Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Assen of Grou
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 9 september
 • Vacaturenummer NN-153
 • Plaatsingsdatum 19 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Rijkswaterstaat zoekt  een nieuwe Assetmanager voor de districten Oost en West van Rijkswaterstaat Noord-Nederland (NN). Onder het beheergebied van deze districten vallen onder meer het Hoofdwegennet, de Waddenzee, het Eems-Dollard gebied en de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. 

Als Assetmanager in het proces omgeving- en assetmanagement lever jij een bijdrage aan het beheer, het gebruik en de ontwikkeling van de infrastructurele en waterhuiskundige netwerken in jouw district. Je bent verantwoordelijk voor adviezen over het totale proces. Je begeeft je hierbij op het terrein van assetmanagement. Deze functie vraagt om strategisch inzicht en het vermogen om mee te denken op meerdere aandachtsgebieden. 

Je bekleedt een coördinerende rol t.a.v. jouw areaal binnen de regio NN, waarbij je de verschillende disciplines in het district inzet. Je herkent ontwikkelingen, kansen en risico’s op het gebied van assetmanagement van netwerken en handelt en adviseert hiernaar in het belang van Rijkswaterstaat. In jouw advies heb je continu aandacht voor de lange termijn kwaliteit van de Rijkswaterstaat-producten en -diensten. Ook monitor je de effecten van je advies in de praktijk en treed je op, of wil je je ontwikkelen, als coach en inhoudelijke vraagbaak in de wereld van assetmanagement. Je draagt bij aan landelijke ontwikkelingen ten aanzien van assetmanagement en implementeert deze in jouw areaal. Je bewaakt het assetmanagement-proces, signaleert knelpunten en verbetert continu het assetmanagement in de districten. Daarnaast begeleid je je collega’s bij het opstellen en onderhouden van (prestatiegestuurde)  instandhoudingplannen (P-)IHP’s).

Je maakt analyses en rapportages ter verbetering van de prestaties en de beheerorganisatie. Het resultaat hiervan is een basis voor de programmering, waarbij gebruikgemaakt wordt van risicoafwegingsmethodieken. Je neemt collega’s mee, door middel van learning on the job, in principes/ methodieken van assetmanagement. Je coördineert het proces voor het maken van de  randvoorwaarden ten behoeve van de onderhoudsscope en fungeert als contactpersoon voor de koppelvlakken van het Districtmet andere organisatieonderdelen. Je treedt tevens op als sparringpartner voor betrokkenen. 

Samen met anderen

Met jouw enthousiasme en overtuigingskracht weet je partijen met elkaar te verbinden. Je onderhoudt je netwerk en zet dit actief in. Je weet draagvlak te creëren bij collega’s binnen en buiten districten en/of regio en/of RWS-breed voor adviezen/producten/diensten die zijn gericht op het behalen van het gewenste resultaat. Regelmatig stem je af met collega’s, medeoverheden en andere partijen binnen RWS met als gevolg dat landelijke en regionale ontwikkelingen op elkaar zijn afgestemd.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO- werk en denkniveau, verkregen door opleiding en ervaring.
 • Je hebt een afgeronde opleiding in een (civiel-)technische richting. Aanvullende opleidingen zoals assetmanagement, onderhoudsmanagement of Life Cycle Management-methodieken zijn een pré.
 • Je hebt ervaring met assetmanagement, risicogestuurd beheer en onderhoud en methodieken als FMECA (Failure Mode Effect Cost Analyses) en RCM (Risk Cost Model).
 • Je hebt kennis op het gebied van RAMS (Reliability, Availability, Maintainability en Safety) en LCC (Life Cycle Cost) in de praktijk.
 • Je hebt actuele kennis, verkregen door studie of uit de praktijk, op het gebied van beheer en onderhoud.
 • Je hebt aantoonbare, succesvolle ervaring in alle fases van het adviesproces en weet draagvlak te creeren.
 • Je hebt een helicopterview, bent een systeemdenker, analytisch sterk, kan omgaan met politiek gevoelige dossiers, bent innovatief en zorgt voor heldere uniforme processen.
 • Je kunt goed organiseren en samenwerken.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De districten zijn met andere overheden actief op de ‘natte’ en ‘droge’ taakgebieden. Zij werken aan het beheer en onderhoud van de rijkswegen, bruggen, viaducten, aanleginrichtingen, de primaire waterkeringen, vaargeulen en kanalen. Daarnaast draagt het district bij aan de beleidsvoering van de regionale dienst en fungeert het als voordeur van Rijkswaterstaat voor de communicatie met derden. Het district is opgesplitst in de clusters Assetmanagement en Beschikbaarheid Netwerk & Crisismanagement.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

RWS Noord Nederland heeft een groot beheersgebied met een aantal specifieke kenmerken. Zo maakt het Waddengebied, als Werelderfgoed, onderdeel uit van het Noordelijke Areaal. Ook de samenwerking met Duitsland en de economische en ecologische ontwikkelingen en belangen in het gebied van de Eems en de Dollard zijn kenmerkend. Het Noordelijk areaal beslaat drie provincies met bijbehorende bestuurlijke partners. Specifiek voor het Noorden is ook dat RWS een aantal grote projecten samen met de provincie(s) realiseert. Daarnaast wil RWS Noord Nederland een compacte en effectieve organisatie zijn waarin niet wordt gedacht vanuit functies en structuren maar vanuit toegevoegde waarde die je als individuele medewerker, team, afdeling of directie kan leveren. 

De Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de bij RWS in beheer zijnde netwerken en voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen Regionaal maatwerk enerzijds en Landelijke Prestaties en Uniformiteit anderzijds. De processen in de Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het Assetmanagement en Omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact samenwerken met onze partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast Assetmanagement en Omgevingsmanagement wordt vanuit Vergunningverlening & Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt RWS integraal toezicht op deze netwerken. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rinie Platerink

06-52563738

Agnes Bernhard

06-21522647

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Klanten Contact Centrum

088-7970788

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat Noord-Nederland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ondernemende Senior Asset manager

Organisatieonderdeel RWS Zuid-Nederland
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur assetmanagement civiel nat

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Relatiemanager

Noord-Nederland
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon