• Woonplaats is standplaats
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • schaal 9, schaal 10
  €3.091 - €4.921 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-630, Plaatsingsdatum: 9 mei 2024

Van cementplaat tot schoorsteen: als er bij sloop of verbouwing sprake is van aanwezig asbest gelden er strenge regels voor de sanering ervan. Wil jij erop toezien dat iedereen zich aan die regels houdt?

Het gebruik van asbest is sinds 1994 in Nederland verboden. Toch komt het nog veel voor in oudere gebouwen of producten, zoals vloerbedekkingen, daken of schoorsteenpijpen. Het verwijderen ervan mag alleen gebeuren door gespecialiseerde bedrijven die dit bovendien vooraf moeten melden. Als Arbeidsinspecteur met als aandachtsgebied asbest zie je erop toe dat het asbest ook daadwerkelijk op de juiste manier wordt verwijderd. Op basis van projectplannen, risico-inschattingen of meldingen ga je, vaak samen met een collega, op pad. Je controleert op de werkplek of werknemers veilig en gezond werken. Dit doe je door de beoordeling van de werkzaamheden zelf maar ook of aan alle randvoorwaarden wordt voldaan. Je grijpt in als je constateert dat er iets niet deugt. Dat kan variëren van een waarschuwing, een boete of het stilleggen van de werkzaamheden. Je legt al je bevindingen en conclusies helder en duidelijk vast in handhavingsbrieven-en rapporten. Op die manier werk je aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Omdat er zowel arbo-, als milieuaspecten aan jouw werk zitten, werk je veel samen met verschillende handhavingspartners waarvan de Omgevingsdienst de belangrijkste is. Een belangrijke taak van omgevingsdiensten is om, namens gemeente en provincie, toezicht te houden op milieuwetgeving. Asbestverwijdering maakt hier onderdeel van uit. Je wisselt informatie uit en voert gezamenlijke inspecties uit. Je hebt regelmatig overleg met je handhavingspartners in de regio waar je werkzaam bent en bent voor hen een betrouwbare en deskundige gesprekspartner.

Je bent onderdeel van een landelijk team van 15 inspecteurs. Jullie werken nauw samen en je kunt altijd bij je collega’s terecht voor hulp of advies. Ook kun je gebruik maken van de grote hoeveelheid kennis en expertise die binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie aanwezig is. Je woonplaats is je standplaats maar je werkt niet alleen maar vanuit huis. Daarom zorgen wij voor een goede thuiswerkplek en een dienstauto.

Uitgebreide informatie over het werk, de omstandigheden, de opleiding en de selectieprocedure kun je vinden op onze website: http://www.nlarbeidsinspectie.nl/werkenalsinspecteur.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie

Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Vakgroep Arbeidsomstandigheden (Arbo): Naast de directies Toezicht, Analyse, Programmering en Strategie, Opsporing en Informatievoorziening, hebben we ook de directie Meldingen en Verzoeken binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie. De vakgroep Arbo maakt deel uit van deze directie.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O/Instroom

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Randstad Zuid

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Zuid-Oost

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Randstad Noord

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon