkaar te koppelen, kom je tot een helder beeld van het bestuur en de scholen. Op basis van je bevindingen adviseer je de inspecteur over de inrichting van het (vervolg)toezicht. Bezoekt de inspecteur een onderwijsinstelling om te praten met leden van een onderwijsbestuur of met andere onderwijsprofessionals? Dan ga jij mee. Geeft dit gesprek aanleiding tot nader onderzoek? Bijvoorbeeld op schoolniveau? Dan draag je bij aan het onderzoeksplan dat de inspecteur opstelt. Je schijft daaraan mee of leest mee. In sommige gevallen voer je zelfstandig vervolgonderzoek uit, zoals een leerplicht- of handhavingsonderzoek, of je ondersteunt de inspecteur tijdens onderzoeken.

Naast het maken van analyses heb je ook nog andere verantwoordelijkheden. Zo ben je lid of voorzitter van een of meerdere werkgroepen. Denk aan de werkgroep die onze prestatiemonitor vormgeeft en de werking ervan evalueert. Of de werkgroepen die data verzamelen rondom specifieke vormen van onderwijs, zoals bijvoorbeeld het onderwijs aan nieuwkomers.

Wat wordt jouw belangrijkste focuspunt als analist?
Je stelt de inspecteur in staat tijdens het onderzoek de juiste vragen te stellen. Zo dragen jouw analyses bij aan de juiste beoordeling van de kwaliteit van het onderwijsleerproces, de leerresultaten, het schoolklimaat en de kwaliteitszorg. Dankzij jou komen de juiste potentiële risico’s naar voren en onderzoeken we de juiste besturen en scholen. Daarnaast signaleer je trends en ontwikkelingen binnen de scholen, de besturen, de regio en de sector en geef je daarvan de risico’s en mogelijke gevolgen op de lange termijn aan.

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit?
Natuurlijk kun je rekenen op goede begeleiding. We nemen alle tijd om je wegwijs te maken in onze organisatie en in jouw nieuwe functie.
Jouw inwerkprogramma bestaat uit drie onderdelen:

 1. De onboarding app.
  Deze app deelt met jou alle belangrijke informatie voor het werken bij de Inspectie van het Onderwijs.
 2. Een Inspectiebreed inwerkprogramma, bestaande uit een introductiedag en verschillende interessante trainingen en workshops. Doel is om de organisatie en het werk van de Inspectie beter te leren kennen. Natuurlijk doe je dit niet alleen maar met nog meer nieuw gestarte collega’s. Zo leer je verschillende collega’s kennen en bouw je alvast een netwerk op.
 3. Een inwerkprogramma binnen jouw eigen sector.
  Een vaste mentor begeleidt jou de eerste periode intensief. Deze collega fungeert als vraagbaak, ondersteunt je en volgt jouw ontwikkeling. Daarnaast krijg je alle ruimte om je eigen leerproces vorm te geven. Bovendien staan jouw collega’s altijd voor je klaar met raad en daad.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Inspectie van het Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De missie van de Inspectie van het Onderwijs is dan ook: effectief toezicht voor beter onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs analyseert jaarlijks op afstand de gegevens van elke school om te zien of er risico's zijn. Daarnaast doen wij ten minste één keer per vier jaar uitgebreid onderzoek op locatie bij ieder bestuur en zijn scholen. Dit vierjaarlijkse onderzoek begint bij de schoolbesturen, want zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De Inspectie van het Onderwijs is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen.

Inspectie van het Onderwijs

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marianne van Rossum, afdelingshoofd Primair Onderwijs

06-21250226

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Vera Schilperoort, adviseur werving & selectie

06-22843830

Solliciteren?

Inspectie van het Onderwijs nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteurs

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht, Tilburg, Zwolle
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteurs

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Leeuwarden en Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel inspecteur

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon