• Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.045 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10, schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 4 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 1212548
 • Plaatsingsdatum 5 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Belastingdienst is in beweging en op weg naar de toekomst! Terwijl het werk onomstreden moet zijn, wil de Belastingdienst tegelijkertijd zijn dienstverlening, intensief toezicht en performance verbeteren: de Belastingdienst is daarom op zoek naar analisten voor de teams ITE.

Intensief toezicht maakt onderdeel uit van de toezichtstrategie van de Belastingdienst. Naast de subjectgerichte aanpak van vermoedelijke fiscale misstanden is de Belastingdienst een belangrijke partner bij de overheid brede aanpak van ondermijnende criminaliteit en arbeid gerelateerde misstanden. Dit doen we met name binnen de samenwerkingsverbanden LIEC/RIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum/Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams). De komende jaren wordt de aanpak van ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd. 

Dit doe je bij de Belastingdienst
Op 11 locaties zijn teams ITE  gevestigd. Deze teams werken MKB-overstijgend. De teams ITE bestaan, naast de leidinggevenden in ieder geval uit medewerkers controle, heffing IH en OB, invordering, het informatieloket, boete-fraude coördinatie (BFC)  en de contactambtenaar (CA) voor de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). 

Binnen de teams ITE houden we ons bezig met de aanpak van vermoedelijke fiscale misstanden waaronder de aanpak van ondermijnende criminaliteit in al zijn verschijningsvormen. Binnen je rol als analist maakt het uitvoeren van analyses op basis van de juiste juridische grondslag deel uit van jouw werk. Je concentreert je op het onderbouwen van een vermoeden van fiscale misstanden of berichten van ondermijnende criminaliteit. Dat kan van één persoon, meerdere personen of een object zijn. Het uitvoeren van (complexe) analyses maakt een belangrijk onderdeel uit van de fiscale interventies binnen de integrale aanpak. Daarom wissel je met in- en externe partijen gericht informatie uit, vaak binnen RIEC-verband, maar ook in verbinding met een andere directie, zoals bijvoorbeeld DF&A (Data Fundament & Analitics). Ook de samenwerking met analisten van FIOD en Douane kan onderdeel uitmaken van je werkzaamheden. 

Je voorziet jouw collega’s van het ITE team dan ook van de benodigde informatie om de juiste keuzes te maken met als doel vermoedelijke fiscale misstanden en ondermijnende criminaliteit efficiënter en effectiever aan te pakken. Binnen je rol als analist werk je berichten op zodat jouw collega’s de juiste en afgewogen beslissingen kunnen nemen over de inzet en bijdrage van het team. Daarnaast denk je mee in de aanpak van casuïstiek en lever je de nodige ondersteunende inzichten. Om dit te kunnen doen ben je in staat om goede scherpe analysevragen te formuleren in nauw overleg met je opdrachtgever en de uitkomsten te vertalen naar analyseresultaten gericht op (fiscaal) toezicht. Je werkt daarbij nauw samen met andere analisten en met de partners voor het duiden van problemen, maar je verliest je onafhankelijke positie niet uit het oog. Je verzamelt informatie, stelt hypotheses op, maakt waar nodig bestandskoppelingen en voert analyses uit om uiteindelijk de vraagstelling goed te kunnen beantwoorden en de opdrachtgever te adviseren. Je gaat kennis vergaren van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld van instrumenten en interventiemogelijkheden en ook het concept van handhavingsregie leer je kennen en toepassen. Bevindingen leg je natuurlijk schriftelijk vast, je presenteert de analyseresultaten en je begeleidt bijvoorbeeld ook brainstormsessies. Het doel: verbanden leggen tussen bevindingen uit analyses waarbij het achterhalen van de verwevenheid van onder- en bovenwereld centraal staat. Kortom, een zeer interessant, continu bewegend werkveld! 

Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor analyses binnen het team en voorziet je directe collega’s van de laatste informatie op dit gebied. Ook lever je vanuit jouw expertise een belangrijke bijdrage bij de ontwikkeling van nieuwe manieren om vermoedelijke fiscale misstanden en ondermijnende criminaliteit te detecteren en aan te pakken. Naast het uitvoeren van analyses ben je een belangrijke schakel tussen de directie DF&A en het team ITE en zorg je voor de vertaling, interpretatie van gegevens en analyserapportages. Ook ondersteun je jouw collega’s in het gebruik van analyse software en signaleer je kansen in nieuwe data analyse technieken en vertaalt deze naar de werkzaamheden binnen het team.

Ook op landelijk niveau zijn analisten betrokken bij de aanpak van fiscale misstanden en ondermijnende criminaliteit. Samen met deze analisten en de analisten die op de kantoren werkzaam zijn vorm je een (virtueel) netwerk. 

Een bijzondere baan, omdat….

 • je bijdraagt aan de bestrijding van fiscale misstanden en ondermijnende criminaliteit
 • Je, via het leggen van verbanden tussen je bevindingen, de verwevenheid van de onder- en bovenwereld in kaart brengt; een essentieel onderdeel van de bestrijding van fiscale fraude en ondermijnende criminaliteit.
 • Je vanuit je expertise een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe manieren om ondermijning te detecteren en aan te pakken
 • We je de mogelijkheid bieden om jezelf te ontwikkelen, niet alleen vakinhoudelijk, maar ook persoonlijk.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Binnen de teams ITE wordt de regie gevoerd op de aanpak van vermoedelijke fiscale misstanden. Hierbij werken we samen met andere organisaties aan de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het is een uitdagende en veelzijdige netwerkomgeving waarin de woorden ‘samen’ en ‘resultaat’ centraal staan.” Gerard en Gaston, teamleiders ITE

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt minimaal een aantoonbaar HBO werk en denkniveau.
 • Je hebt bij voorkeur een relevant diploma, bijv. in de richting criminologie, bedrijfskunde, econometrie of een andere richting waarin veel aandacht is voor statistiek.
 • Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring bijvoorbeeld op het gebied van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en fiscaal toezicht.
 • Je hebt kennis van en ervaring met statistische methodologie, zoals forecasting, hypothesetests, voorspellende modellen en het opmaken van experimentele ontwerpen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met SAS-software, en bij voorkeur kennis van en ervaring met Analyst’s Notebook en i-Base.
 • Je hebt kennis van of ervaring met netwerkgericht onderzoek.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van fiscaal- en strafrecht en samenloop hiervan en de daarbij horende wet- en regelgeving of je bent bereid dit eigen te maken.

Jouw competenties?

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10, schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis of ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. *Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op donderdag 19 oktober vinden de selectiegesprekken plaats bij ons op kantoor aan de Laan op Zuid 45, 3072 DB Rotterdam . Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ondernemingen in het Midden- en kleinbedrijf en behandelt ongeveer 0,4 miljoen middenbedrijven én ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, waaronder starters en ZZP’ers. 

De directie MKB handhaaft de fiscale wetgeving in het MKB en is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de integrale overheidssamenwerking. Zowel de diversiteit als de dynamiek in het MKB zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is het gevolg van technologische ontwikkelingen en de internationalisering, en komt mede doordat de overheid het ondernemerschap stimuleert. 

MKB-bedrijven verschillen in branche, omvang en nalevingsgedrag en dat vereist maatwerk in de soort en intensiteit van aandacht. Daarom stemmen we onze handhavingsaanpak af op het fiscale gedrag en belang van de MKB-bedrijven. We gebruiken een breed scala aan handhavings- en toezichtinstrumenten om de compliance te versterken, met oog voor slimme en nieuwe IT- toepassingen

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mary van Aken, Teamleider

06 - 21 66 55 89

Willem Verspoor, Regievoerder Ondermijnende criminaliteit, Forensisch Onderzoeker

06 - 50 23 10 53

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ben Weerdmeester, adviseur Werving & Selectie

06 - 15 66 74 06

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator Externe Samenwerking Rotterdam

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Contactambtenaar ITE

Belastingdienst
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscaal medewerker Loonheffingen Rotterdam

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon