Arbeidsjuridisch adviseur

Douane

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 29 februari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 2826
 • Plaatsingsdatum 9 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Op tactisch en operationeel en soms ook op individueel niveau zorg jij als arbeidsjuridisch adviseur bij de Douane dat we verder professionelen. Je adviseert over complexe casussen. Adviseren, controleren en waar nodig bijsturend heb je een belangrijke rol als de directie van jouw regiokantoor beslissingen neemt.  

Dit doe je bij de Douane

Je bent gesprekspartner van de regiodirectie op het gebied van complexe rechtspositionele en arbeidsjuridische zaken. Denk hierbij aan de voortgang van diverse P-dossiers op het gebied van aanzegging ontslag en disciplinaire zaken. Met jouw onderbouwde adviezen lever je een bijdrage aan de behandeling van juridische procedures bij (geschillen)commissies en rechterlijke instanties. Namens het bevoegd gezag stel je beslissingen op. Je bevordert een juiste toepassing van (nieuwe) arbeidsvoorwaarden (rechtspositie) door het management. En je analyseert interne en externe beleidsontwikkelingen en adviseert het management over welke invloeden deze ontwikkelingen hebben op de verschillende aandachtsgebieden binnen HR en met name op het gebied van rechtspositie. Actuele jurisprudentie en gewijzigde wet- en regelgeving? Jij brengt die input in de organisatie. 
Met jouw ruime kennis en ervaring adviseer je op tactisch en operationeel niveau. Je volgt en controleert de voortgang van taken en activiteiten en je stuurt zo nodig bij. In het geval van individuele casuïstiek lever je maatwerk aan het management van de verschillende regio’s van de Douane. Uiteraard werk je dan nauw samen met dat management en met jouw eigen directe collega’s van de Douane Landelijke Service Organisatie.

Een bijzondere baan, omdat...

 • jij je steeds in nieuwe, ingewikkelde casussen verdiept.
 • je voor de regiodirectie een belangrijke ondersteuning bent op het gebied van arbeidsjuridische en rechtspositionele vragen.
 • jouw initiatieven van harte welkom zijn! En vakinhoudelijk en persoonlijk kun je je bij ons volop ontwikkelen. 

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

"Als arbeidsjuridisch adviseur bij de Douane krijg ik te maken uiteenlopende casuïstiek. Ik verdiep me in een wereld van speurhonden, vuurwapendragers en buitengewoon opsporingsambtenaren en adviseer en ondersteun management zo goed als mogelijk bij verschillende arbeidsjuridische kwesties. Ik vind het prettig dat ik hierbij word gestimuleerd niet alleen in het belang van de organisatie te handelen, maar ook de belangen en het welzijn van de medewerkers niet uit het oog te verliezen." Manon, arbeidsjuridisch adviseur bij de Douane 

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt hbo-werk- en -denkniveau op het gebied van arbeidsrecht of HRM.
 • Je hebt minimaal 3 jaar recente werkervaring met arbeidsjuridische zaken.
 • Je bent bekend met relevante wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht 
 • Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. 

Jouw competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis en ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €5.586 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor bepaalde functies is een screening voor een VOG politiegegevens (VOG P) van toepassing. Als de vereiste VOG niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Werknemers die op een vertrouwensfunctie zoals een luchthaven gaan werken, moeten ook een veiligheidsonderzoek ondergaan. Een 'verklaring van geen bezwaar' is dan ook een vereiste.

 

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op 14 maart vinden de selectiegesprekken plaats. 

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Douane zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Wanneer je solliciteert op een functie maak je eenmalig een account aan. Met je account kan je de status van je sollicitatie inzien.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Douane

Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Selma, juridisch beleidsmedewerker

06 15 39 95 94

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Yasemin Uzan, adviseur werving en selectie

06 21 34 52 76

Solliciteren?

Douane nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Arbeidsjurist

Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Financial Control Douane

Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Leancoach Douane Schiphol Cargo

Douane
 • Stand­plaats Schiphol
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon