Arbeidsjurist / senior beleidsadviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 9 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer M&M/BCO/2021/03
 • Plaatsingsdatum 22 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Dagelijks zetten duizenden mensen zich bij de Rijksoverheid in voor de Nederlandse samenleving. Hun rechten en betrokkenheid moeten goed geregeld zijn. Daar komt veel wet- en regelgeving aan te pas. Zet jij daar je tanden in als arbeidsjurist/senior beleidsadviseur? Samen laten we Nederland soepel draaien.

Je gaat als arbeidsjurist/beleidsadviseur werken bij de afdeling Beleid, Control en Organisatieontwikkeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. Je krijgt te maken met veel arbeidsjuridische vraagstukken die een adequate vertaalslag van wet- en regelgeving eisen naar de dagelijkse praktijk. Je adviseert collega’s van Personeel en Organisatie en denkt mee over rijksbrede kaders en input voor de cao.

Ook denk je actief mee over medezeggenschapsvraagstukken. Je brengt inhoudelijke adviezen uit aan de secretaris-generaal en biedt ondersteuning bij de vergadercycli. Daarnaast adviseer je HRM-adviseurs en/of -managers over de juiste toepassing van de Wet op de ondernemingsraden, reorganisaties en het Van-Werk-Naar-Werk-beleid. Je werkt nauw samen met collega’s van het team Juridische Advisering en Medezeggenschap en zorgt onderling voor de gewenste taakverdeling.

Met jouw ervaring als senior adviseur en brede kennis van het arbeidsrecht ben je de waardevolle spin in het web die ons management en onze HRM-adviseurs voorziet van adviezen over uiteenlopende vaagstukken. Waar nodig speel je een actieve regierol en zorg je voor een goede en uniforme toepassing van wet- en regelgeving bij de diverse taakorganisaties van ons ministerie.

Functie-eisen

 • Je hebt een arbeidsjuridische wo-opleiding afgerond.
 • Je bent bekend op het terrein van de medezeggenschap.
 • Je hebt ruime en relevante ervaring in adviestrajecten met meerdere klanten.
 • Je bent succesvol in projectmatig werken en weet organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken goed te doorgronden.
 • Je houdt het overzicht en bent in staat om een veelheid aan vaak kleine taken tegelijkertijd uit te voeren.
 • Je combineert een goed abstract denkvermogen met een ondernemende instelling.
 • Je kunt uitstekend rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je koppelt een goed analytisch vermogen aan overtuigingskracht en de vaardigheid om je optreden op de omstandigheden af te stemmen.
 • Je bent een vaardige netwerker en hebt een antenne voor wat er in de organisatie en je werkomgeving omgaat.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren. Je gaat voor resultaat.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Integrale samenwerking en ontwikkeling staat centraal bij het Cluster Mensen en Middelen. De directie Personeel en Organisatie brengt als onderdeel van het cluster de vraag naar capaciteit en persoonlijke ontwikkeling bij elkaar en geeft richting aan de continue organisatieontwikkeling. Vanuit het programma ‘BZK in beweging’ faciliteert de directie het management en de medewerkers om wendbaar, flexibel en duurzaam te werken aan de gezamenlijke maatschappelijke opgaven. Hiervoor ligt de uitvoerende verantwoordelijkheid bij de afdeling Beleid, Control en Organisatieontwikkeling. De afdeling heeft drie teams die onderling nauw met elkaar verbonden zijn:

Team Beleid
Het team Beleid is verantwoordelijk voor het strategisch personeelsbeleid, het leiderschapsprogramma, Pulse en de thema’s leren en ontwikkelen, wendbaarheid en flexibiliteit (in-, door- en uitstroom), diversiteit en inclusie en integriteitscoördinatie.

Team Control en Werkgeverstaken
Het team Control en Werkgeverstaken richt zich onder meer op datagedreven HRM (formatie, bezetting, leeftijd, mobiliteit, beloning, ziekteverzuim, dienstverbanden) meerjarige personeelsplannen, medewerkersonderzoek, arbo- en re-integratie, organisatie-inrichting en formatie, verantwoording topformatie, organisatie- en mandaatbesluiten, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en bestuurlijk en ambtelijk secretariaat medezeggenschap.

Team Organisatieontwikkeling
Het team Organisatieontwikkeling maakt zich sterk voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Vanuit de opgaven van de organisatie gaat permanente aandacht uit naar het verbeteren van de inzet van mensen en middelen, zodat medewerkers aan de hand van inhoudelijke en organisatorische richtingwijzers goed kunnen werken aan actuele maatschappelijke opgaven.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werk je voor Nederland. Aan maatschappelijke opgaven. Je loopt niet weg voor dilemma’s, je durft ze wel te benoemen. Je luistert graag en goed naar alle betrokkenen, brengt goede ideeën van hen verder, en betrekt hen bij het vormgeven van beleid en uitvoering. Een sterke en levendige democratie, een versnelling naar een grenzeloos samenwerkende rijksdienst, wederzijdse betrokkenheid in het Koninkrijk, een waardegedreven digitale overheid en een evenwichtige leef- en woonomgeving vormen de uitdagingen voor iedereen die werkt voor het ministerie van BZK.

Met behulp van de vijf organisatorische richtingwijzers geven we hieraan vorm:

 • buiten is binnen;
 • in één keer raken;
 • lef;
 • kracht van het hele departement gebruiken;
 • niet afstemmen, maar samenwerken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arina Blom, Manager

06-46986895

Ellen den Rooijen

06-50174042

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend dataspecialist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bestuurskundig beleidsadviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 14 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Recruiter inclusieve werving en selectie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-30
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon