Analist Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.623 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 8, schaal 9, schaal 10, schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch, ICT
 • Reageren voor 18 augustus
 • Vacaturenummer 1153142
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Het uitvoeren van analyses op basis van de juiste juridische grondslag maakt onderdeel uit van mijn werk als analist. Als analist voor het team Intensief Toezicht & Externe overheidssamenwerking voorzie ik mijn collega's dan ook van de benodigde informatie om de juiste keuzes te maken met als doel ondermijnende criminaliteit efficiënter en effectiever aan te pakken”. Jolanda Dijkstra, senior data/ informatie analist Belastingdienst.

Fraudebestrijding maakt onderdeel uit van de toezichtstrategie van de Belastingdienst. Daarnaast is de Belastingdienst een belangrijke partner bij de aanpak van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit en arbeid gerelateerde fraude. Dit doen we met name binnen de samenwerkingsverbanden: Landelijk Informatie en Expertise Centrum/Regionaal Informatie en Expertise Centrum (LIEC/RIEC) en Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). De komende jaren krijgt de aanpak van fraude en ondermijnende criminaliteit een impuls. Daarom zijn we specifiek op zoek naar data-/informatie - c.q. criminaliteitsanalisten, die willen meewerken om deze vorm van misstanden aan te pakken. In jouw rol van analist werk je intensief samen in een team waarin alle relevante belastingdisciplines zijn vertegenwoordigd. In een dynamische omgeving voer je analyses uit naar fiscale risico’s en evt. fraude binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarom werk je ook - in voorkomende gevallen - samen met andere overheidsinstanties, zoals Politie en gemeenten. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat je ook buiten kantooruren werkzaamheden moet uitvoeren.

Wat ga je doen? Als analist concentreer jij je op het onderbouwen van een vermoeden van fiscale risico’s en/of fraude of signalen van ondermijnende criminaliteit. Dat kan van één persoon, meerdere personen of een object zijn. Het uitvoeren van (complexe) analyses maakt een belangrijk onderdeel uit van de fiscale interventies binnen de integrale aanpak. Daarom wissel je met in- en externe partijen gericht informatie uit, vaak binnen RIEC-verband, maar ook in verbinding met een andere concerndirectie, zoals bijvoorbeeld Df&A. Ook de samenwerking met analisten van FIOD en Douane kan onderdeel uitmaken van je werkzaamheden.

Je bent in staat om goede scherpe analysevragen te formuleren in nauw overleg met je opdrachtgever en de uitkomsten te vertalen naar analyseresultaten gericht op (fiscaal) toezicht. Je werkt daarbij nauw samen met andere analisten en met de partners voor het duiden van problemen, maar je verliest je onafhankelijke positie niet uit het oog. Je verzamelt informatie, stelt hypotheses op, maakt waar nodig bestandskoppelingen (samen met bijv. Df&A) en voert analyses uit om uiteindelijk de vraagstelling goed te kunnen beantwoorden en de opdrachtgever te adviseren. Je gaat kennis vergaren van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld van instrumenten en interventiemogelijkheden en ook het concept van handhavingsregie leer je kennen en toepassen. Bevindingen leg je natuurlijk schriftelijk vast, je presenteert de analyseresultaten en je begeleidt bijvoorbeeld ook brainstormsessies. Het doel: verbanden leggen tussen bevindingen uit analyses waarbij het achterhalen van de verwevenheid van onder- en bovenwereld centraal staat. Kortom, een zeer interessant, continu bewegend werkveld!

Word jij de nieuwe collega van Jolanda? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Bert Velsink (06-18 60 30 49) of Paul Veringmeier (06 18 60 86 44).

Functie-eisen

 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal hbo werk - en denkniveau.
 • Je hebt bij voorkeur een relevant diploma, bijv. in de richting criminologie, bedrijfskunde, econometrie of een andere richting waarin veel aandacht is voor statistiek.
 • Je hebt bij voorkeur minimaal drie jaar ervaring in een relevante functie, bijvoorbeeld op het gebied van de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit en fiscaal toezicht.
 • Je hebt kennis van en ervaring met statistische methodologie, zoals forecasting, hypothesetests, voorspellende modellen en het opmaken van experimentele ontwerpen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met SAS-software, en bij voorkeur kennis van en ervaring met Analyst’s Notebook en i-Base.
 • Je hebt kennis van of ervaring met netwerkgericht onderzoek.

Jouw competenties?

 • samenwerken
 • besluiten nemen
 • overtuigingskracht
 • organisatiesensitiviteit
 • durf

Herken jij jezelf ook hierin?

Vanzelfsprekend beschik je over een sterk analytisch vermogen, kun je zaken goed controleren en ben je een deskundige en plezierige gespreks- en sparringpartner, zowel voor in- als externe partners. Je hebt ook een goed gevoel voor verhoudingen, bent flexibel en neemt gemakkelijk initiatieven. Verder kun jij je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken, waardoor je in staat bent verschillen te overbruggen en anderen op een professionele manier te overtuigen van jouw standpunten. Geduldig en resultaatgericht horen ook bij jouw persoonlijkheid. En natuurlijk ben je integer. Kortom: jij wilt graag bijdragen aan die Belastingdienst van de toekomst.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8, schaal 9, schaal 10, schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €2.623 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

Deze vacature is uitsluitend intern opengesteld en bedoeld voor medewerkers van de Rijksoverheid met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In deze fase worden ter beschikking gestelde arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten (TBA’s) beschouwd als interne medewerkers.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op dinsdag 31 augustus vinden de selectiegesprekken plaats.

Tijdens het gesprek presenteer je een casus die je in de week voorafgaand aan het gesprek ontvangt en uitwerkt. Meer informatie volgt wanneer je uitgenodigd bent. Het selectiegesprek duurt mede door deze presentatie ca. 1,5 uur.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waardeonderzoek.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bert Velsink, teamleider Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking

06 - 18 60 30 49

Paul Veringmeier, afdelingshoofd Business Ontwikkeling

06 - 18 60 86 44

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Charina van Duijvenvoorde, adviseur Werving & Selectie

06 - 11 58 35 05

Nicole Roquas, adviseur Werving & Selectie

06 - 15 38 78 23

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Privacy & Data coördinator

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 6 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Heffingsmedewerker Inkomstenbelasting

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 4 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Accountmanager Fiscale Dienstverlening

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 28 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon