Attaché Financiële Markten bij de Permanente Vertegenwoordiging-EU in Brussel

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Brussel
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 11 juni Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer GT 23-23
 • Plaatsingsdatum 23 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De toekomst van de financiële markten wordt voor een belangrijk deel in Brussel bepaald. Hoe zorgen we ervoor dat er meer integratie van kapitaalmarkten plaatsvindt? Kunnen we fraude en witwassen ook op Europees niveau bestrijden? Wat moeten financiële markten doen om een bijdrage te leveren aan de klimaattransitie? Wat zijn adequate kapitaaleisen voor banken en verzekeraars? En komt er een digitale euro?

Wil je namens Nederland in het kloppend hart van de EU en in een internationale omgeving onderhandelen over deze kwesties, die volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling staan? Dan is dit je kans!

Binnen de Financiënafdeling van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PV-EU) zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Je komt te werken binnen een hecht en betrokken team van tien collega's, waarvan drie collega’s zich bezig houden met het werkterrein van de financiële markten.

Je werkt nauw samen met beleidsverantwoordelijke dossierhouders van het ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Jullie voorzien elkaar wederzijds van informatie, komen samen tot een gedegen Nederlandse standpuntbepaling, organiseren daarvoor steun bij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de andere lidstaten en helpen het kabinet de inzet te verantwoorden in het Nederlandse parlement. Natuurlijk werk je ook nauw samen met collega's binnen de PV-EU, met name waar onderhandelingstrajecten raken aan beleidsterreinen van andere ministeries, en met collega’s uit andere lidstaten. Je onderhoudt nauwe contacten met o.a. de Europese Commissie en het Europees Parlement en je vertegenwoordigt Nederland in verschillende Raadswerkgroepen en comités. Je weegt verschillende belangen af, haalt en deelt relevante informatie, zoekt naar raakvlakken en weet draagvlak te creëren. Daarbij gaat het om een mix van grote en kleine trajecten, en brede politieke discussies worden afgewisseld met onderhandelingen over de technische en soms complexe inhoud van de regelgeving voor financiële instellingen.

Wat jouw functie extra leuk maakt, naast de internationale dimensie en de nauwe samenwerking met de ministeries in Den Haag, is dat je de Nederlandse Ambassadeur bij de EU en de minister van Financiën ondersteunt tijdens vergaderingen. Jij weet als geen ander over de grenzen van je eigen beleidsterrein heen te kijken, de samenwerking binnen de PV-EU te bevorderen en informatie te delen.

Uitzending vindt in beginsel plaats voor een periode van drie jaar. Verlenging met 1 jaar is daarna mogelijk. Je treedt bij het ministerie van Financiën in dienst van de directie Financiële Markten. Dit is de directie waar je op dagelijkse basis ook nauw mee samenwerkt. Met het afdelingshoofd op de PV-EU en het afdelingshoofd in Den Haag spreek je over jouw werkpakket, ontwikkeling en opleidingen en na verloop van tijd over terugkeer naar het ministerie.

Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Peter Stein of Mark Kruidhof.

 • Je beschikt over relevante werkervaring, bijvoorbeeld bij de Rijksoverheid en/of de Europese Unie of op het terrein van de financiële markten. Je hebt bij voorkeur ervaring met Europese besluitvormingsprocessen.
 • Je vindt het leuk om een netwerk op te bouwen, werkt graag samen en kunt goed communiceren. Je spreekt en schrijft uitstekend in het Nederlands en Engels.
 • Je begrijpt en doorziet politieke en bureaucratische verhoudingen, zowel op nationaal als op internationaal niveau.
 • Je kunt goed analyseren, kernachtig formuleren en hoofd- van bijzaken onderscheiden.
 • Je kunt snel schakelen, neemt initiatief en bent oplossings- en resultaatgericht.
 • Je bent in staat om jouw werkweek flexibel over de week te verdelen en bent bereid om naar Brussel te verhuizen, om daar voor de duur van jouw uitzending te wonen.
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met het afdelingshoofd van de Financiënafdeling op de PV in Brussel, Peter Stein (+32 491 15 18 85, [email protected]) of het hoofd van de afdeling Financiële Stabiliteit in Den Haag, Mark Kruidhof (06 501 80 284, [email protected]). We kunnen jou desgewenst ook in contact brengen met één van de medewerkers in de afdelingen.
 • Standplaats: Brussel.
 • Uitzending vindt in beginsel plaats voor een periode van drie jaar, waarna een verlenging van maximaal een jaar tot de mogelijkheden behoort. Na je periode in Brussel keer je terug bij het ministerie van Financiën, waarbij de directeur Financiële Markten de p-verantwoordelijke is en een goede terugkeer zal bevorderen.
 • Je hebt recht op een buitenlandvergoeding, inclusief een vergoeding voor verhuizing. Voor de voorlichting over en de vaststelling, verstrekking en betaalbaarstelling van de voorzieningen bij werken in het buitenland maakt het ministerie van Financiën gebruik van de shared serviceorganisatie WereldWijd Werken (3W). Wil je eerst eens praten over de geboden voorzieningen en/of eventuele consequenties bij het werken in het buitenland? 3W kan daarbij helpen via 070 - 34 84 000 of www.sso3w.nl.
 • We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.
 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. We vragen jou om bij de motivatie aandacht te besteden aan de in de vacaturetekst genoemde functie-eisen.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring.
 • Het gaat om een functie voor 36 uur per week.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op de PV-EU werken ruim 100 mensen die uitgezonden zijn door de Haagse ministeries. Zij dragen op de verschillende beleidsterreinen de Nederlandse standpunten uit, bereiden besluitvorming in Europa voor, vergaren informatie en houden de collega’s bij de ministeries in Den Haag op de hoogte van relevante Europese ontwikkelingen.

De Financiënafdeling op de PV bestaat uit ongeveer 10 mensen. De medewerkers van het team richten zich op macro-economisch en fiscaal beleid, douane-aangelegenheden, financiële diensten en budgettaire aangelegenheden.

Directie Financiële Markten, ministerie van Financiën
Banken die stabiel zijn. Een sector waarin de klant centraal staat. Financiële markten waarop het er eerlijk aan toegaat. De taak van de directie Financiële Markten is om voorwaarden te scheppen voor goed functionerende, weerbare en integere financiële markten en instituties. Dit omvat het streven naar een goed en transparant aanbod van financiële producten en diensten aan Nederlandse consumenten en bedrijven. En het streven naar een financieel gezonde en internationaal concurrerende Nederlandse financiële sector. Cruciaal hiervoor is vertrouwen in de financiële markten en instellingen, zoals banken, de effectenhandel, het betalingsverkeer, het verzekeringswezen en de accountancy. De directie ontwikkelt voor al deze zaken het beleid én de wetgeving en voert de bijbehorende mondiale en Europese onderhandelingen. De directie bestaat uit vier afdelingen en telt ruim 80 medewerkers, die intensief met elkaar én met de permanente vertegenwoordiging-EU in Brussel samenwerken.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Stein, Hoofd Afdeling Financiën PV-EU

+32 491151885

Mark Kruidhof, Hoofd Afdeling Financiële Stabiliteit

06-50180284

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sharon Steenvoorden, Adviseur Werving & Selectie

06-29690882

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Adviseur staatsdeelnemingen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Auditor EU-fondsen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Domeinarchitect

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon