Architect Mobiele Netwerken

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur Het gaat hier om een tijdelijke functie voor de periode van drie jaar.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 21 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 559619
 • Plaatsingsdatum 29 mei 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Architect Mobiele Netwerken!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wij zijn het Design & Prototype Centre van het Duits//Nederlandse programma TEN: Tactical Edge Networking. Wij realiseren de digitale transformatie in het mobiele militaire domein van de Nederlandse en Duitse Defensie. Wij operationaliseren de ambities uit de Defensievisie 2035 ‘Vechten voor een veilige toekomst’; de visie die een duidelijk beeld geeft van de ambities van Defensie en het programma TEN. Ons concrete doel: Alle mobiele militaire voertuigen en eenheden altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners. Zodat we in de toekomst informatie gestuurd kunnen optreden. Connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor succes en vormt het fundament voor genetwerkt optreden. Het brengen van het juiste effect op de juiste tijd en plaats vergt een gedegen informatiepositie. Deze informatiepositie moet worden verkregen door de aanleg van een robuust, gerubriceerd, federatief, netwerk, waarop alle sensoren en ingezette militairen zijn aangesloten. Er is een IT-infrastructuur nodig die in staat is de huidige en toekomstige hoeveelheid informatie te verwerken en die interoperabel is met interne- en externe partners; een IT infrastructuur die functioneert als soort een informatie snelweg. Een snelweg voor alle gebruiksomstandigheden; statisch, ontplooid, mobiel, uitgestegen en te voet.

Het TEN Design & Prototype Centre (DPC) is een bi-nationaal onderdeel van de programma-organisatie Foxtrot.

Belangrijkste taken

Als netwerk architect werk je binnen het Design Team aan de architectuur en het ontwerp van moderne militaire communicatie-en informatiesystemen. In jouw rol ben je verantwoordelijk voor middleware, routering en netwerkarchitectuur. Jouw belangrijkste taken zijn:

-Het aansturen en realiseren van de middleware, routering en netwerkarchitectuur en -ontwerp, specifiek voor het militaire mobiele domein, door:

 • Het plannen, aansturen en toetsen van de werkzaamheden met betrekking tot de netwerkarchitectuur en gerelateerde middleware;
 • Het maken van (delen) van de TEN Target Architecture en het IT-Solution ontwerp;
 • Het ontwerpen en specificeren van de geïdentificeerde architectuur bouwblokken met betrekking tot de netwerk en gerelateerde middleware laag.

-Het realiseren een geïntegreerde IT-oplossing door:

 • Het ondersteunen van de Lead Architecten van de Centrale Programma Organisatie van TEN bij het realiseren en aanpassen van de TEN Overarching Architecture en de Reference Architecture;
 • Het ondersteunen en begeleiden van ontwikkelingsteams van bijdragende nationale defensieorganisaties (o.a. JIVC), kennispartners en/of industriële partners met betrekking tot de ontwikkeling van militaire netwerkarchitectuur en gerelateerde architectuur bouwblokken;
 • Het ondersteunen en adviseren van de IT-systeemintegratie, incl. testen, ontwerpvalidatie en productselectie.

-Het adviseren van het TEN programma door:

 • Ontwikkelen en plannen van adviesproducten over architectuur, IT-technologie en andere relevante aandachtsgebieden;
 • Afstemmen met, het begeleiden van en coördineren met multinationale partners, leveranciers en kennisdomeinen binnen het werkdomein van Foxtrot en TEN op het gebied van netwerkarchitectuur;
 • Het begeleiden en faciliteren van kennis & innovatie vraagstukken met betrekking op middleware, routering en netwerkarchitectuur. 

Functie-eisen

Wat vragen we? 

De netwerk architect die wij zoeken is iemand die:

 • Samenwerken ziet als een voorwaarde voor succes;
 • Die begrijpt dat naast kwaliteit, ook transparantie en uitlegbaarheid van groot belang zijn tijdens operationeel gebruik;
 • Creatief is en mogelijkheden ziet waar nog niemand die heeft gezien;
 • Goed kan netwerken en kan samenwerken met andere professionals in en buiten de organisatie;
 • Makkelijk kan schakelen in aanpak en stijl om doel te bereiken;
 • Belangentegenstellingen kan overbruggen;
 • Communicatief vaardig is in een internationale omgeving;
 • Over uitstekende kennis beschikt op het gebied van middleware, routering en IT-netwerken;
 • Bereid is te leren en investeren in kennis van militaire optreden en de daarbij behorende technologie.
 • Je bent bereid periodiek te reizen en te werken in Duitsland.

Kennis/Opleidingseisen:

 • WO werk- en denkniveau; bij voorkeur afgeronde opleiding welke relevant is voor het werkveld / kennisgebied of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring, zo nodig toetsbaar in een assessment;
 • Kennis op het gebied van netwerk- en middelwaretechnologie zoals CORBA DDS, Message Oriented Middleware;
 • Kennis van militaire- of vergelijkbare communicatie en transmissiesystemen die werken met beperkte bandbreedtes;
 • Kennis van netwerk- en routeringsprotocollen in ad-hoc netwerken.

Ervaringseisen:

Vereist:

 • Langdurige ervaring als netwerk- of middlewarearchitect;
 • Ruime ervaring met het werken in multidisciplinaire project teams.

Gewenst:

 • Kennis en ervaring op het gebied van militaire commandovoering ondersteunende systemen.

Overige kennis en vaardigheden:

 • Goede beheersing van de Engelse taal;
 • Competenties;
 • Conceptueel denken;
 • Besluitvaardig;
 • Communiceren;
 • Initiatief;
 • Beïnvloeden;
 • Visie;
 • Samenwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.526 Max. €5.821 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Het gaat hier om een tijdelijke functie voor de periode van drie jaar.
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Bijzonderheden

De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in de week van 28 juni; het zou kunnen dat de externe gesprekken op een later tijdstip gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.

Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Deze functie is voor een periode van drie jaar.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Het FOXTROT programma coördineert en initieert alle activiteiten die nodig zijn voor de noodzakelijke nationale IT vernieuwing in het mobiele militaire domein. FOXTROT organiseert de samenwerking met partijen buiten Defensie, zoals industrie, kennisinstellingen en ook universiteiten, met als doel externe kennis aan het programma te binden, deze kennis te assimileren en te exploiteren. Daarnaast initieert en coördineert FOXTROT ook alle activiteiten die nodig zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de gemoderniseerde platformen. Denk hierbij aan opleiding, training, logistiek en gebruik, alsook de essentiële continuïteitsmaatregelen.

De programma-organisatie Foxtrot is onderdeel van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), vallend onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Het programma FOXTROT wordt waar mogelijk samen met Duitsland uitgevoerd, waardoor beide landen beter de schaarse capaciteiten kunnen benutten. Bovendien waarborgt de samenwerking het verkrijgen van de noodzakelijke interoperabiliteit vanuit een gemeenschappelijk ontwerp. Samen inkopen en optreden verstevigt onze positie in het ecosysteem met industrie en kennispartners.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier:

https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kolonel A. Iedema, Hoofd Design & Prototype Centre

06-20960041

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. Peters (Recruitment Adviseur)

06-13340683

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Systeem Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Software Architect

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Lead Solution Architect

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon