Arbo-preventiemedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 18 - 24
 • Maand­salaris €2.902 - €3.896
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 5 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 46384
 • Plaatsingsdatum 24 augustus 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Arbo-preventiemedewerker gaan werken in een wereld waar je normaal gesproken niet zo snel komt! Dat past jou!

Een kijkje achter de gesloten deuren van de wereld van gevangenissen, straffen en beschermen? Bijdragen aan het vakbekwaam maken en houden van al het personeel wat in deze wereld werkt? En dat allemaal bij een Opleidingsinstituut waar iedereen makkelijk bij elkaar binnen loopt (fysiek en digitaal), waar we denken in kansen en mogelijkheden en waar werkplezier en ‘het verschil maken’ voorop staan. Dat is wat wij je kunnen bieden. 

Ben jij die expert op het gebied van arbo en preventie? Zo kunnen we jou wel noemen! Want als Arbo-preventiemedewerker bij het Opleidingsinstituut (OI) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zet je jouw kennis in om ons onderwijs goed en veilig te organiseren. Dit doe je voor alle medewerkers, cursisten en anderen deelnemers die betrokken zijn bij onze scholing, op vijf locaties. En dat niet alleen; je gaat ook aan de slag met de ontwikkeling en vertaling van het Arbobeleid waarin je schakelt met zowel in- als externe partijen. Jouw functie is onmisbaar voor het effectief organiseren van ons onderwijs, zeker als je bedenkt dat je dit uitvoert voor 50.000 cursisten per jaar. 

Jij gaat aan de slag bij de afdeling Bedrijfsvoering en werkt ook samen met collega’s van andere diensten die de uitvoering van het Opleidingsinstituut ondersteunen en faciliteren. 

De highlights van jouw functie!

 • Als Arbo-preventiemedewerker draag je bij aan de veiligheid en het welbevinden van medewerkers en deelnemers in de opleidingsomgeving. 
 • Je vertaalt beleid naar praktische plannen en werkt nauw samen met collega's, zoals docenten en facilitair personeel. 
 • Je stelt Arbobeleid op en coördineert de uitvoering ervan, inclusief het opstellen van toetsingskaders. 
 • Verder organiseer je de naleving van arbeidsomstandigheden en milieuvoorschriften, voer je risico-inventarisaties uit en stel je verbeterplannen op. Je leidt de uitvoering van deze plannen, coördineert ongevallenregistratie, en adviseert over veiligheidsmaatregelen. 
 • Als secretaris van het Arbo-team voorzie je directie en management van advies en rapportages en je initieert indien nodig welzijnsverbeteringsprojecten.
 • Word je enthousiast van het bijdragen aan de bijzondere en maatschappelijke taak van DJI? Ben je een verbindende, pro-actieve adviseur en sparringpartner voor het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en de directie? Ben je ook praktisch genoeg om het leuk te vinden om in een echte ‘doe-organisatie’ te werken? Solliciteer dan voor de functie van Arbo-preventiemedewerker bij het Opleidingsinstituut.

Hoe uitdagend de situatie ook is, jij blijft kalm en gefocust. Je weet precies welke taken voorrang hebben en jij wilt elke dag nóg beter worden in wat je doet. Je zet alles op alles om tot de beste resultaten te komen voor een veilige werk- en leeromgeving. Dat doe je op persoonlijk niveau en op teamniveau. 

Verder ben jij in het bezit van een Hbo-diploma op HR-gebied, Veiligheidskundige of vergelijkbaar en heb je relevante ervaring in coördineren van het werk en projectmanagement.

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.902 Max. €3.896 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 18
 • Maximaal aantal uren per week 24
 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • Volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • Een pensioenregeling
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • De mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • Vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, DJI biedt goede faciliteiten om thuis te werken. 
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Organisatieonderdeel

Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een specialistisch opleider en kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen we bij aan het vakmanschap van medewerkers. Onze expertise is onderverdeeld in zes expertisegebieden: veiligheid en crisisbeheersing, beveiliging en weerbaarheid, zorg en begeleiding, integriteit en samenwerking, recht en regelgeving, en leidinggeven. We zijn gesprekspartner voor alle opleidings- en ontwikkelvraagstukken van rijksorganisaties en de semipublieke sector.

Het doel is het Opleidingsinstituut wendbaar en toekomstbestendig te maken. De koers is onder andere om meer opleidingen en content digitaal aan te bieden aan onze cursisten en de opleidingen blended uit te voeren. Het ontwikkelen en uitvoeren van de opleidingen voor de DJI-medewerkers doen we grotendeels zelf. Daarnaast kopen we ook veel opleidingen of content in bij meerdere externe partners. We ontsluiten alle opleidingen via ons eigen leermanagementsysteem, dat is gekoppeld aan meerdere interne bronsystemen en externe opleidingsplatformen en daarmee leveranciers.

Ook ontwikkelen we voor het huidige personeel permanente educatie. Dat betekent niet alleen het op niveau houden van kennis en vaardigheden, maar ook het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden waar de veranderende DJI-organisatie om vraagt. Dit doen we in nauwe samenwerking met het regulier onderwijs. Innovatie heeft hierin een belangrijke rol.

We staan nu voor de uitdaging om ons voor te bereiden op de toekomst en onze visie op leren en ontwikkelen aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. En de lessen en te identificeren valkuilen van het online leren – zowel die van het Opleidingsinstituut als de ervaringen van andere organisaties - borgen we in een (innovatieve) toekomstvisie en nieuwe manier van werken.

Deze ontwikkelingen hebben grote uitwerking op het instituut en zijn medewerkers. Dankzij een tomeloze inzet en grote betrokkenheid bij het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen lukt het telkens weer om opleidingen tijdig te starten, in overeenstemming met de werkroosters van de afnemers. We anticiperen op de toegenomen vraag, het nieuwe onderwijs.

Het inhoudelijk goed aansluiten op de voor DJI-specifieke detentie gerelateerde deelgebieden is hierbij een belangrijke doelstelling. Zo kan het opleidingsinstituut de DJI-organisatie het meest effectief ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen. Hiermee dragen we bij aan de ambities van DJI als detentiespecialist.

Afdelingsomschrijving
De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt op de bedrijfsvoering kaders het primaire proces van het opleiden van onze cursisten en de ondersteuning van onze docenten/samenwerkingspartners. We doen dit in samenwerking met 25 collega’s  op verschillende gebieden, waaronder huisvesting, arbo, bhv, functioneel beheer, informatievoorziening, informatieveiligheid, avg, business/financieel control en het servicepunt. We vinden het belangrijk dat het onderwijs ongestoord doorgang kan vinden waarbij sturing, processen en verantwoording doelgericht en doelmatig zijn georganiseerd binnen het Opleidingsinstituut DJI.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.F Leenards, hoofd bedrijfsvoering

06-48137699

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw H. Sissing, corporate recruiter DJI

06-15454158

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator huisvesting en facilitaire diensten

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager ondersteunende diensten

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

HR adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon