Analist Multidisciplinair Interventie Team

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 3
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.623 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 8, schaal 9, schaal 10, schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 2 februari
 • Vacaturenummer 1134282
 • Plaatsingsdatum 7 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Wij nemen deel aan het nieuwe Multidisciplinair Interventie Team en dragen daarmee bij aan de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met de inbreng van fiscale informatie en uitvoering van fiscale interventies verwachten we als Belastingdienst van grote toegevoegde waarde te zijn.” Peter-Paul Aalbers, directeur midden- en kleinbedrijf bij de Belastingdienst.

De bestrijding van fiscale misstanden en fraude is een belangrijk onderdeel van het werk van de Belastingdienst. Daarom participeren we actief in samenwerkingsverbanden met andere overheden om misstanden integraal vanuit fiscaal perspectief aan te pakken. Het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) is een nieuw op te richten samenwerkingsverband tussen de politie, de FIOD, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Douane en de Koninklijke Marechaussee. Het duurzaam ontwrichten van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen, óók in het buitenland: daar richt het MIT zich op. Hierbij brengt iedere partner zijn specifieke deskundigheid en bevoegdheden in. Als Belastingdienst richten we ons op de vormgeving en uitvoering van fiscale interventies.

Het MIT wordt nu tijdelijk gehuisvest in Gorinchem tot de definitieve locatie (vermoedelijk) in Houten gereed is media 2021. De analisten zullen meerdere dagen per week op deze locatie hun werkzaamheden uitvoeren. De exacte invulling van het MIT staat nog niet vast. Een mogelijkheid is dat medewerkers vanuit hun organisaties worden gedetacheerd naar het MIT. Dit moet de komende maanden duidelijk worden. In jouw rol als analist richt jij je, in zeer nauwe samenwerking met externe overheidspartners, op het structureel onderzoeken, verstoren en ontmantelen van criminele netwerken en crimineel vermogen. Veelzijdig, afwisselend én bijzonder uitdagend: dat is jouw werk voor het allsource MIT-analyseteam. Zo onderzoek je of de fiscale risico’s voldoende zijn afgedekt en verwerk je jouw bevindingen in heldere en duidelijke rapportages. Je krijgt met omvangrijke casussen te maken, waarbij fiscale fraude, georganiseerde ondermijnende criminaliteit én het maatschappelijk belang een prominente rol spelen.

Inzicht in de kwetsbaarheden en aangrijpingspunten van targets binnen geïdentificeerde criminele netwerken: daar zorg jij voor. Op basis van deze inzichten vinden interventies plaats. Dat kan tegen één of meerdere personen of een object zijn. Jij concentreert je op het onderbouwen van een vermoeden van fiscale risico’s en/of fraude of signalen van ondermijnende criminaliteit. Zo stel je hypotheses op en voer je analyses uit om de opdrachtgever te adviseren. Hiervoor wissel je gericht informatie uit met in- en externe partijen. Ook werk je nauw samen met analisten van de politie, Koninklijke Marechaussee, FIOD en Douane en je collega’s van de diverse belastingkantoren. Tot slot: in jouw functie analyseer je de casuïstiek of fenomenen om te adviseren over interventiemogelijkheden door de Belastingdienst en in voorkomend geval van verschillende partners. Daarnaast adviseer je over gelegenheidsstructuren en trends op het gebied van georganiseerde criminaliteit.

Ben je geïnteresseerd in een rol in/met het MIT? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met de bij het MIT betrokken teamleiders te weten Bert Velsink (06-18 60 30 49) voor vragen over de functie of Tom Zuidam (06-46 83 31 02) voor meer algemene vragen over het MIT.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma, bij voorkeur in de richting bedrijfskunde, econometrie, statistiek, of bedrijfsinformatica, of een andere richting waarin veel aandacht is voor statistiek. Ook kandidaten met een opleiding tot criminaliteitsanalist nodigen we van harte uit te reageren.
 • Je hebt bij voorkeur minimaal drie jaar ervaring in een relevante functie, bij voorkeur op het gebied van de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit en fiscaal toezicht.
 • Je hebt kennis van en ervaring met statistische methodologie, zoals forecasting, hypothesetests, voorspellende modellen en het opmaken van experimentele ontwerpen.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld van instrumenten en interventiemogelijkheden en het concept van handhavingsregie.
 • Je hebt kennis van en ervaring met SAS-software, en bij voorkeur kennis van en ervaring met Analyst’s Notebook en i-Base.
 • Je hebt kennis van of ervaring met netwerkgericht onderzoek.

Jouw competenties?

 • samenwerken
 • besluiten nemen
 • overtuigingskracht
 • organisatiesensitiviteit
 • durf

Herken jij jezelf ook hierin?

Vanzelfsprekend beschik je over een sterk analytisch vermogen, kun je zaken goed controleren en ben je een deskundige en plezierige gespreks- en sparringpartner, zowel voor in- als externe partners. Je hebt ook een goed gevoel voor verhoudingen, bent flexibel en neemt gemakkelijk initiatieven. Verder kun jij je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken, waardoor je in staat bent verschillen te overbruggen en anderen op een professionele manier te overtuigen van jouw standpunten. Geduldig en resultaatgericht horen ook bij jouw persoonlijkheid. En natuurlijk ben je integer. Kortom: jij wilt graag bijdragen aan die Belastingdienst van de toekomst. Met jouw kennis en expertise streef je voortdurend naar de verbetering van processen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8, schaal 9, schaal 10, schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €2.623 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.

De selectiegesprekken vinden online plaats van 15 tot en met 18 februari a.s.
Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure. Tijdens het gesprek presenteer je een casus die je in de week voorafgaand aan het gesprek ontvangt en uitwerkt. Meer informatie volgt wanneer je uitgenodigd bent. Het selectiegesprek duurt mede door deze presentatie ca. 1,5 uur.

Gezien de huidige Corona maatregelen zullen de gesprekken vooralsnog plaatsvinden middels video-bellen. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure. De indiensttredingsdatum is 1 mei 2021.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waardeonderzoek.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tom Zuidam, Teamleider MIT

06-46833102

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicole Roquas, Adviseur Werving & Selectie

06-15387823

Marc van Zutphen, Adviseur Werving & Selectie

06-21308162

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker heffing Multidisciplinair Interventieteam

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Controlemedewerker (hbo) Multidisciplinair Interventie Team

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Controlemedewerker (RA) Multidisciplinair Interventie Team

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Enschede/Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon