Arbeidshygiënist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 22 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IW UDAC OP 2021-092
 • Plaatsingsdatum 5 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als arbeidshygiënist voor de bestuurskern van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) draag je zorg voor de brede arbeidsomstandigheden binnen het departement. Met jouw kennis van fysieke en mentale factoren in de werkomgeving weet je wat de invloed kan zijn op de gezondheid van medewerkers. Dit kan ook gaan over thuiswerken. Je adviseert daarom aan het management over hoe de arbeidsomstandigheden zo optimaal mogelijk kunnen worden ingericht. Spreekt jou dat aan? Dan horen we graag meer van je!

Wat ga je precies doen?
In het kort onderzoek je of werknemers onder gezonde omstandigheden werken en adviseer je over manieren waarop de (thuis)werksituatie kan worden verbeterd. In je dagelijkse werk schakel je veel met de operationeel preventiemedewerker/ergocoach en met de strategisch preventiemedewerker heb je regelmatig afstemming over kaders en beleid. Je bent dus de schakel tussen de strategische en operationele laag binnen de preventiestructuur.

Periodiek adviseer je over de opzet en coördineer je de uitvoering van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Na uitvoering hiervan heb je een goed overzicht van de risico’s, aanbevelingen en de verbeterpunten in de arbeidsomstandigheden. Naar aanleiding van de uitkomsten van een RI&E zorg je voor een plan van aanpak waarbij je adviseert aan het management en nauw samenwerkt met de medezeggenschap. Je hebt inzicht in de arbozorgstructuur en doet voorstellen voor een effectievere inrichting. Als arbeidshygiënist ga je perfectionistisch te werk. Je moet oog hebben voor detail en moet snel kunnen ingrijpen in zorgelijke situaties. De gezondheidstoestand van verschillende mensen is mede afhankelijk van jouw oordeel en daarom ga je als arbeidshygiënist principieel en accuraat te werk. Op basis van een goede waarneming vorm je een oordeel over de situatie. Je zorgt er voor dat management en werknemers op de situatie anticiperen. Je hebt in deze rol doorzettingsmacht en bent volledig op de hoogte van je (wettelijke) taken. Je hebt kennis van de Arbowet en de bijbehorende instrumenten.

En tot slot…
Je bent naast gesprekspartner van de directie over thema’s zoals veiligheid- en gezondheidsrisico’s ook breder inzetbaar voor advisering over onderwerpen en dossiers die relevant zijn bij de afdeling Duurzaamheid en Huisvesting. Een actueel thema zoals ‘hybride werken’ en wat dat betekent voor de duurzaamheidsambitie van IenW is daar een belangrijk voorbeeld van.

Functie-eisen

 • Je bent gecertificeerd arbeidshygiënist/ kerndeskundige met hbo/wo werk- en denkniveau;
 • Op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen (duurzame) huisvesting;
 • Ruimschootse relevante ervaring in een adviserende rol (RI&E, BHV-plan, etc);
 • Je beschikt over sterke schrijfvaardigheden voor het opstellen van memo’s en beslisnota’s richting het management;
 • Vanwege de veelheid en diversiteit van stakeholders in het verzorgingsgebied is een goed getrainde antenne voor bestuurlijke sensitiviteit onontbeerlijk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Dit betreft een nieuwe functie, vooralsnog voor een periode van 3 jaar, wat betekent dat de functieinhoud en -invulling op onderdelen nog kan wijzigen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Uitvoering Decentraal Advies en Control (UDAC) is voor het kerndepartement een interne shared service organisatie (SSO) voor alle bedrijfsvoeringssdiensten. Ook levert UDAC bepaalde diensten aan het Planbureau voor de Leefomgeving en het KNMI. Hetzelfde geldt voor de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Rijkswaterstaat heeft de Corporate Dienst als SSO.

UDAC bestaat uit drie directies: Financiën en Inkoop, Informatie en Exploitatie en Organisatie en Personeel. UDAC heeft een algemene leiding waaronder ook de directieoverstijgende projecten vallen. De algemeen directeur UDAC, de directeuren van de drie directies en de directieadviseur vormen samen het directieteam UDAC.

De directie Organisatie en Personeel bestaat uit de volgende afdelingen:

 • HRM-Advies: eerstelijns advisering HRM, leren en ontwikkelen, organisatieadvies;
 • Processen en Informatie: ondersteuning, administratie en informatievoorziening;
 • Personenvervoer: chauffeurs en wagenpark voor de politieke en ambtelijke top;
 • Duurzaamheid en Huisvesting: advisering over duurzame bedrijfsvoering en huisvesting.

Ook maakt het cluster Communicatie deel uit van de directie. De afdelingshoofden, de manager
Communicatie en de directeur vormen tezamen het managementteam Organisatie en Personeel.

De afdeling DenH is verantwoordelijk voor:

 • Bijdragen aan de IenW-brede doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, zowel gericht op de bedrijfsvoering als het beleidsproces. Omdat duurzaamheid een van de opgaven van IenW is, heeft deze afdeling daar een belangrijke aanjagende rol in, zowel binnen het departement als interdepartementaal.
 • Bijdragen aan een goede huisvesting (gebouw en facilitaire voorzieningen) van IenW-onderdelen, gericht op het verzorgingsgebied van UDAC.

Voor een goede uitvoering van de huisvesting binnen het kader van het Rijkshuisvestingstelsel, heeft de afdeling een regierol naar de zowel FMH als de CDV’s.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Dubbeldam

06-11585250

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend afdelingshoofd duurzaamheid en huisvesting

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidscoördinator openbaar vervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker openbaar vervoer en spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon