Arbeidsinspecteur Arbeidsmarktfraude (meerdere regio's)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats nader te bepalen
 • Werkplekken 16
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 61/21-111
 • Plaatsingsdatum 8 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Op de arbeidsmarkt zien we nog steeds zaken zoals onderbetaling, ontduiken van premies, te lange werktijden of uitbuiting. Vind jij dat ook onaanvaardbaar? Als inspecteur Arbeidsmarktfraude in het westen, midden of zuiden van het land doe je er iets tegen!

Gesjoemel met werktijden, geen vakantiegeld, illegale tewerkstelling, uitbuiting of ronduit moderne slavernij: helaas komt het in Nederland voor. Jij treedt daar als inspecteur Arbeidsmarktfraude tegen op. Naar aanleiding van meldingen, risico-inschattingen of op basis van geplande programma’s voer je inspecties uit, meestal samen met collega-inspecteurs of andere toezichthouders. Ook werk je samen met ketenpartners, zoals gemeenten, het UWV of de politie. Voor het analyseren van een (in beslag genomen) administratie kun je als het nodig is terugvallen op gespecialiseerde financiële en digitale collega’s. Overtredingen pak je aan, met een officiële waarschuwing of het opleggen van een boete. Als je criminele intenties vermoedt licht je je collega’s van de recherche in, zodat zij een strafrechtelijk onderzoek kunnen opstarten. Natuurlijk zorg je dat de bevindingen uit jouw inspecties – van waarnemingen tot verhoren – helder en juridisch juist zijn opgeschreven in rapporten of processen-verbaal.

Je bent onderdeel van een team dat vastbesloten is om kwetsbaren op de arbeidsmarkt te beschermen en misbruik te stoppen. Je werkt in principe vanuit je eigen woonplaats in je eigen regio, al word je soms ook elders in het land ingezet. Van een blinkend kantoor in Amsterdam tot de uitgestrekte kassen van het Westland, jouw werkterrein is gevarieerd en interessant. En belangrijk, want aan het eind van elke dag weet je dat je een concrete bijdrage hebt geleverd aan eerlijk, gezond en veilig werk voor iedereen.

Uitgebreide informatie over het werk, de omstandigheden, de opleiding en de selectieprocedure kun je vinden op onze website: http://www.inspectieszw.nl/werkenalsinspecteur.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlande Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De directie Mensen en Middelen van de Nederlandse Arbeidsinspectie kent een aantal vakgroepen, waaronder Arbeidsomstandigheden, Arbeidsmarktfraude (AMF) en Major Hazard Control. AMF houdt zich bezig met inspecties op het gebied van eerlijk werk en inspecteert op het gebied van de arbeidstijdenwet, wet minimumloon, de WAV en de WAADI. De inspecteurs van de vakgroep AMF worden ingezet in programma’s en projecten. De vakgroep AMF is een hechte groep collega’s met passie voor het vak van inspecteur. Er wordt veel gedaan aan casuïstiek, persoonlijke ontwikkeling en momenten samen voor ontspanning en teambuilding.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Team Instroom Nederlandse Arbeidsinspectie

06-15267028

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Arbeidsinspecteur Arbeidsomstandigheden (meerdere vacatures over het land)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 14 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Recherchemedewerker Werk en Inkomen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Amsterdam en Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Rechercheur Werk en Inkomen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon