Arbeidsinspecteur Major Hazard Control

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Techniek / productie, Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 3 januari
 • Vacaturenummer 61/21-89
 • Plaatsingsdatum 19 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je kennis van de grote, soms onvoorspelbare risico’s van processen met gevaarlijke stoffen en de beheersing van deze risico’s gebruiken voor een veilige werkomgeving? Zelfstandig werken in je eigen regio, vanuit je eigen huis én onderdeel zijn van een team?

Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Bij sommige bedrijven zijn die risico’s dusdanig dat ze grote gevolgen kunnen hebben voor de directe (werk)omgeving of zelfs minder directe omgeving. Dergelijke bedrijven (die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015) controleren we daarom nauwgezet. Dat is wat jij als inspecteur Major Hazard Control (na een gedegen interne opleiding) gaat doen. Je kent de risico’s van de processen, opslag, het verwerken van deze stoffen en de wijze van beheersing van die risico’s. Met deze kennis en in nauwe samenwerking met omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s inspecteer je systematisch het beleid rond arbeidsomstandigheden en preventie van zware ongevallen. Je kijkt of het veiligheidsbeheers¬systeem op orde is en controleert of de juiste maatregelen zijn genomen. Je schat risicovolle situaties in en reageert daar daadkrachtig en adequaat op. Ook behandel je klachten en ongevallen rond arbeidsomstandigheden, procesveiligheid of -techniek. Je legt al je bevindingen en conclusies helder en duidelijk vast in verslagen en rapporten. Een bijzondere mogelijkheid om in je eigen regio, vanuit je eigen huis, met een auto die je van ons krijgt en met veel zelfstandigheid te werken aan het voorkomen van zware ongevallen.

Je bent onderdeel van een regionaal team en kunt altijd bij je collega’s terecht voor collegiale afstemming en het delen van vakinhoudelijke kennis, informatie en ervaring. Dat neemt niet weg dat veel aankomt op jouw eigen verantwoordelijkheid, initiatief en besluitvaardigheid. Je dagen kunnen lang zijn, het werk onvoorspelbaar en soms enerverend, maar wat je zeker weet: jouw bijdrage maakt echt verschil voor de procesveiligheid en de veiligheid van werknemers.

Uitgebreide informatie over het werk, de omstandigheden, de opleiding en de selectieprocedure kun je vinden op onze website: http://www.inspectieszw.nl/werkenalsinspecteur. Nieuwsgierig hoe een werkdag als arbeidsinspecteur MHC eruitziet? Bekijk dan op YouTube de video Het werk van een inspecteur Major Hazard Control.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Inspectie SZW
De Inspectie SZW ontwikkelt zich verder naar een nog slagvaardiger en meer wendbare organisatie. De verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt, de continue digitale en technische ontwikkelingen, internationalisering, migratie en demografie, de decentralisatie van werkzaamheden en juridisering van de samenleving vragen hierom. Daarom wil de Inspectie haar personeel zo flexibel mogelijk opleiden en kunnen inzetten en werft zij haar inspecteurs op een generiek profiel. De geworven inspecteurs krijgen na hun indiensttreding een intensief introductie- en opleidingsprogramma aangeboden, waarin klassikaal en individueel leren beiden centraal staan. Gestart wordt met een algemene basisopleiding. Aansluitend worden modules gevolgd waarin de verschillende accenten worden gelegd in het domein van SZW. Door het in de loop der jaren volgen van meer modules word je steeds breder inzetbaar in de programma’s.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stan Uijtdehaag, teammanager MHC

06 225 47 755

Xander van der Pijl, vakgroephoofd MHC

06 554 83 074

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool SZW (voor technische ondersteuning)

06-11836912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeksspecialist informatiegestuurd werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider businessondersteuning informatievoorziening

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner “Vliegende Keep”

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon