Asset manager bodems, oevers en waterkeringen

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Goes
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 5 september
 • Vacaturenummer ZD-22-053
 • Plaatsingsdatum 3 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vlot en veilig van A naar B kunnen. Dat lukt alleen met een solide infrastructuur. Bij Rijkswaterstaat Zee en Delta maken we onder andere het vervoer over het Zeeuwse land en water mogelijk, zorgen we voor een goede waterkwaliteit en beschermen we het achterland. Help jij ons met het bevaarbaar houden van onze vaarwegen en het goed functioneren van onze waterbouwkundige werken? Dan ben jij de asset manager die wij zoeken!

Hoe jij de Nederlandse infrastructuur veiliger gaat maken

Ontwikkelingen, kansen en risico’s op het gebied van asset management? Jij herkent ze niet alleen, maar komt ook met goed doordachte adviezen. Voor het onderhoud van de vaarwegen, bodems en oevers van de Oosterschelde, het Grevelingenmeer, Veerse meer en het Volkerak-Zoommeer en de bodembescherming van diverse schut- en spuisluizen werk je aan het planmatig in beeld brengen van de onderhoudsbehoefte. Daarnaast ben je nauw betrokken bij inspecties en onderhoud van de waterkeringen in ons beheergebied. Hierbij focus je vooral op de civieltechnische aspecten. Je hebt kennis van asset management, optimaal beheer en het maken van risicoanalyses.

Wat doe je nog meer?

 • je inventariseert en analyseert inspectiegegevens en stelt opdrachtomschrijvingen op;
 • je bent verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van instandhoudingsplannen van bodems, oevers en bodembescherming;
 • jij bent mede intern opdrachtgever voor lodingen en benodigde toestandsinspecties.

Jij hebt beeld van de toestand van de vaarwegen, bodems, oevers en waterkeringen en je doet voorstellen voor verbeteringen van het functioneren van deze assets. Wat haal je bijvoorbeeld uit het inspectierapport over de toestand van de dijken? Of wat is de meest efficiënte manier om de vaarwegen op diepte te houden en welke kansen voor de omgeving kunnen hierbij worden benut?

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Jij hebt een compleet beeld van je assets en zorgt dat de assets blijven voldoen aan de gestelde eisen. Daarnaast vind je het leuk om het district te vertegenwoordigen in planstudies en projecten. Bijvoorbeeld met betrekking tot zandsuppleties, baggerwerken en dijkversterkingen. Waar nodig zet je opdrachten uit op de markt en begeleid je deze. Vanuit je inhoudelijke expertise ben je breed inzetbaar. Zo adviseer je bijvoorbeeld bij vergunningsaanvragen over kabeltraces en baggeren door derden en stel je hier randvoorwaarden voor op. Je bent verantwoordelijk voor de Legger vaarwegen en het up-to-date houden van de vaarwegprofielen.

Je komt terecht in een team van 15 collega's, allemaal asset managers, maar ieder met een ander aandachtsgebied. Denk hierbij naast civiele techniek aan waterkwaliteit en ecologie of nautisch en juridisch beheer. Je hebt vier directe collega asset managers op het gebied van civiele techniek.

Je vindt het prettig om zelfstandig te werken en op een coachende manier aangestuurd te worden. Je manager vraagt bijvoorbeeld of je uit kan zoeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat de bodembescherming aan bepaalde eisen voldoet. Je onderzoekt zelf wat de beste aanpak hiervoor is en komt met ideeën. Je kan jezelf zowel op persoonlijk als inhoudelijk vlak verder ontwikkelen.

Wat wij aan jou waarderen

Samenwerken gaat je goed af, zowel in- als extern. Je bent klantgericht en hebt er plezier in om goede resultaten te behalen. Je bent je ervan bewust wat zich afspeelt in de externe en interne omgeving.

Met jouw analytisch vermogen ben je in staat om in scenario’s te denken en goede korte en lange termijn afwegingen te maken. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid en zoekt naar verbetering én verbinding in het werkproces en je kunt goed plannen en organiseren.

Wil je meer informatie over de vacature voordat je gaat solliciteren?

Bel met Jesse Simonse, coördinator waterveiligheid, via 06-55700039 tot en met 7 augustus. Of vanaf 15 augustus met Yuri de Nooijer, manager waterbeheer, via 06-53281700. Zij staan jou graag te woord.

Wil je meer weten over de projecten en de werkzaamheden?

Lees hier meer over de Oesterdam, waar we bezig zijn met onderhoudswerkzaamheden om te zorgen dat de dam aan de gestelde normen blijft voldoen. Of lees meer over de Zandkreekgeul die vorig jaar is gebaggerd en weer op de vereiste diepte is gebracht.

Kijk mee met asset manager Ralph in deze interactieve video.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Zee en Delta (ZD)? Dit organisatieonderdeel beheert de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland. Ook maken zij het vervoer over die zeegebieden en het Zeeuwse land en water mogelijk. Samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen verzorgt ZD het kustbeheer van Nederland en wordt de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen geborgd. Internationaal gezien is ZD dé gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee.

Werken aan een duurzame leefomgeving is waar ZD voor staat. Dat vraagt om een intensieve en goede samenwerking. Belangrijke partners zijn de Haagse beleidsdepartementen. Samen met hen werkt ZD proactief aan de ontwikkeling van gezamenlijke netwerken.

Kijkend naar de toekomst wordt er binnen ZD ingezet op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste wordt onder meer gedaan met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur.

Zee en Delta - District Noord

Bij district Noord zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in ons areaal. Een omvangrijke taak gezien het aantal rijkswegen, bruggen, viaducten, aanleginrichtingen, primaire waterkeringen, vaargeulen en kanalen. Daarnaast draagt het district bij aan de beleidsvoering van de regionale dienst Zee en Delta en fungeert het als voordeur van Rijkswaterstaat voor de communicatie met derden.

We beheren publieksgericht het beheergebied in de delta en de kust van Nederland, namelijk de Oosterschelde, Veerse Meer, Grevelingen, Volkerak-Zoommeer, Kanaal door Zuid-Beveland en Schelde -Rijnkanaal. De daarbij behorende assets zijn onder andere de Oosterscheldekering, Veerse dam, Grevelingendam en -sluizencomplex, Krammer en Kreekrak. Daarnaast verzorgt het district een adequaat, publieksgericht beheer van autowegen, waaronder de N59 en een deel van de N57. Het district kent als geen ander de toestand van haar objecten en zorgt dat deze goed en veilig functioneren. Daarbij staat de gebruiker centraal. Ons beheergebied leent zich uitstekend voor innovaties en nieuwe technieken. Kijkend naar de toekomst zetten we samen met onze partners in op energiebesparing en -opwekking, maar ook op nieuwe technieken en het gebruik van duurzame materialen bij het onderhoud aan onze objecten.

Het district Noord is opgesplitst in de clusters Assetmanagement (AM) en Beschikbaarheid Netwerk & Crisismanagement (BNC). Het cluster Assetmanagement verzorgt de onderhoudsplanning en -programmering van het district. Ook draagt het zorg voor het borgen van de Rijkswaterstaat-belangen als beheerder binnen planstudie- en aanlegprojecten. Daarnaast vindt hier de kennisborging van het areaal plaats.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Yuri de Nooijer, manager waterbeheer (vanaf 15 augustus)

06-53281700

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kirsten Schouten, adviseur Werving en Selectie

06-26068660

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur asset management civiel

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Goes of Terneuzen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker programmering asset management

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Goes of Terneuzen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider ecologie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk en/of Middelburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon